Genetische manipulatie

Waarom België niet wou wachten op Europa met omstreden maïsproef

Europa vroeg zowel de Europese lidstaten als het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) om te wachten met proeven die nu nog niet expliciet onder ggo-regelgeving vallen. Waarom legde zowel het VIB als de federale overheid dat naast zich neer? 

Uit e-mailconversaties uit 2015 tussen het VIB en de Europese Commissie blijkt dat meermaals is gezegd dat Europa werkte aan een analyse om uit te sluiten of CRISPR/Cas9, een techniek om in DNA te knippen en plakken, onder de strenge wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo) valt. 

Share

'Het VIB lobbyt al jaren samen met het bedrijfsleven met een politiek doel: om ggo-wetgeving irrelevant te maken'

Nina Holland van Corporate Europe Observatory

De bevoegde Europese instantie raadde het VIB aan om in tussentijd "de meest voorzichtige aanpak te hanteren tot de status van deze technieken is opgehelderd en zodat men zich in regel kan stellen met de EU-wetgeving rond GGO's als dat nodig blijkt".

nieuws

cult

zine