technologie

Amendementen op privacywet? Louis Michel weet van niks

1 © BELGA

Europarlementslid Louis Michel speelde een dubieuze rol bij het ontstaan van de Europese privacywet. Hij diende meer dan honderd amendementen in die de privacy van de consument soms verregaand aantasten. Michel ontkent betrokkenheid. "Dit is het werk van een medewerker."

 
Dit is het werk van een overijverige werknemer. Ik had nooit contact met een lobbyist.
Europarlementslid Louis Michel

De Europese privacywet, die onlangs werd gestemd, ontketende een nooit eerder geziene lobbyoorlog. Het resulteerde in bijna 4.000 amendementen, waarvan er 229 afkomstig waren van Louis Michel. Opvallend: het grootste deel van de amendementen van het liberale Europarlementslid waren privacyonvriendelijk. Lobbyplag, een website die toeziet op de invloed van de lobbysector in Europa, plaatste Louis Michel op de tweede plaats in een ranglijst van Europarlementariërs die het meest amendementen indienden die de privacy verzwakken.

In totaal diende Michel 158 privacyonvriendelijke amendementen in. Bij de meeste flagrante aantasting van de privacy pleitte Michel ervoor om het IP-adres, het unieke internetadres van een computer, niet als een persoonsgegeven te beschouwen.

Geconfronteerd met die vaststelling zei Michel niets met de amendementen te maken te hebben. "Dit is het werk van een overijverige werknemer, die de amendementen indiende terwijl ik in Mali zat, waar ik toen op een missie was. Ik heb nooit contact gehad met een lobbyist. Nooit. Hoe het kan dat een werknemer zomaar een reeks amendementen indient? Het gebeurt wel meer dat een medewerker in naam van een Parlementslid een amendement indient. Daar is op zich niets vreemds aan."

Het doet op zijn minst heel wat vragen rijzen over de manier van werken en de rol van Michel, maar verder commentaar geeft het Parlementslid niet. Ook de medewerker was niet bereikbaar.

Michel wist van niets
VUB-professor Paul De Hert gelooft dat Michel oprecht van niets wist. "Zijn medewerker heeft zowat heel België over de vloer gekregen. Het VBO, Agoria, de Privacycommissie en anderen: allemaal hadden ze hun eigen lijstje met wensen. Zonder dat hij er erg in had of de draagwijdte ervan goed inschatte, heeft de medewerker van Michel hun voorstellen aangenomen. Dat is pijnlijk, maar ik vermoed dat er absoluut geen kwaad opzet mee gemoeid is. Die indruk werd bevestigd toen ik met Michel gesproken heb. Het is zo'n complexe materie dat het voor hem te moeilijk is. Of een minister niet verondersteld mag worden de inhoud te kennen van de amendementen die hij indient? Daar laat ik me niet over uit."

Volgens De Hert zijn er bij de beïnvloeding van het kabinet van Michel geen Amerikaanse bedrijven of internetreuzen als Google of Facebook betrokken. "Het zijn Belgische bedrijven en organisaties geweest die invloed uitgeoefend hebben." Nadat onder meer De Morgen hem interpelleerde, besloot Louis Michel om zestig amendementen terug te trekken. Daarbij de amendementen die het zwaarst raakten aan de privacy.

In spreidstand
Vreemd genoeg blijkt bij de lijst de liberale fractie in het Europese Parlement het meest privacyonvriendelijk te zijn: in de top zes van Lobbyplag staan vier liberale politici. "De liberalen staan in een vreemde spreidstand als het over privacy gaat", vertelt Max Schrems van Lobbyplag. "Ze zijn intern verdeeld: je hebt een strekking die de privacy zo veel mogelijk wil beschermen, maar je hebt ook een strekking die dicht aanleunt bij de bedrijfswereld en vooral oog heeft voor die belangen."

Het VRT-programma 'Panorama', dat ook op Michels opmerkelijke amendementen stootte, wijdt vanavond een uitzending aan de lobbyoorlog rond de Europese privacywet.

nieuws

cult

zine