Natuur

Ook wilde dieren hebben baat bij vrede in plaats van oorlog

- Cor Speksnijder - Bron: de Volkskrant

Soms varen dieren wel bij conflict, omdat mensen ze dan even met rust laten. Toch laat Amerikaans onderzoek zien dat ook dieren baat hebben bij vrede.

Oorlog kan gunstig uitpakken voor de wildstand. Als mensen de wapens tegen elkaar opnemen, worden dieren soms met rust gelaten. Toch hebben dierenpopulaties over het algemeen meer te lijden van gewapende conflicten dan dat ze ervan profiteren. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers die een grote hoeveelheid gegevens hebben geanalyseerd over zoogdierpopulaties in Afrikaanse wildparken.

Uit eerder onderzoek blijkt dat (burger)oorlog zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op het dierenleven. Conflicten kunnen de druk op populaties verminderen doordat jagers en stropers natuurgebieden noodgedwongen mijden en doordat industriële en andere economische activiteiten (landbouw) stil komen te liggen.

nieuws

cult

zine