Global warming

IJskap Groenland smelt “uitzonderlijk snel”

- Cor Speksnijder - Bron: De Volkskrant
1 Het uiteinde van een gletsjer in West-Groenland. © Matt Osman / Woods Hole Oceanographic Institution

De ijskap op Groenland is de jongste decennia meer gesmolten dan ooit in de afgelopen eeuwen. Dit verlies van ijs is niet toe te schrijven aan natuurlijke schommelingen in het klimaat, maar is het gevolg van door de mens teweeggebrachte klimaatverandering. Dat zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht.

Van den Broeke is een van de auteurs van een studie over de Groenlandse ijskap die woensdag verscheen in Nature. Het ijs van Groenland draagt het meest bij aan de huidige stijging van de zeespiegel, meer dan Antarctica of enige andere gletsjer in de wereld.

De wetenschappers analyseerden aan de hand van ijskernen de ontwikkeling van het ijs in de afgelopen 350 jaar. “Daaruit blijkt dat het smelten van de afgelopen dertig jaar exceptioneel is geweest”, zegt Van den Broeke.

nieuws

cult

zine