Wetenschap

Fragmenten Dode Zee-rollen van het Bijbelmuseum in Washington blijken nep

- Casper Luckerhof - Bron: De Volkskrant
1 Dode Zee-rollen. © Veronique Smedts

Minstens vijf van de zestien fragmenten van de zogenoemde Dode Zee-rollen in het recent geopende Bijbelmuseum in Washington blijken vervalsingen te zijn. De stukken perkament behoorden tot de meest waardevolle voorwerpen uit de collectie die in totaal op 500 miljoen dollar wordt geschat.

De authenticiteit van de Dode Zee-rollen in het Bijbelmuseum, die teksten van de oudst overgeleverde versie van het Oude Testament bevatten, was door deskundigen al eerder in twijfel getrokken. Een team van Duitse wetenschappers heeft die vermoedens nu bevestigd.

Hoofdcurator Jeffrey Kloha is teleurgesteld over de uitkomst van het onderzoek. “Maar dit is ook een kans om het publiek te doen inzien hoe belangrijk het verifiëren van zeldzame bijbelse teksten is. Ons museum voldoet aan alle ethische richtlijnen op het gebied van musea.”

nieuws

cult

zine