Zaterdag 04/02/2023

Voetbal

Hoe Marc Coucke KV Oostende liet verzuipen: ‘Coucke gunt niemand iets, hoe rijk hij ook is’

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Twee jaar is hij inmiddels de autoritaire baas bij Anderlecht, maar nog altijd heeft Marc Coucke KV Oostende niet kunnen loslaten. En nu zit KV Oostende zonder licentie, en lijkt de toekomst van de club onzeker. Ook Anderlecht dreigt meegesleurd te worden in de val. ‘Elke boekhouder maakt brandhout van deze constructie.’

Jan Hauspie

Insider: “Op een dag zal de handel en wandel van Marc Coucke worden doorprikt. De vraag is alleen: hoeveel schade zal hij dan al hebben aangericht? Vergeet niet, sinds zijn 10de heeft Marc Coucke geleerd dat je elke frank moet omdraaien, want dan ben je goed bezig. Zo zit hij in elkaar: voor alles wat hij doet, wil hij return. Die man gunt niemand iets, ondanks zijn rijkdom. Elke factuur vlooit hij uit, waarna hij ze eindeloos gaat betwisten. Biedingen klopt hij op met beloftes die hij niet nakomt. Zo haalde hij Nicolas Lombaerts naar KV Oostende met de belofte dat hij bovenop zijn loon twee appartementen zou krijgen in bouwprojecten van Couckes goede vriend Bart Versluys. Lombaerts heeft ze nog altijd niet gezien. Dát is de rode draad doorheen Couckes ondernemerschap.”

DECEMBER 2017

Coucke koopt Anderlecht. Omdat hij op dat ogenblik ook nog eigenaar is van KV Oostende, moet hij in allerijl van zijn aandelen in de kustclub af zien te raken. Coucke vraagt 30 miljoen euro: 15 miljoen voor de club, en 15 miljoen voor de schulden die ze bij hem heeft. Niemand meldt zich. De tijd dringt, want zolang de verkoop niet geregeld is, mag hij officieel niet aan de slag bij Anderlecht. Coucke schakelt een versnelling hoger en voert een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro door. Nog diezelfde dag schrijft hij dat bedrag weer over naar zichzelf.

Insider: “Een vestzak-broekzakoperatie: boekhoudkundig bestonden die schulden zogezegd niet meer. In werkelijkheid natuurlijk nog wel. Of dacht je dat hij Oostende die 15 miljoen cadeau had gedaan? Natuurlijk niet. Alleen, op papier was hij nu geen schuldeiser meer. Daarmee was de licentiecommissie gepaaid. Maar achter de schermen stelde hij alles in het werk om zijn geld terug te krijgen.”

FEBRUARI 2018

Coucke verkoopt Oostende aan verzekeringsmakelaar Peter Callant, iemand uit zijn kring van intimi. Hoeveel Callant betaalt, wordt niet bekendgemaakt, maar dat het niet in de buurt van de door Coucke beoogde 15 miljoen euro komt, staat vast. Bronnen bij de club gewagen van 1,5 miljoen euro. Wat de vraag doet rijzen: wat met de overige 13,5 miljoen euro?

JUNI 2018

Het antwoord volgt vier maanden later, bij een notaris in Kortrijk. Daar wordt de akte verleden waarmee Coucke het vruchtgebruik van een nieuwe tribune aan KV Oostende verkoopt. De tribune is gebouwd door zijn vriend en zakenpartner Bart Versluys, wiens bouwbedrijf voor de helft in handen is van Coucke. KV Oostende heeft de tribune tot dan gehuurd, voor 800.000 euro per jaar. Maar nu kiest Coucke dus voor een andere strategie.

Uit de akte blijkt dat hij het vruchtgebruik verkoopt voor 17,5 miljoen euro, te betalen in vijftien jaarlijkse termijnen van 1,2 miljoen euro én evenveel termijnen van 800.000 euro. Een simpele rekensom leert dat KV Oostende na dertig jaar dan geen 17,5 miljoen euro maar 30 miljoen euro aan Coucke betaald zal hebben. Het verschil – 12,5 miljoen euro – ligt in de grootteorde van het bedrag waarnaast Coucke door de overhaaste verkoop aan de minder kapitaalkrachtige Callant had gegrepen.

Insider: “Op een tribune die wordt verhuurd, wordt geen btw betaald. Dus kon Coucke ze niet aftrekken als kost. Door het vruchtgebruik ervan te verkopen, kon hij dat wel. Wéér 4 miljoen euro gerecupereerd. Zo sprokkelt hij links en rechts zijn miljoenen bij elkaar. Maar wie is de dupe? KV Oostende. Coucke stelt het voor alsof hij zijn tribune voor een appel en een ei ter beschikking stelt, maar het vruchtgebruik verkopen voor 17,5 miljoen euro? Daar zit geen enkele economische logica achter. Elke boekhouder maakt daar brandhout van. Die truc doorstaat de toets met de antimisbruikbepaling niet.

“Waarom KVO daar niet tegen geprotesteerd heeft? Omdat Coucke bij zijn vertrek zeer loyaal was geweest, door uitstel van betaling te verlenen. Niemand bij Oostende vond het daarom een goed idee om hem op dat vruchtgebruik aan te vallen. De algemene teneur was er één van ‘het komt wel goed’. De constructie werd opgezet in een sfeertje van vrienden onder elkaar – Coucke had nog steeds zijn vertrouwelingen in de club, onder wie CEO Patrick Orlans.”

Pieter Bourgeois (manager van Couckes investeringsmaatschappij Alychlo): “De genoemde bedragen kloppen niet. Bovendien dateert het compromis van de akte van vóór Alychlo meerderheidsaandeelhouder was van Anderlecht en Marc voorzitter werd bij paars-wit. Alles is in volle transparantie gebeurd.”

FEBRUARI 2019

KV Oostende krijgt weer een nieuwe eigenaar: Frank Dierckens. Hij neemt ook de voorzittersfakel over van Peter Callant, die zich weer op zijn verzekeringskantoor zegt te willen toeleggen, maar in werkelijkheid Couckes wurgpolitiek zat is. Coucke en Dierckens komen – mondeling – een afbetalingsplan overeen: KV Oostende moet een schuld van nog 6,2 miljoen euro aflossen, plus 25 procent van de transferinkomsten aan zijn ex-voorzitter afstaan.

Insider: “Bij die 6,2 miljoen euro kunnen ernstige vragen gesteld worden. Om te beginnen zit er 800.000 euro huur in die Coucke in 2017 zelf niet had betaald – aan zichzelf, dus. Ook de naar 1,2 miljoen euro opgetrokken jaarlijkse ‘huur’ via vruchtgebruik is discutabel. Oostende had ook nog transfergeld van enkele buitenlandse clubs tegoed, onder meer van Lazio voor de transfer van doelman Silvio Proto. Coucke kocht die clausules af, waardoor die clubs dat geld aan hem moesten betalen, maar die weigerden dat omdat het in strijd is met het verbod op third party ownership (constructie waarbij niet een club, maar bijvoorbeeld een makelaarsbureau eigenaar is van een speler, red.). Dus betaalden die clubs aan Oostende, dat op zijn beurt weigerde om het geld door te storten aan Coucke, onder meer wegens de buitensporige makelaarskosten die eraan verbonden waren.”

OKTOBER 2019

Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers licht de Oostendse boeken door: het stoot op het afbetalingsplan van 6,2 miljoen euro en vraagt meer info. Alychlo bevestigt dat het af te betalen is in jaarlijkse schijven van 700.000 euro. Een opsteker. Toch waarschuwt de revisor Oostende: ‘Als er niet dringend iets gebeurt, is de club ten dode opgeschreven.’ Dierckens panikeert: hij heeft al moeten lenen om de club boven water te houden en kan dat niet nog eens.

Walter Van Steenbrugge Beeld BELGA
Walter Van SteenbruggeBeeld BELGA

JANUARI 2020

Dierckens maakt bekend dat hij onderhandelt met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group over een overname van de aandelen. Op vraag van de Amerikanen verzoekt KV Oostende Alychlo opnieuw om te bevestigen dat er van de 6,2 miljoen euro slechts 700.000 euro per jaar betaald moet worden. Alychlo bevestigt dat aan de Pacific Media Group. Op 16 januari bereiken Dierckens en de Amerikanen een principeakkoord over de overname.

Ondertussen zijn in de media berichten opgedoken over een deal met een ándere Amerikaanse investeringsmaatschappij, vertegenwoordigd door Iván Bravo. Bravo is CEO bij Aspire, de Qatarese voetbalacademie die Eupen bezit. Hij zou zijn aangebracht door KVO-CEO Patrick Orlans. Volgens Het Laatste Nieuws hebben de investeerders ‘zelfs al een deal met Marc Coucke om de tribunehuur van 1,2 miljoen euro per jaar te regelen en ook de 6,2 miljoen euro schulden aan Coucke te vereffenen’.

De gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. Op 14 januari stelt Alychlo Dierckens in gebreke, omdat hij het bod van Bravo niet heeft aanvaard. Dierckens houdt vol nooit een bod te hebben gezien. ’s Anderendaags wordt hij opnieuw in gebreke gesteld, nu door advocaat Walter Van Steenbrugge, die zegt op te treden namens Orlans. Die was op zijn beurt door Dierckens aan de deur gezet.

Insider: “Dierckens heeft dat zogenaamde bod alleen vernomen via de pers. Maar door de ingebrekestellingen werd de perceptie gecreëerd dat hij een serieus bod niet heeft willen aanvaarden en zo de club in gevaar heeft gebracht.”

Bourgeois: “Iván Bravo had ons een voorstel gedaan over het stadion, waarin wij ons konden vinden. Maar we stelden vast dat Dierckens zijn voorstel over de aandelen weigerde. Terwijl hij ons al sinds oktober berichten stuurde dat de club op de rand van het faillissement stond. Dan draag je als bestuurder een grote verantwoordelijkheid tegenover je club. Daar hebben wij hem op willen wijzen.”

FEBRUARI 2020

Op 14 februari wordt de overnameovereenkomst tussen Dierckens en Pacific Media Group getekend. Diezelfde dag ontvangen de Amerikanen tot hun grote verbazing een e-mail van advocaat Van Steenbrugge. Dit keer treedt die níét op namens Orlans en Bravo, maar wel namens Alychlo – Coucke dus.

Insider: “De Amerikanen waren verbijsterd: de raadsman van Coucke die dezelfde is als die van een andere kandidaat-overnemer? Én van de CEO die het overnameproces intern had gesaboteerd? Deontologisch kan dat niet. In hun ogen getuigde het van kwade trouw. Ze vreesden dat Coucke zijn positie van grootste schuldeiser en tribune-eigenaar zou gaan misbruiken.”

Bourgeois: “Van Steenbrugge trad op dat moment al niet meer op voor Orlans. Er werden zoveel onwaarheden over ons verteld dat we wel móésten optreden: die verhalen schonden onze rechten als tribune-eigenaar.”

MAART 2020

Twee weken later meldt Van Steenbrugge zich opnieuw: dit keer om KV Oostende in gebreke te stellen, omdat het zijn afbetalingsplan niet naleeft. Namens Coucke eist hij de volledige schuld van 6,2 miljoen euro per direct op.

Insider: “Omdat Dierckens weigert Oostende over te laten aan een overnemer waarmee Alychlo al een deal heeft, werd die 6,2 miljoen euro plots volledig opgeëist. Is het niet de omgekeerde wereld dat Alychlo zélf op zoek gaat naar overnemers voor KV Oostende? Dat de voorzitter van Anderlecht dus wil beslissen wie de baas wordt bij een andere club? Qua belangenvermenging kan dat tellen.”

De Amerikanen begrijpen de dubbelrol van Van Steenbrugge niet en laten Dierckens weten dat zijn agressieve demarches hun toelaat de getekende overeenkomst niet te finaliseren. Geen geplande én noodzakelijke kapitaalsverhoging dus.

Insider: “Je kunt nu eenmaal niet in oktober en januari schriftelijk bevestigen dat er slechts 700.000 euro per jaar moet worden afbetaald, en daarna, in volle onderhandeling, dreigen met de onmiddellijke opeising van de volledige som. Dan trekt zo’n overnemer zich terug.”

Pacific Media Group verlaat de onderhandelingstafel, maar blijft bereikbaar: ‘We left the table but not the room.’ Het formuleert een ultiem voorstel. Daarin wordt Coucke gevraagd de 6,2 miljoen euro te laten vallen, maar verklaart het Amerikaanse investeringsfonds zich bereid de komende tien jaar jaarlijks 900.000 euro voor de tribune te betalen, en de veertig volgende jaren 500.000 euro. In plaats van dertig jaar wil het dus vijftig jaar lang betalen. De stad Oostende – die eigenaar is van het stadion, op de tribune van Coucke na – moet dan wel nog akkoord gaan met een verlenging van de erfpacht voor Coucke, maar die was mondeling al zo goed als toegezegd door burgemeester Bart Tommelein.

Insider: “Als Coucke zijn handtekening onder die deal plaatst, haalt KVO zijn licentie, want dan verdwijnt die 6,2 miljoen euro schuld uit de balans. En zelf krijgt hij dan een faire financiële deal.”

Bourgeois: “Ik ken dat voorstel niet. Ik kan wel zeggen dat wij verschillende constructieve tegenvoorstellen hebben gedaan, maar die zijn telkens op een nee gebotst bij Pacific Media Group. Hoe meer ze uit Oostendse hoek roepen dat er financiële moeilijkheden zijn, hoe sterker zij zich voelen in hun onderhandelingspositie. Terwijl wij het overnameproces alleen maar ondergaan. Tenzij we in onze rechten geschaad worden: dan zullen we optreden.”

De indruk is dat Coucke erop gokt dat Dierckens alsnog plooit en eieren voor zijn geld kiest. Dat hij zich neerlegt bij de prijs die Couckes kandidaat-overnemer voor Dierckens’ aandelen wil betalen – naar verluidt slechts 1 miljoen euro. Ondertussen voert Coucke de druk op de stad Oostende op. In het worstcasescenario gaat KV Oostende immers failliet en is hij zijn tribune kwijt. In de erfpachtovereenkomst staat namelijk dat ze dan automatisch naar de stad gaat. Dat artikel probeert hij nu uit de erfpachtovereenkomst te laten halen.

Insider: “Coucke wéét dat hij een deal moet sluiten, maar hij wil geen overnemer die gaat zeuren over het vruchtgebruik. Dan liever iemand die wordt aangebracht door zijn eigen advocaat. Van zo iemand weet je dat hij niet moeilijk gaat doen.

“Eigenlijk is het simpel: Coucke werd verliefd op Anderlecht en wilde ermee trouwen. Fair enough, maar betaal daar dan de prijs voor en doe afstand van het geld dat je vorige lief je nog moet. Dat doet hij niet, uit vrekkigheid. Liever laat hij KV Oostende aan een levenslijn hangen en 30 miljoen euro betalen voor een tribune die hem officieel maar 20 miljoen heeft gekost – en eigenlijk zelfs nóg minder. En waar hij helemaal zijn mond over had moeten houden, is dat hij Oostende zonder schulden heeft achtergelaten. De waarheid is dat hij een financiële strop rond de nek van de club heeft gehangen. Van veel clubliefde getuigt dat niet.”

SCHIETSCHIJF RSCA

Door het conflict komt ook Anderlecht, de club waarvan Coucke inmiddels twee jaar voorzitter en hoofdaandeelhouder is, in het vizier. In het bondsreglement staat immers dat je geen invloed mag uitoefenen op het beleid van meer dan één club.

Bourgeois: “De contracten die we in het verleden hebben afgesloten, verbinden ons op geen enkele manier aan KV Oostende. Wij betreuren dan ook dat die zweem van verbondenheid nu geopperd wordt.”

Insider: “Dat die verbondenheid bestaat, is nu wel duidelijk. Als ook de licentiecommissie tot die conclusie komt, zal Oostende geen licentie krijgen. Maar wat meer is: op basis daarvan zullen de andere clubs ook de licentie van Anderlecht kunnen aanvallen. (De licentiecommissie besliste om 7 clubs geen licentie te geven, waaronder KVO en Standard. Oostende vecht nu de licentie van Anderlecht aan, red.) Wees maar zeker dat dat zal gebeuren. Anderlecht zal een schietschijf worden en dreigt te worden meegesleurd in een verhaal waar het liever niets mee te maken heeft.

“Nu, ze zullen nooit de licentie van Anderlecht afpakken. Van de grote jongens blijven ze af. Zelfs al wordt Wouter Vandenhaute morgen CEO, trainer én spits van Anderlecht, dan nog zal het ongemoeid worden gelaten. Alleen zal niemand nog kunnen zeggen dat hij niet weet hoe dit verhaal écht in elkaar zit.”

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234