kraamzorg

Sneller naar huis na bevalling? "Zonder goede afspraken dreigt alles in het honderd te lopen"

- Bewerkt door: redactie - Bron: Belga
1 © thinkstock

Als de overheid het ziekenhuisverblijf bij een bevalling wil verkorten van vier naar twee dagen, zijn degelijke afspraken noodzakelijk tussen de diverse zorgdisciplines. Dat stelt Jo Lisaerde, voorzitter van het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat. Het centrum organiseert vandaag in Leuven het symposium 'Nieuwe taakverdeling tussen zorgverleners bij verkorte ligduur in de kraamkliniek'.

Het project dat De Bakermat samen met het UZ Leuven indiende, was een van de zeven proefprojecten rond 'bevallen met kort ziekenhuisverblijf' die recentelijk door minister van Sociale Zaken Maggie De Block geselecteerd werden. Het project duurt twee jaar. Op basis van de resultaten zal de federale regering verdere beslissingen nemen over deze thematiek.

"In het kader van het Leuvense proefproject zal elke zwangere vrouw die vroegtijdig ontslagen wordt, centraal opgevolgd worden door een coördinator om na te gaan of de gemaakte afspraken nagekomen worden. Op die manier hopen we binnen twee jaar definitieve richtlijnen te hebben voor de regio", aldus Lisaerde.

Share

"Nu wordt vaak los van mekaar gewerkt in de hoop dat de andere de problemen zal oplossen."

Garanties
"Als een vrouw al twee dagen na een bevalling naar huis gaat, moeten er garanties zijn dat er medische opvolging is en ook binnen de 24 uren minstens een vroedvrouw aanwezig is. Dat veronderstelt samenwerking tussen alle geledingen van de eerste lijn en het ziekenhuis waar kinderartsen ervoor zullen zorgen dat enkel gezonde baby's ontslagen worden", zegt Jo Lisaerde.

"Momenteel interesseert echter niet elke huisarts zich voor bevallingen en postnatale zorg en werkt niet elke vroedvrouw goed samen met huisartsen. Als er geen zorgafspraken gemaakt worden tussen de verschillende disciplines, dan dreigt alles in het honderd te lopen. Nu wordt vaak los van mekaar gewerkt in de hoop dat de andere de problemen zal oplossen."

nieuws

cult

zine