Kernenergie

Peeters en Marghem bevestigen dat piste van nucleaire staatsgarantie onderzocht wordt

2 De kerncentrale van Doel. © ANP

De FOD Economie onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een staatsgarantie voor de uitbaters van nucleaire sites voor de verzekering van dergelijke installaties. Dat bevestigen ministers Kris Peeters (Economie) en Marie-Christine Marghem (Energie) vanavond. "Op korte termijn" zal een voorontwerp van wet aan de ministerraad voorgelegd worden.

2 Vicepremier Kris Peeters (CD&V). © Photo News

"De ontvankelijkheid van de aanvraag van de exploitanten om een staatswaarborg te genieten tegen vergoeding, wordt momenteel onderzocht door de FOD Economie", luidt het in reactie op berichten over een mogelijke staatsgarantie voor de verzekering van nucleaire sites.

Door nieuwe internationale afspraken, die op 1 januari 2016 in ons land van kracht gingen, is de verantwoordelijkheid van de uitbaters van nucleaire sites verhoogd. Na een bevraging stelden de exploitanten van de kerncentrales echter vast dat de verzekeringssector "niet in de mogelijkheid is" om een dergelijke risicodekking op zich te nemen.

Peeters en Marghem bevestigen dat ze werken aan een voorontwerp van wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. "De besprekingen verlopen in een positieve sfeer en moeten uitmonden in een voorontwerp van wet dat op korte termijn op de Ministerraad zal worden voorgesteld", luidt het nog in een gezamenlijk persbericht.

Maar het is niet aan gezinnen om garant te staan bij nucleaire rampen, vindt sp.a. De partij heeft een wetsvoorstel ingediend om een onbeperkte aansprakelijkheid van de uitbater in te voeren. Momenteel is die beperkt tot 1,2 miljard euro per kerncentrale. Als de schade groter is, draait de overheid op voor de kosten. Sp.a wil dat optrekken tot 2,5 miljard euro, maar ook indien de schade hoger uitvalt, moeten Electrabel en moederbedrijf Engie aansprakelijk blijven.

Echte kost

"Het kan niet de bedoeling zijn, zoals minister Marghem aankondigt, dat de overheid met centen van de gezinnen borg gaat staan bij een nucleair incident", vindt Kamerlid Karin Temmerman. "Er wordt veel te weinig rekening gehouden met de echte kost van kerncentrales. Ofwel brengt men de ware kost voor de verwerking van afval en eventuele nucleaire incidenten in rekening ofwel kan men maar beter de boel sluiten."

De plannen van Marghem verstoren bovendien de markt, waarop ook onder meer producenten van wind- en zonne-energie aanwezig zijn, vindt sp.a tot slot.

Groen: "Zoveelste cadeau voor Electrabel"

Share

'Niemand is blijkbaar zo roekeloos om veel te oude kerncentrales te verzekeren. Behalve de regering blijkbaar, op kosten van de belastingbetaler'

Kristof Calvo, oppositieleider Groen

Het plan voor een staatsgarantie in het geval van een nucleair ongeval is een zoveelste cadeau voor Electrabel. Dat vindt Groen.

"Terwijl de Europese Commissie vragen stelt over de illegale staatssteun voor het openhouden van de oudste kerncentrales, krijgt de nucleaire sector opnieuw een cadeau. Met Marghem als minister is het een heel jaar door Sinterklaas voor Electrabel", vindt Kristof Calvo, federaal fractieleider van Groen. "Dit is veelzeggend: private verzekeraars vinden het nucleaire te riskant. De sector is in crisis. Niemand is blijkbaar zo roekeloos om veel te oude kerncentrales te verzekeren. Behalve de regering blijkbaar, op kosten van de belastingbetaler."

Dossier Kernenergie
Dossier Kernenergie

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine