Wetenschap

Bouw windmolenparken op zee niet schadelijk voor vissen

1 © BELGA

Het lawaai ten gevolge van bouwwerken van windmolenparken op zee is niet dodelijk voor vissen. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Daarmee wordt de veronderstelling weerlegd dat de vispopulatie schadelijke gevolgen ondervindt door blootstelling aan geluid.

Het bouwen van windmolenparken op zee en vooral het hameren - of 'heien' - van de funderingspalen zorgt voor sterk geluid waaraan vissen blootgesteld worden. Er werd aangenomen dat dat gevolgen zou hebben voor het visbestand in de buurt.

ILVO nam in de zomer van 2013 de proef op de som met geluidsgevoelige jonge zeebaarzen van 60 en 120 dagen oud. Die werden in een metalen kooi vanaf het heiplatform neergelaten, tot 2,5 meter onder het wateroppervlak en op 45 meter van een te heien funderingspaal. Op die manier werden de vissen blootgesteld aan duizenden hamerslagen, goed voor een geluidsdruk van 210 decibels. Die vissen werden vergeleken met andere groepen die niet werden blootgesteld aan het geluid.

Uit een vergelijking van blootgestelde en niet-blootgestelde groepen bleek dat er geen verschil was in sterfte vlak na het experiment, en ook niet na twee weken opvolging van de vissen in aquaria. De onderzoekers gaan in een tweede fase nog na of er gedragsverandering of stress optreedt.

Twee positieve effecten

De resultaten hebben twee positieve effecten. Kleinschaligere laboratoriumonderzoeken toonden dezelfde resultaten aan, waardoor die als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Bovendien kunnen nu adviezen worden geformuleerd om drempelwaarden voor onderwatergeluid vast te leggen.

nieuws

cult

zine