sport

Een vrije trap in doel dribbelen? Mogelijke hervormingen in het voetbal zetten de regels op hun kop

2 © Photo News

De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die instaat voor internationale voetbalregels, heeft een aantal radicale voorstellen gedaan voor het aanpassen van het reglement. De IFAB maakte zijn voorstellen bekend onder de titel "Play Fair".

Met de nieuwe regels wil de IFAB ten eerste het gedrag van de spelers veranderen, ten tweede de effectieve speeltijd verhogen en ten slotte voetbal aantrekkelijker maken.

Daarvoor wil de board onder andere een strafdoelpunt toekennen aan de tegenstander wanneer een speler de bal bewust met de hand stopt op de doellijn. De tegenstander zou dan rechtstreeks een doelpunt krijgen, geen strafschop.

Daarnaast bekijkt de IFAB de mogelijkheid om de speeltijd te verlagen tot 60 minuten. Wel zou de klok dan steeds worden stopgezet als er niet effectief gespeeld wordt. Andere voorstellen zijn de mogelijkheid om bij een vrije trap te beginnen dribbelen in plaats van naar een teamgenoot te passen of op doel te schieten en het spel stil te leggen na een strafschop, ook al wordt deze gemist. In dat geval volgt dan gewoon een uittrap van de keeper.

Het gros van de nieuwe regels kunnen niet zomaar worden ingevoerd en het document is meer een aanzet tot het testen van en het discussiëren over een nieuwe reglement dan het invoeren van de regels op korte termijn.

"We kunnen zeggen dat het hier gaat over een revolutie, die bedoeld is om het voetbal nog beter te maken", lichtte technisch directeur van de IFAB David Elleray het document toe. "We moeten ons voor alle huidige regels afvragen of ze wel een doel hebben. Bij de regels waar dat niet zo is moeten we kijken hoe we dat kunnen veranderen."

2 © AP

nieuws

zine