Geneeskunde

Pil kan digitaal gevolgd worden door je lichaam - en dat voedt vrees voor 'biomedische Big Brother'

- AJ - Bron: Reuters, The New York Times

Voor het eerst heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration een digitale pil goedgekeurd. Het gaat om een pil met daarin een sensor, die de artsen kan vertellen of en wanneer een patiënt zijn medicatie inneemt. 

Het systeem biedt artsen een objectieve manier om vast te stellen of een patiënt zijn medicatie wel op tijd en op de juiste manier inneemt. Vanuit de sensor in de pil wordt een boodschap gestuurd naar een pleister, die de informatie vervolgens doorstuurt naar een mobiele applicatie. Via die applicatie kunnen patiënten de inname van de medicatie volgen op hun smartphone.

De sensor heeft de grootte van een zoutkorrel en heeft geen batterij of antenne. Hij wordt geactiveerd wanneer hij in contact komt met maagsappen. 

Share

Experts schatten dat het verkeerd gebruik van medicijnen de VS jaarlijks zo'n 100 miljard dollar per jaar kost

Op dit moment gaat het om een versie van het antipsychotische middel Abilify, maar op lange termijn zou de digitale pil ook kunnen worden gebruikt voor het begeleiden van patiënten die ingewikkelde medicatieschema's moeten volgen, zoals diabetici of hartpatiënten.

Experts schatten dat het verkeerd gebruik van medicijnen de VS jaarlijks zo'n 100 miljard dollar per jaar kost, vooral omdat patiënten door foutief gebruik van medicatie nog zieker worden en bijkomende behandelingen nodig hebben.

"Wanneer patiënten zich niet houden aan de hun voorgeschreven levensstijl of medicatie, heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de patiënt, ook financieel", stelt dokter William Shrank van het University of Pittsburgh Medical Center aan The New York Times. 

"Ironisch"

Share

'Als de pil verkeerd wordt gebruikt, kan ze leiden tot wantrouwen in plaats van meer vertrouwen'

Ameet Sarpatwari, Harvard Medical School

Ameet Sarpatwari van de Harvard Medical School stelt dat de digitale pil "het potentieel heeft om de volksgezondheid te verbeteren", maar waarschuwt ook voor misbruik. "Als de pil verkeerd wordt gebruikt, kan ze leiden tot wantrouwen in plaats van meer vertrouwen."

Dat vreest ook dokter Jeffrey Lieberman van de Columbia University. Hij noemt het "ironisch" dat de eerste digitale pil beschikbaar wordt gemaakt voor patiënten die lijden aan psychische stoornissen. "Het is ironisch dat het net wordt gegeven aan mensen met psychische stoornissen die waanbeelden kunnen omvatten. Het is als een biomedische Big Brother." 

Andere critici vrezen dat patiënten zich gedwongen zouden kunnen voelen om dergelijke medicatie te nemen. Volgens dokter Eric Topol van het Scripps Translational Science Institute zouden verzekeringsmaatschappijen het gebruik van een digitale pil kunnen afdwingen door bijvoorbeeld bepaalde voordelen toe te kennen aan patiënten. Ook zou het innemen van een digitale pil kunnen worden ingezet als voorwaarde om op borg vrijgelaten te kunnen worden of om ontslagen te kunnen worden uit een psychiatrische instelling.

nieuws

cult

zine