Klimaattop

Oud Zoeloe-gebruik ontwart klimaatknoop

1 Een bezoeker loopt voorbij een voorstelling van de stijgende zeespiegel in de voorbije twee decennia. © REUTERS

In de slotfase van de klimaattop heeft COP21-voorzitter Laurent Fabius een traditionele Zuid-Afrikaanse consultatie- ronde ingelast. De zogenoemde 'indaba' is een oud Zoeloe-gebruik.

Deze consultatiemethode, waarbij de mening van alle betrokkenen wordt gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen, werd voor de kolonisatie door stamhoofden en leiders in Zuid-Afrika ingezet om conflicten te beslechten.

"Uniek aan de indaba was dat mensen vrij waren om hun mening te geven zonder dat hier consequenties aan werden verbonden. De leider moest vergeten wie wat had gezegd", verduidelijkt Wouter van Beek, hoogleraar antropologie aan de Universiteit Tilburg en verbonden aan het Afrikaans Studie Centrum in Leiden.

Zinnig, maar ook succesvol?

Volgens Van Beek is het "best een zinnig idee" om een indaba in te lassen in Parijs gezien de vele belangen die door elkaar lopen en ook landsgrenzen overschrijden. "Maar het succes hangt wel af van de autoriteit die aan deze consultatieronde wordt verbonden. Het is leuk als iedereen zijn stem mag laten horen, maar de vraag is wat ermee gebeurt."

Volgens persbureau Reuters zou het toepassen van de indaba er in elk geval toe hebben geleid dat het aantal pagina's en het aantal breekpunten voor een slotakkoord drastisch is afgenomen. De indaba werd in 2011 ook al op de klimaattop in Durban toegepast.

Ook bij de vorming van de eerste post-apartheidsregering in 1994 door het ANC zou de indaba zijn toegepast om te voorkomen dat de nationalistische Zoeloe-leider Mangosuthu Buthelezi tweespalt zou zaaien.

Dossier Klimaattop
Dossier Klimaattop

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine