Belgisch voetbal

Pro League trapt vol op de rem

Alle hens aan dek om de voordelen van het Belgisch voetbal te vrijwaren

3 Hans Vandeweghe. © Bob Van Mol

Op 5 februari komen de sociale partners in het paritair comité van de voetbalsector nog eens samen. De politiek verwacht correcties op de verlaagde sociale lasten en bedrijfsvoorheffing, maar het profvoetbal zet de hakken in het zand. Een stand van zaken.

Over de exacte bedragen wil de Profliga nog wel eens moeilijk doen, maar ook zij kunnen de berekeningen niet tegenspreken die onomstotelijk aantonen dat de eersteklassers elk jaar ongeveer 70 miljoen euro cadeau krijgen in de vorm van verlaging van sociale lasten. Dat voordeel bestaat al vijftig jaar.

Tel daarbovenop nog 50 miljoen euro directe belastingen (bedrijfsvoorheffing) die de werkgevers sinds 2008 teruggestort krijgen en die in de plaats kwamen van een werknemersvoordeel. Opgeteld: 120 miljoen, maar andere berekeningen begroten het totale voordeel op zelfs 130 miljoen.

nieuws

cult

zine