Wetenschap

Onderzoek: "Rechtse nationalist is vaakst klimaatontkenner"

Nieuw onderzoekscentrum zal zich richten op argumenten en motieven klimaatontkenners

2 Beeld ter illustratie. © AP

Rechtse nationalisten zijn het vaakst klimaatontkenner, blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers in Zweden. De recente publicatie dient als een basis voor de activiteiten van het eerste onderzoeksnetwerk naar klimaatontkenning, een initiatief van dezelfde universiteit.

Share

'Het doel is beter te begrijpen wat klimaatontkenners beweegt en welke invloed zij hebben op de politieke besluitvorming'

Martin Hultman, onderzoeksleider Ceforced

Uit recent onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers en het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek blijkt dat er een relatie is tussen conservatisme, xenofobie en ontkenning van de klimaatverandering. Deze week werd dan ook een nieuw centrum, het Centre for Studies of Climate Change Denialism (Ceforced), geopend in Zweden om die link te bestuderen. Concreet wilt het centrum bekijken hoe de groei van rechts nationalisme in Europa heeft bijgedragen aan een toename van het aantal mensen dat ontkent dat er sprake is van klimaatverandering.

Onderzoeksleider Martin Hultman zegt dat het nieuwe centrum onderzoek zal doen naar de ideeën en belangen achter de ontkenning van de klimaatverandering. “De focus ligt op rechtse nationalisten, de mijnbouwindustrie en conservatieve denktanks.

“Het doel is beter te begrijpen wat klimaatontkenners beweegt en welke invloed zij hebben op de politieke besluitvorming. Maar we willen ook bewustwording creëren bij publiek, politiek, onderzoeksinstituten en de industrie.”

Internationaal

Er is immers nog maar relatief weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen rechts-nationalisme en de ontkenning van klimaatverandering. Nochtans zien rechts-nationalistische partijen in Europa de ontkenning van klimaatverandering als een belangrijke kwestie, zegt Hultman. "En in verschillende landen in Europa neemt de invloed van deze partijen toe."

Bij het nieuwe onderzoekscentrum zijn veertig experts uit de hele wereld betrokken. Op die manier zullen bevindingen op internationaal niveau worden vergeleken. “We kunnen nu onderzoeken hoe klimaatontkenners aan hun argumenten komen, hoe die zich verspreiden en verschillen en overeenkomsten constateren in verschillende culturele contexten”, zegt Hultman.

2 Beeld van een overvolle snelweg in New Delhi, India. © AFP

“We doen het ontkennen van de klimaatverandering niet af als iets wat beperkt blijft tot bijvoorbeeld oudere, invloedrijke mannen die banden hebben met de mijnbouw- of olie-industrie, al spelen dergelijke groepen een belangrijke rol. Er bestaat al lange tijd kennis over klimaatverandering en de oorzaken daarvan. Allereerst moeten we dus de mechanismen begrijpen die leiden tot ontkenning van de klimaatverandering, zelfs terwijl we zien hoe die voor onze ogen plaatsvindt.”

nieuws

cult

zine