wetenschap

CO2-uitstoot in Leuven op zes jaar tijd met 10 procent gedaald

2 © Vertommen

In Leuven is de CO2-uitstoot in de periode 2010-2016 verminderd van 762.000 tot 682.000 ton. Dat is een daling met 10 procent, ondanks een toename van het aantal inwoners en de economische activiteit die voor dezelfde periode geschat wordt op 6 procent. Dat blijkt vandaag uit berekeningen door het adviesbureau Futureproofed in opdracht van de vzw Leuven Klimaatneutraal.

2 Schepen van Leefmilieu in Leuven Mohamed Ridouani. © Photo News

Futureproofed ontwikkelde een tool waarmee de Leuvense CO2-uitstoot per kwartaal gemeten wordt. De resultaten worden gepubliceerd op de website van de vzw Klimaatneutraal: www.leuven2030.be. De vzw werd drie jaar geleden opgericht en groepeert een zestigtal administraties, bedrijven en onderzoeksinstellingen met als doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 69 procent te verminderen.

Uit een nulmeting enkele jaren geleden bleek dat de Leuvense CO2-uitstoot voor 60 procent het gevolg is van de verwarming van gebouwen en voor 25 procent van mobiliteit. "Met de vermindering van de CO2-uitstoot met 10 procent bevinden we ons in het Europese koppeleton", zegt schepen voor Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a), die beklemtoont dat de vermindering het resultaat is van een reeks energiebesparende initiatieven.

Zo richtte Leuven een energieloket in en startte de stad wijkrenovaties op waarvan veel bewoners gebruikmaakten om isolatiewerken uit te voeren. Om die isolatiewerken te financieren, riep de KU Leuven een rollend fonds in het leven dat gespijsd wordt met de opbrengst van de energiebesparing. Daarnaast realiseerden twaalf horecauitbaters in de Muntstraat op een half jaar tijd een energiebesparing van 12 procent, nadat ze een beter inzicht hadden gekregen in energieverspillingen.

Met de vermindering van de CO2-uitstoot zit Leuven volgens Ridouani, op enkele maanden na, op schema om de doelstelling te halen om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken gaat Leuven Klimaatneutraal een tandje bijsteken op vlak van communicatie. De vzw koos voor een nieuw logo en de nieuwe slogan "Leuven2030. Minder uitstoot en meer toekomst", en zal voortaan ook filmpjes publiceren waarin men kan kennismaken met goede energiebesparende praktijken. Om meer wetenschappelijk te werk te gaan, heeft de vzw aan de onderzoeksinstelling VITO gevraagd om een jaaractieplan op te stellen voor 2017.

cult

zine