Technopolis

Personeel Technopolis heeft er genoeg van

1 Erik Jacquemyn. © BELGA

In een mail aan minister Philippe Muyters (N-VA) zegt het personeel van het Mechelse wetenschapscentrum Technopolis zijn vertrouwen op in CEO Erik Jacquemyn.

Lees ook

CEO staat alleen bij Technopolis. Eén jaar na vorige klachtenbrief is er volgens personeel nog steeds sprake van wanbeleid.

"Alle acties en onderzoeken die tot op heden gevoerd zijn om een einde te stellen aan de bestaande wantoestanden, blijken een maat voor niets. Het vertrouwen in het huidige management is weg en de kloof tussen hen en de medewerkers wordt alsmaar groter", staat te lezen in de anonieme mail.

"Het klopt dat wij een anonieme e-mail hebben ontvangen namens het personeel van Technopolis", bevestigt Thomas Pollet, woordvoerder van minister Muyters. "Voorlopig zal de minister geen extra maatregelen nemen en wordt het actieplan verder uitgevoerd zoals eerder beslist. Het is moeilijk de draagwijdte van een anonieme mail in te schatten: gaat het om één gefrustreerde medewerker of zit er een grotere groep mensen achter? Momenteel loopt er een opvolgende studie bij de rechtstreekse medewerkers van Jacquemyn, tegen het einde van het jaar wordt een bevraging georganiseerd bij alle personeelsleden. Ten laatste in mei 2016 zal de opvolging afgerond zijn en zullen we conclusies trekken."

Het zit al lang scheef tussen het personeel en het management. Vorig jaar leidde dat bijna tot het ontslag van CEO Jacquemyn. Een actieplan moest orde op zaken stellen, maar volgens het personeel gaat dit niet verder dan "lapmiddelen", waardoor de dagelijkse werking van de wetenschappelijke instelling er alleen nog verder op achteruit is gegaan. Muyters belooft dat de werking van Technopolis strikt wordt gecontroleerd.

nieuws

cult

zine