Dossier Kernenergie

Vakbonden Studiecentrum voor Kernenergie dreigen met staking

1 © photo_news

De vakbonden en de directie van het Studiecentrum voor Kernenergie (Mol) zijn verwikkeld in een sociaal conflict. Er is volgens de bonden nu een verzoening aangevraagd via de federale overheidsdienst WASO. Er zou eerder ook zijn gedreigd met het sluiten van de poorten nu vrijdag, wat tot het stilleggen van een onderzoeksreactor zou leiden.

De vakbonden LBC-NVK en BBTK zijn niet te spreken over het personeelsbeleid van de directie. Volgens de cao-voorwaarden moet een ontslag eerst worden voorgelegd aan de sociale partners. Zo niet, dan moet er een toeslag worden betaald op de ontslagvergoeding.

Volgens de bonden volgt de directie de cao niet meer en werd het de gewoonte dat de ruimere vergoeding meteen werd uitbetaald, zo werd gemeld aan de kranten van Mediahuis.

Het recente ontslag van een medewerkster was voor de bonden de druppel. Er zou in de discussies zijn geopperd om vrijdag de poorten gesloten te houden, wat de facto zou leiden tot het stilleggen van onder meer de onderzoeksreactor BR2.

Verzoeningspoging
Maar zo ver komt het mogelijk niet. Er vond volgens de bonden vandaag een personeelsvergadering plaats. Ook werd een verzoening aangevraagd bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Een datum is er daarvoor nog niet, maar de uitkomst ervan kan bepalend zijn voor eventuele acties.

Bij de directie klinkt het dat een staking is afgewend na een gesprek tussen vakbonden en directie. De aanvraag tot verzoeningspoging werd nog niet bevestigd.

De BR2-reactor is voor de medische sector erg belangrijk. Ze zorgt voor bijna een kwart van de totale wereldproductie van belangrijke radio-isotopen voor de diagnose en behandeling van kankers.

Dossier Kernenergie
Dossier Kernenergie

Lees alle artikels
Meest gelezen

nieuws

cult

zine