tvmedia

Frequent mediagebruik knaagt aan zelfbeeld jongeren

1 © THINKSTOCK

Kinderen en jongeren die veel televisiekijken of internetten zien veel beelden van kinderen en jongeren als dader of slachtoffer. Wie een overvloed van beelden ziet over kinderen en jongeren die misdrijven plegen, heeft over het algemeen een lagere zelfwaardering. Kinderen en jongeren die vaker beelden zien die vriendschappen in de kijker zetten, hebben dan weer een sterkere zelfwaardering. Dat blijkt uit een studie van het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKI).

De studie werd uitgevoerd op basis van cijfers van het Jeugdonderzoeksplatform. In de studie geeft 61% van de Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 jaar oud aan dat ze in de media regelmatig tot vaak beelden zien van kinderen en jongeren die misdrijven plegen. 63% zegt regelmatig tot vaak beelden te zien van kinderen en jongeren die slachtoffer worden of die zich in een bedreigende situatie bevinden.

Tegelijk ziet 48% van de kinderen en jongeren zelden tot nooit beelden van leeftijdsgenoten die samen leuke dingen doen met hun vrienden. 71% ziet zelden of nooit beelden van kinderen en jongeren die beloond worden omdat ze iets positiefs deden.

Een belangrijke factor die bepaalt welke beelden kinderen en jongeren zien, is de frequentie van hun mediagebruik. Bij kinderen en jongeren die in verhouding een hoog mediagebruik hebben, ziet 15% vaak tot elke dag beelden van jonge slachtoffers. Bij de kinderen en jongeren met een laag mediagebruik is dit slechts 2,5%. 16% van de frequente mediagebruikers ziet vaak tot dagelijks beelden van kinderen en jongeren die misdrijven plegen, tegenover 3,4% van de kinderen en jongeren met een laag mediagebruik. Bij beelden van kinderen en jongeren die samen leuke dingen doen met hun vrienden en kinderen en jongeren die samen met hun vrienden positieve dingen doen, zijn de verschillen opvallend kleiner. Een hoger mediagebruik is met andere woorden gelinkt aan een grotere perceptie van misdrijfgerelateerde beelden.

Tot slot blijkt er een verband te zijn tussen de beelden die kinderen en jongeren in de media zien en hun zelfwaardering. Gezien kinderen en jongeren nog volop hun identiteit aan het ontwikkelen zijn, zullen mediabeelden vooral op hen een effect hebben. Wie beelden ziet van kinderen en jongeren die een misdrijf plegen, heeft een lagere zelfwaardering. Beelden van kinderen en jongeren die met hun vrienden leuke dingen doen, zijn gelinkt aan een hogere zelfwaardering.

Tegelijk blijkt dat invloeden uit de directe omgeving van kinderen en jongeren, nog steeds veel belangrijker zijn voor hun zelfwaardering dan mediabeelden. Toch tonen deze bevindingen aan dat de rol van media zeker niet onderschat mag worden. De media bouwen mee aan een sociaal klimaat dat percepties en ideeën over kinderen en jongeren, en dus ook gedrag naar kinderen en jongeren toe, bepaalt. In die zin zorgen mediabeelden mee voor een subtiel en onbewust proces dat het algemeen welzijn van kinderen en jongeren kan beïnvloeden.Nieuw: krijg nu gratis tips over niet te missen series en tv-programma's met DM Zapt in Messenger.

nieuws

cult

zine