Fysica

Kondigen wetenschappers binnenkort vondst nieuw deeltje aan?

1 De Hubble-telescoop, waarmee professor Adam Riess zijn waarnemingen doet. © AP

Dat het heelal uitdijt, is al langer bewezen. Er bestaan twee verschillende methodes om te berekenen hoe snel dat gebeurt. Het bestaan van een wiskundig verschil tussen beide uitkomsten, wordt echter steeds zekerder. Dat wijst mogelijks op het op til zijn van een grote nieuwe natuurkundige ontdekking.

Professor Adam Riess was één van de drie wetenschappers die in 2011 een Nobelprijs Fysica kreeg voor de ontdekking dat de snelheid waarmee het heelal uitdijt, groter wordt. Riess vertelde de BBC dat de kans dat er een nieuw fenomeen wordt ontdekt in de fysica, steeds reëler wordt.

Hij leidt dat af aan de manier waarop berekend wordt hoe snel het heelal uitdijt. Daar bestaan immers twee manieren voor. De eerste manier, die Riess zelf hanteert, baseert zich op een zogenaamde 'kosmische ladder'. Deze methode baseert zich op bepaalde ijkpunten, zoals de helderheid die ontploffende sterren of supernova's afgeven, om afstanden in de ruimte te berekenen. De tweede methode combineert de nagloei van de Big Bang, die nog steeds kan worden waargenomen, en een ander kosmisch model.

Wat blijkt? Beide methodes komen op een andere uitkomst uit. Bovendien slagen wetenschappers er steeds meer in om die methodes te verdiepen en de afwijkingen in de berekeningen te verminderen. Toch leidt dat er niet toe dat beide uitkomsten naar elkaar convergeren, ze blijven constant. Fysici zijn met andere woorden steeds zekerder dat de uitkomst van hun respectievelijke rekenmethode juist is en de discrepantie tussen beide bewezen.

Nieuw deeltje

Hoewel het verschil tussen beide uitkomsten nog niet significant genoeg is om van een ontdekking te spreken, "gaat het toch al om een serieus verschil", aldus Riess bij BBC.

De kans dat het verschil verklaard kan worden door een nieuw natuurkundig fenomeen, neemt toe. Volgens Riess kan dat gaan van de ontdekking van een nieuw deeltje, de steriele neutrino - een deeltje dat theoretisch al werd bewezen, maar nog moet worden waargenomen - tot de hypothese dat donkere materie zich nu anders gedraagt dan in de vroege geschiedenis van het heelal.

nieuws

cult

zine