Taboe

Waarom is het als volwassene zo moeilijk om vrienden te maken?

- Fernand Van Damme - Bron: Fast Company, De Correspondent
1 © NBC

Velen onder ons hebben een job, een gezin, soms zelfs een druk sociaal leven. En toch maken we vanaf een bepaalde leeftijd nog weinig nieuwe vrienden. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Share

Wie volwassen is en vrienden zoekt, die moet wel lijden aan een sociale melaatsheid

Arjan Van Veelen van De Correspondent

Als kind is het maken van vrienden gemakkelijk. Er is school, maar ook de jeugdbeweging, de sportclub en in een later stadium het café en de fuiven onder de kerktoren. Leeftijdsgenoten niet ontmoeten: faut le faire als 14-jarige.

Dat is voor volwassenen toch even anders. Werk en gezin slorpen quasi alle vrije tijd op en als we dan toch even een gaatje vinden, voelt de vraag 'hé, potentiële vriend(in), avondje uit?' vrij onwennig aan. Heb jij niets beter te doen misschien?

Het is haast een wetmatigheid van het leven. Hoe ouder we worden, hoe minder vrienden we zullen maken. Terwijl de grootte van onze vriendenkring piekt in het begin van onze twintiger jaren daalt die meestal wanneer we de dertig naderen, zegt een studie van de American Psychological Association uitgevoerd in 2013.

Geen vriendschapvacatures

Voor volwassenen is het leggen van contacten allesbehalve een evidentie. De meeste mensen stoppen immers op een gegeven moment met het maken van nieuwe vrienden. Vaak na hun studietijd, als vriendengroepen zich eenmaal gevormd hebben en levens zijn uitgekristalliseerd.

Zoals Arjen Van Veelen van De Correspondent het in zijn essay over vriendschap heeft verwoord: "In economische termen: gesloten vriendengroepen hebben geen vacatures. We weten heus wel dat je een fantastisch persoon bent, maar we zijn momenteel niet op zoek naar een nieuwe vriend."

Kunnen we dan werkelijk geen vrienden meer maken? Psycholoog Robert Epstein van het 'American Institute for Behavioral Research and Technology' meent van wel: "Je moet bereid zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen. Wil je de basis leggen voor een vriendschap met die fijne collega of die grapjas van de sportclub? Wees dan open, anders zijn die contacten gedoemd om oppervlakkig en betekenisloos te blijven en vooral niet in een vriendschap uit te monden."

Tinder voor vrienden

Naast het maken van een mentaliteitsshift om meer open te zijn, kunnen ook online applicaties helpen om vriendschappen op te bouwen, al vertrekken die veelal van de gedachte dat wie vrienden wil maken, eerst een hobby of passie moet kiezen.

Een applicatie zoals Tinder om 'zomaar' vrienden te maken bestaat niet. Maar waarom eigenlijk? Wellicht voelt vriendschap minder dringend aan dan het vinden van liefde of seks en is er bijgevolg geen behoefte aan zo'n 'Tinder voor vrienden'.

De Nederlandse correspondent Van Veelen stelt vast: "Er bestaat een bepaald taboe op het hardop zoeken naar vrienden. Het is sociaal geaccepteerd om te zeggen dat je single bent, maar wie volwassen is en vrienden zoekt, die is een beetje raar, die moet wel lijden aan een sociale melaatsheid."

Share

'Vrienden voor heel even kunnen ook echte vrienden zijn'

Coen Simon, filosoof

Vriendschappen romantiseren

Conclusie: een toverformule om vriendschappen te leggen bestaat niet. Maar hoeft dat eigenlijk wel? Zijn we vriendschap te zeer aan het romantiseren? Het dwepen ermee blijkt een steeds hardnekkigere neiging in onze cultuur.

Misschien moeten we zoals de Nederlandse filosoof Coen Simon in zijn 'Filosoferen is makkelijker dan je denkt' oppert, accepteren dat vriendschap tamelijk banaal is. "Vriendschappen komen, gaan, en sommigen blijven. Bij iedere verhuizing is de constellatie van helpende handen weer anders", zegt Simon.

De Nederlandse filosoof gaat verder: "Waar door de vriendschapsverheerlijkers van onze tijd echter overheen gelezen wordt is dat minder volmaakte vormen van vriendschap nog steeds echte vrienden opleveren. Want ook in een relatie die het nut of het genot als doel heeft, bestaat vaak 'wederkerige affectie waarvan de betrokkenen zich bewust zijn'. Niks vrienden voor het leven. Vrienden voor heel even kunnen ook echte vrienden zijn."