Dossier Wetstraat

Elektronisch delen van patiëntengegevens boomt in Brussel

- Bewerkt door: Dorien Busselot - Bron: Belga
2 © ANP XTRA

Om Brusselaars te overtuigen van de voordelen van het beveiligd delen van hun gezondheidsinformatie, wordt van 24 tot 28 april de tweede Week van de e-gezondheid georganiseerd. Een jaar na de eerste sensibiliseringscampagne is het aantal Brusselaars dat toestemming heeft gegeven voor het elektronisch delen van zijn patiëntengegevens gestegen van 250.000 naar 450.000. Daarmee zijn 40 procent van de Brusselaars ingeschreven op het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN).

Het BGN maakt de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens van de patiënt mogelijk. Het staat in verbinding met de andere gewestelijke netwerken, waardoor alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met elkaar en met de artsen buiten het ziekenhuis verbonden zijn.

Tussen februari 2016 en maart 2017 steeg het aantal patiënten dat instemde met de deling van hun gegevens van 252.292 naar 451.071. Er zijn ook 7.682 medische hulpverleners ingeschreven op het Netwerk, onder wie 453 actieve huisartsen en 516 actieve specialisten ('actief' betekent dat ze met succes een document geraadpleegd hebben).

2 Didier Gosuin (DéFI) © Photo News

De Brusselse ministers Guy Vanhengel (Open Vld) en Didier Gosuin (DéFI), beiden bevoegd voor Gezondheidsbeleid, zien in de cijfers een aanmoediging voor hun beleidsplan e-gezondheid. Ze willen chronische zieken en afhankelijke personen bij de informatiedeling betrekken, ziekenhuizen een grotere rol toekennen, de huisartsen wachtdienst met het BGN verbinden en eerstelijnszorgverstrekkers begeleiden.

Daarnaast willen ze ook patiënten sensibiliseren en ook de geestelijke gezondheidszorg verder warm maken voor e-gezondheid. Voor elk van die zes "prioritaire werven" hebben Vanhengel en Gosuin doelstellingen opgelijst voor 2017, 2018 en 2019. Als de planning van het federale e-gezondheidsplan wordt gerespecteerd, zullen huisartsen in 2019 over een elektronisch medisch dossier (EMD) beschikken voor al hun patiënten.

Volgens Vanhengel zorgt de directe toegang van artsen tot de medische gegevens van patiënten voor tijdwinst en meer doeltreffendheid "die, in bepaalde ernstige situaties, levens kunnen redden". Gosuin spreekt van een digitaal gezondheidsboekje, "dat altijd toegankelijk en beveiligd is". "Voortaan wordt de patiënt, met zijn instemming, verzocht een actieve partner te worden in zijn gezondheid."

Meer informatie over het Brussels e-gezondheidsplan en over de Week van de e-gezondheid is terug te vinden op brusselsgezondheidsnetwerk.be

Dossier Wetstraat
Dossier Wetstraat

Lees alle artikels