Legende

Werken uitgevoerd of in uitvoering
Uitvoerige werken gepland
Kleine ingrepen gepland
Uitgebreid onderzoek lopende
Basisonderzoek lopend
On hold