Biodiversiteit

"De kelderende biodiversiteit is even gevaarlijk als de klimaatverandering"

Het wereldwijde verlies aan biodiversiteit bedreigt de mens steeds meer. Volgens het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) is het massaal uitsterven van diersoorten zelfs even gevaarlijk als de klimaatverandering. Maar is dat ook zo?

Met vossen op de terreinen van de VRT, wolven in Limburg en everzwijnen in de Ardennen lijkt er geen probleem te zijn met de biodiversiteit. Toch is er volgens het IPBES, een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties, een uitroeiing aan de gang die dramatische proporties voor de mens kan aannemen.

Dat blijkt uit onderzoeksrapporten waaraan het platform drie jaar werkte en die het volgende week publiceert. Op dit moment leggen 760 wetenschappers uit 118 landen de laatste hand aan de rapporten op een conferentie in het Colombiaanse Medellín.

zine