Klimaat

Topwetenschapper Valerie Trouet: "Het is te laat voor zonne- en windenergie”

De VS worden geteisterd door orkanen en bosbranden, wij hadden afgelopen zomer een verzengende hittegolf te verduren: de klimaatverandering laat zich stilaan voelen. Dat het nog altijd wachten is op een daadkrachtig beleid is om de haren van uit te trekken, zucht topwetenschapper Valerie Trouet.

In Parijs kwamen wereldleiders drie jaar geleden tot het befaamde klimaatakkoord, een meerjarenplan om de opwarming te beperken en het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Komende zondag begint in Polen een nieuwe klimaattop, waar ze bekijken hoe ze de afgesproken maatregelen gaan implementeren. De Belgische Valerie Trouet bestudeert al twintig jaar de klimaatverandering via de jaarringen van bomen. Toponderzoek is dat aan het University if Arizona, met publicaties in Nature en Science. Zij gelooft dat er in Polen een nieuw akkoord in zit.

nieuws

cult

zine