wetenschap

Wereld Parkinsondag focust in Vlaanderen op jonge patiënten

1 © thinkstock

De tweehonderdste editie van de Wereld Parkinsondag staat in het teken van jonge patiënten. Het initiatief komt van de jongerengroep van de Vlaamse Parkinson Liga en vraagt meer aandacht voor de hersenaandoening bij jongeren. Dat zegt Mirjam Holzel van de jongerenafdeling van de Vlaamse Parkinson Liga (JVPL) in een persbericht.

Op 11 april wordt de tweehonderdste verjaardag gevierd van dokter James Parkinson, die de naar hem genoemde ziekte voor het eerst beschreef. Parkinson wordt aan bejaarden toegeschreven, maar velen zijn niet op de hoogte dat er ook een juveniele vorm van bestaat. Meer dan duizend twintigers, dertigers en veertigers in België hebben Parkinson.

"Het idee om de World Parkinson Day in het teken van jongeren te zetten, kwam er toen we merkten dat er weinig bekendheid is over Parkinson bij jongeren. Zelfs dokters zijn niet altijd op de hoogte waardoor de diagnose te laat gesteld wordt", zegt Mirjam Holzel, die zelf ook parkinsonpatiënte is.

Aandacht voor jonge patiënten
Sinds vandaag staat de nieuwe website van de jongerengroep van de Liga online en er werden ook twee spotjes opgenomen om aandacht te vragen voor de jonge patiënten. De nieuwe mediaproducten zijn een onderdeel van de campagne 'Leven in slow motion met een pokerface' waarmee de Liga doelt op twee symptomen van de ziekte, namelijk de tragere bewegingen en de typische starre gezichtsuitdrukking.

De campagne is gericht op meer algemene bekendheid. "Parkinson heeft op zich al een ongelooflijke impact op je leven. Daarbij komt ook dat je hele sociale leven onder druk komt te staan omdat mensen wel zien dat je anders bent, maar het niet kunnen plaatsen. Ze denken vaak dat ik steeds nors en ongeïnteresseerd ben, maar dat komt omdat ik mijn emotie niet meer zichtbaar kan maken", getuigt Holzel.

Nog geen geneesmiddel
Kenmerken van Parkinson zijn verminderde en vertraagde bewegingen, stijfheid van de ledematen, tremor en de starheid van de gezichtsuitdrukking. Niet elke patiënt vertoont al deze symptomen. Er is nog geen geneesmiddel voor Parkinson.