wetenschap

"Het aantal burn-outs zal nog toenemen"

1 © THINKSTOCK

Vierenzestig procent van de Belgische werknemers kampt met stress, een stijging van 18 procent tegenover 2010. Dat toont een studie van HR-dienstverlener Securex bij 1.318 werknemers.

 
Zesendertig procent geeft aan helemaal geen stress te voelen en dat is al bij al vrij veel
Heidi Verlinden, HR research expert Securex

Vierenzestig procent heeft last van stress. Dat lijkt niet eens zo gek veel, in de huidige omstandigheden.
Heidi Verlinden, HR research expert Securex: "Nee, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, maar stress is een heel subjectief gegeven. Iedereen heeft er zijn eigen definitie van en iedereen reageert er ook anders op. Zesendertig procent geeft aan helemaal geen stress te voelen en dat is al bij al vrij veel."

"Als je kijkt naar het aantal mensen met spanningsklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies - dan neemt dat percentage af tot 27 procent. Een heel stuk minder, maar tegelijk zijn die mensen wel het zwaarst getroffen. Ze zijn gemiddeld twintig dagen per jaar afwezig, veertien dagen meer dan andere werknemers. Dat kost bedrijven gemiddeld 3.750 euro per jaar per werknemer."

Zijn we gevoeliger geworden voor stress?
"De echo's die wij krijgen bij klanten en bedrijven laten horen dat de oorzaak te zoeken is bij toegenomen werkdruk, steeds meer bereikbaar zijn, meer keuzemogelijkheden. Het heeft dus niet met mindere weerbaarheid te maken."

Moeten we nu vrezen dat er nog meer burn-outs op ons afkomen?
"Het gevaar bestaat inderdaad dat het aantal burn-outs toeneemt, ja. Maar bedrijven kunnen dat vermijden, door werknemers meer afwisseling te geven in hun job, hen meer vrijheid te geven om hun werk te organiseren en ze zelf te laten beslissen hoe ze hun werk tot een goed einde brengen. Autonomie is heel belangrijk bij stressbeleving. Hoe meer je zelf je tijd kunt indelen en je werk kunt organiseren, hoe minder stress je ervaart. Daarom ervaren laagopgeleiden makkelijker stress dan hoogopgeleiden, hebben we vastgesteld."

nieuws

cult

zine