Het grote klimaatdebat

“Alleen de twintigers, dertigers en veertigers van vandaag kunnen de klimaatopwarming stoppen”

Interview: Tomas Wyns, specialist Europees klimaatbeleid

- Ann De Boeck en Jeroen Van Horenbeek

“In de toekomst kunnen we een gebouw afbreken en met precies hetzelfde materiaal weer opbouwen. Prachtig toch?” Tomas Wyns, expert klimaatbeleid van de Vrije Universiteit Brussel, wanhoopt niet. Volgens hem liggen de oplossingen voor de klimaatcrisis klaar. Nu alleen de politici nog mee krijgen. 

Welke oplossingen bepleit Tomas Wyns?

• Richt een groene investeringsbank op naar Schots voorbeeld. Bank investeert onder meer in betere spoorwegen en fietspaden.

• Zet voluit in op alsmaar goedkopere hernieuwbare energie. Kan volgende industriële revolutie doen losbarsten.

• Nieuwe kerncentrales bouwen is momenteel economische fictie. Vernieuwende nucleaire technologieën zijn nog lang niet bedrijfsklaar.

• Bestaande kerncentrales langer openhouden kan, maar niet als excuus om verder niets te doen.

• Let op met invoering CO2-taks. De vervuiler moet betalen, ja, maar de vervuiler moet vooral niet meer vervuilen.

• Grote fiscale hervorming nodig die milieuvriendelijke levensstijl stimuleert en vervuilen ontmoedigt.

• Werk aan circulaire economie, waarbij materialen zo goed mogelijk gerecycleerd worden. Voer daarom ook statiegeld in.

• Ban single-use plastics – plastics die maar een keer gebruikt kunnen worden, zoals plastic flesjes, rietjes, tasjes.

• Voer een internationale kerosinetaks in om vliegen duurder te maken. Bouw tegelijk het Europese hogesnelheidsnetwerk voor treinen uit, naar Chinees voorbeeld.

“Mensen zeggen mij altijd dat ik te optimistisch ben”, lacht Wyns. “Maar ik kan niet anders.” Op zijn naamkaartje staat de functie Climate and Industry Policy Designer. Een mondvol die zoveel betekent als een wetenschapper die als verbindingsman wil dienen tussen de universiteit, het bedrijfsleven en de politiek.

Bij een kop koffie verkeerd op het Brusselse Muntplein benadrukt de VUB-onderzoeker meermaals: als wetenschappers, bedrijfsleiders en politici samenwerken, kunnen ze de klimaatopwarming tegenhouden.

Bent u meegestapt in de klimaatmars?
“Jawel, met mijn twee dochters.

cult

zine