Wetenschap

Studie: spraak van een vijfjarig kind onthult zijn geslacht

- Redactie - Bron: The Guardian
1 © Thinkstock

Het geslacht van kinderen blijkt uit hun spraak vanaf de leeftijd van vijf jaar. Dat stellen onderzoekers in een nieuwe studie.

Voor de puberteit is er geen fysieke reden waarom jongens en meisjes anders zouden klinken. Daarna groeit bij jongens het strottenhoofd, en krijgen ze de 'baard in de keel'. 

Maar Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat kinderen spraakaanwijzingen oppikken van de volwassenen rondom hen, wat resulteert in hoorbare verschillen in hun spraak. 

Typisch jongensachtig

Ook zijn er verschillen te horen tussen de stemmen van jongens die vooral mannelijke vriendjes hebben en 'mannelijk' speelgoed verkiezen en zij die veel vriendinnetjes hebben en liever met poppen spelen. "Zelfs op vijfjarige leeftijd klinken deze jongens minder typisch jongensachtig", zegt onderzoeker Ben Munson van de universiteit van Minnesota. 

De studie wordt voorgesteld op een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science. De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek bij 96 kinderen van vijf tot dertien jaar, die gevraagd werden bepaalde woorden in te spreken. De onderzoekers vroegen daarna aan volwassenen om naar de opnames te luisteren en te oordelen of de woorden waren ingesproken door een jongen of een meisje.

Verschillende 's'

Share

Naast akoestische factoren bleek ook de manier waarop de 's' uitgesproken werd te verschillen

Een verdere analyse met computersoftware wees uit waar de verschillen zich situeerden. Naast de duidelijke akoestische factoren, zoals de toonhoogte, bleek ook de manier waarop de 's' uitgesproken werd, te verschillen. 

De jongens die minder jongensachtig klonken, spraken de 's' uit op een heel duidelijke, correcte manier. "Logisch", zegt Munson, "omdat dat dezelfde 's' is die karakteristiek is voor - volwassen - homoseksuele mannen." Verrassend is evenwel dat ook jongens die de 's' lispelend uitspraken door de volwassenen beoordeeld werden als niet-jongensachtige jongens.

Tegen traditionele theorieën

Volgens Munson gaat de studie in tegen traditionele theorieën van taalacquisitie. Eerdere studies suggereerden immers dat jonge kinderen nog niet kiezen wie ze proberen te kopiëren. Het geluid dat ze produceren, zou een 'gemiddelde' zijn van wat ze gehoord hebben.

"Dit is daarentegen bewijs dat kinderen kiezen tussen de mensen die ze ontmoeten tijdens hun taalvorming en dat ze die mensen gaan nabootsen", zegt hij.

Munson benadrukt dat de resultaten niet betekenen dat spraakeigenschappen in de kindertijd gebruikt kunnen worden om hun toekomstige seksuele voorkeur te voorspellen. Een beter begrip van de redenen waarom kinderen geluiden oppikken van bepaalde mensen, kan op termijn wel oplossingen bieden om kinderen te helpen die moeilijkheden hebben om de taal te leren.

nieuws

cult

zine