wetenschap

Vlaanderen haalde reductiedoelstelling broeikasgassen in 2015

2 © Robin Utrecht

Vlaanderen is erin geslaagd de uitstoot van broeikasgassen in 2015 volgens plan te beperken. Vlaanderen laat zelfs een licht overschot optekenen. Dat blijkt uit een rapport dat Vlaams minister Joke Schauvliege vandaag heeft bekendgemaakt. Uit de cijfers blijkt nog dat er in de periode 2005-2015 een daling van de uitstoot was in de sectoren energie, gebouwen, landbouw en afval, maar een stijging in de sectoren industrie en transport.

Even terugspoelen naar eind 2015. Toen bereikten de Belgische klimaatministers na aanslepende discussies een akkoord over de verdeling van klimaat- en energie-inspanningen tegen 2020.

Om de Belgische uitstoot met 15 procent te verminderen tegen 2020, engageerde Vlaanderen zich om de eigen Vlaamse uitstoot (niet-ETS) met 15,7 procent te reduceren. Uitgedrukt in kiloton broeikasgassen mocht Vlaanderen op grond van dat akkoord maximaal 45.870 kton uitstoten.

Uit de cijfers van het voortgangsrapport klimaat en de broeikasgasmonitor 2015 blijkt nu dat Vlaanderen in 2015 45.242 kton heeft uitgestoten. "De reductiedoelstelling werd dus bereikt met een licht overschot", aldus Vlaams minister Schauvliege.

Vlaanderen boekte de voorbije drie jaar telkens een overschot, waardoor de teller nu in totaal op een overschot van 6.379 kiloton staan. Dat het overschot in 2015 lager was dan in 2014 is volgens het kabinet-Schauvliege vooral toe te schrijven aan de "meteorologische omstandigheden".

Grote verschillen
Wie de periode tussen 2005 en 2015 onder de loep neemt, merkt dat er grote verschillen zijn tussen de sectoren. Zo laten de sectoren gebouwen (-16 procent) en energie (-12 procent) grote dalingen zien, terwijl in de sectoren industrie (+26 procent) en transport (+6 procent) stijgingen te noteren zijn.

Meer transport

2 Minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Schauvliege: "De toename van het aantal voertuigen en het aantal afgelegde kilometers per voertuig spreken voor zich. Bij de industrie speelt vooral de uitstoot van gefluoreerde gassen, waarvan het gebruik als alternatief voor ozonafbrekende stoffen sinds de eeuwwisseling is toegenomen".

Op basis van de cijfers is ook het relatieve gewicht van de verschillende sectoren na te gaan. Meest opvallend is de verschuiving van gebouwen naar transport. Het aandeel van de sector transport is in de periode 2005-2015 toegenomen van 33 procent naar 36 procent, terwijl het aandeel van de sector gebouwen is afgenomen van 34 procent naar 29 procent. Het relatieve aandeel van de andere sectoren in de Vlaamse uitstoot blijft stabiel.

nieuws

cult