De Morgen brengt duidelijkheid

south
ontdek waarom
Foto van een gay parade
Foto van de oorlog in Oekraïne
Foto van een groep fietsers inde straat

Duidelijk De Morgen

De Morgen helpt om een duidelijke kijk op de wereld, de samenleving en uw leefwereld te krijgen. We brengen belangrijk nieuws, bieden slimme inzichten en scheppen klaarheid over complexe thema’s.

Ons publiek krijgt via deskundige en toegankelijke kwaliteitsjournalistiek alle relevante feiten, perspectieven en opinies te horen. Zo kan iedereen geïnformeerd zijn eigen mening vormen.

De Morgen kijkt hoopvol naar de toekomst, met gevoel voor humor en ruimte voor zelfrelativering.

Waar wij voor staan

Ons doel is eenvoudig: we willen ons publiek slimme inzichten geven en hen helpen om een duidelijke kijk op de wereld, de samenleving en de mens te krijgen. 

De Morgen is een vooruitstrevende krant, die met een positieve en empathische blik en houding naar de wereld kijkt. Wij hebben oog voor wie minder of niet voor zichzelf kan opkomen, kaarten ongelijkheid aan, dragen inclusie hoog in het vaandel en streven naar een betere samenleving. Met onze journalistiek willen we tendensen, evoluties en onrechtmatigheden blootleggen.

We leggen de journalistieke lat altijd zo hoog mogelijk. Vanuit De Morgen maken we hierbij geen onderscheid tussen tekst, audio of video, of tussen de papieren krant, de digitale editie, de site of de app. 

Onze journalisten en medewerkers werken integer, onafhankelijk en transparant. Zij zoeken vanuit een open en kritische geest de feiten, stellen de scherpste vragen, komen tot onderbouwde antwoorden en houden altijd oog voor nuance en menselijkheid.

Waar gewerkt wordt, zijn fouten onvermijdelijk; ook in de journalistiek en dus ook bij De Morgen. In die gevallen zal de krant altijd haar verantwoordelijkheid nemen en op een heldere wijze de gemaakte fouten rechtzetten. Alleen zo komen we tot de sterkst mogelijke journalistiek.

Veelgestelde vragen over De Morgen

Wie werken er bij De Morgen?

Antwoord tonen op deze vraag
De Morgen telt op dit moment 58 voltijdse banen. Daaronder vallen journalisten, fotoredacteurs, vormgevers, chefs, nieuwsmanagers, eindredacteurs, vormgevers samenstellers van de website en nieuwsbrieven, en een podcastmaker.

Daarnaast werken tientallen freelancemedewerkers op regelmatige basis voor de krant. Zij werken onder andere als eindredacteurs, vormgevers, illustratoren en schrijven verhalen voor de krant.  

Alle columnisten die op de pagina’s van De Morgen verschijnen, werken op freelancebasis en worden per column betaald.

Wat zijn de journalistieke standaarden van De Morgen?

Antwoord tonen op deze vraag
Bij De Morgen streven we naar journalistieke excellentie. Met onze journalistiek willen we verdieping én verbreding brengen. We willen onze lezers antwoorden aanreiken op de vragen die ze zich stellen over het nieuws en over hun leefwereld. Tegelijkertijd wil De Morgen haar lezers motiveren om zich meer vragen te stellen bij wat er in de wereld gebeurt.  

In haar dagelijkse werking hanteert De Morgen enkele vaste kernwaarden die diep in het DNA van de krant verankerd zitten.

Onafhankelijkheid. We gaan op zoek naar wat werkelijk leeft in de wereld, zonder sturing van boven- of buitenaf.  

Transparantie. We willen transparant zijn over de manier waarop de verhalen die we brengen tot stand komen.  

Diversiteit. De Morgen draagt diversiteit hoog in het vaandel, in de breedste zin van het woord. We vinden zowel diversiteit op vlak van meningen en perspectieven belangrijk, maar willen ook stemmen die zich in de samenleving minder of niet gehoord voelen een platform geven.  

Vooruitstrevendheid. De Morgen staat met een open en verwonderde blik in de samenleving. In het bedrijven van onze journalistiek zijn we empathisch en streven we naar een betere samenleving.

Waar staat ‘Duidelijk De Morgen’ voor?

Antwoord tonen op deze vraag
De Morgen wil helderheid verschaffen over de meest complexe thema’s. Die visie vormt de basis van waaruit onze verhalen en artikels tot stand komen. Dat doen we door het brengen van heldere achtergrond- en duidingsartikels, die een complexe realiteit behapbaar moeten maken. Daarbij vinden we het van groot belang dat de verhalen die we brengen toegankelijk zijn, en dat onze lezers - ook zonder veel achtergrondkennis - snel mee zijn.

Hoe corrigeert de redactie fouten in artikelen?

Antwoord tonen op deze vraag
Inhoudelijke fouten in onze artikels zetten we zo snel mogelijk recht in onze Meningen-sectie in de krant. Worden er correcties gemaakt aan online artikels, dan melden we dat onderaan het stuk. Als er een fout in een van onze pushberichten sluipt, sturen we meteen een nieuwe pushmelding met de correctie. Ook inhoudelijke onjuistheden op onze sociale mediakanalen worden zo snel mogelijk gecorrigeerd.

Wie bepaalt welke artikelen op de voorpagina van demorgen.be en de papieren krant staan?

Antwoord tonen op deze vraag
In het aandragen van onderwerpen die in de krant aan bod komen, wordt de krant bestierd door een reeks chefs. Zij verzamelen ’s ochtends pitches en leggen die vervolgens voor aan de hoofdredactie tijdens de ochtendvergadering. De hoofdredactie beslist, in samenspraak met de chefs en een sitesamensteller, welke stukken op de website en in de papieren krant terechtkomen. Later op de dag beslist de hoofdredactie samen met de chef van dienst welke stukken waar in de krant terechtkomen. De voorpagina van de krant wordt eveneens opgemaakt door de hoofdredactie en de chef van dienst, met behulp van de chef lay-out, de chef eindredactie, en een fotoredacteur. 

De verschillende deelredacties van De Morgen - zoals Zeno en De Morgen Magazine - delen hun planning met de hoofdredactie, maar opereren verder in een grote mate van zelfstandigheid. Over grote stukken wordt op voorhand overlegd met de hoofdredactie, maar andere artikels en vaste rubrieken worden op eigen initiatief ingevuld.  

Voor de website wordt een andere werkwijze gehanteerd. Doorheen de dag zijn er drie overlegmomenten waarop beslist wordt welke stukken op welk moment online komen. Daarin is de rol van de sitesamensteller groot. Samen met onze nieuwsanalist en de hoofdredactie is die verantwoordelijk voor het opstellen van een digitale publicatiestrategie, waar ook bepaald wordt welke inhoud achter de betaalmuur gezet wordt, en welke niet.

Bij de samenstelling van de website houden we rekening met een aantal factoren, zoals de urgentie van de actualiteit, maar ook met het leesmoment. Op elk moment van de dag brengen we op de website een zo goed en gevarieerd mogelijk aanbod van verhalen. ’s Ochtends zullen die eerder gericht zijn op de harde actualiteit, zodat onze lezers meteen mee zijn met de orde van de dag. Doorheen de dag wordt er meer plaats gemaakt voor duidende stukken en grote interviews. Het aanbod wordt zorgvuldig samengesteld, met veel liefde voor de krant en voor de actualiteit.

Waarom heeft De Morgen een betaalmuur?

Antwoord tonen op deze vraag
Omdat journalistiek maken geld kost. Heel wat medewerkers werken dagelijks aan de krant. Dat werk heeft, zowel op papier als online, een prijs. Wel blijft een portie basisnieuws steeds vrij toegankelijk, net zoals ook onze liveblogs zonder abonnement raadpleegbaar zijn.

Voor welke artikelen moet ik betalen?

Antwoord tonen op deze vraag
Voor alle artikelen waar een behoorlijke portie eigen werk in zit, en die een meerwaarde bieden bovenop het basisnieuws. Daaronder vallen onze uitgebreidere interviews, grotere onderzoeksstukken of diepgaande nieuwsanalyses.

Waarom kan ik niet per artikel betalen?

Antwoord tonen op deze vraag
Bij De Morgen willen we een duurzame relatie uitbouwen met onze lezers, in plaats van onze werkwijze af te stemmen op de noden van toevallige passanten. Met een breed journalistiek aanbod stillen we niet alleen de nieuwshonger, maar zorgen we ook voor verdieping. Wij willen informeren, inspireren en amuseren, en vinden dat een à-la-carte-aanpak daar niet bij past. Een formule waarbij per artikel betaald zou worden, biedt bovendien te weinig economische zekerheid om langdurig kwalitatieve journalistiek mee te bedrijven.

We bieden wel diverse abonnementsformules; van een digital basic-pakket, waarbij u als lezer toegang krijgt tot alle digitale artikelen en ons digitaal archief, tot een compleet abonnement, waarbij u dagelijks de papieren krant ontvangt en ook toegang krijgt tot al onze digitale producten.

Waarom plaatst De Morgen ook artikelen uit andere media door?

Antwoord tonen op deze vraag
De Morgen heeft een samenwerkingsverband met Humo, wat wil zeggen dat we digitaal stukken van elkaar kunnen overnemen. In de printmagazines gebeurt dat niet. De Morgen en Humo zijn twee journalistieke merken die de nodige affiniteit met elkaar hebben, en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een verrijking is voor onze lezers, die niet ten koste gaat van het werk dat we zelf leveren.

Daarnaast hebben we ook een preferred partnership met De Volkskrant, dat ons toelaat om in realtime artikels over te nemen. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om een nog breder aanbod aan kwaliteitsjournalistiek tot bij onze lezers te brengen. Het grote correspondentenbestand van De Volkskrant zien we bijvoorbeeld als een grote meerwaarde, omdat we onze lezers zo meer verhalen uit de hele wereld kunnen aanbieden.  

De Morgen kan ook artikels overnemen van andere Nederlandse kwaliteitstitels waarmee we een samenwerking hebben, zoals Trouw en het Algemeen Dagblad. Voor enkele korte nieuwsberichten en bijzonder specifieke thema's zoals sport kan de krant artikels van Het Laatste Nieuws doorplaatsen. Tenslotte is De Morgen ook de exclusieve partner van The New York Times voor het Nederlands taalgebied in België. Ook van hen mogen we artikels overnemen en vertalen.

Waar kan ik De Morgen lezen?

Antwoord tonen op deze vraag
U kan De Morgen zowel digitaal als op papier lezen. De website is de hele dag beschikbaar, en elke ochtend kan u om 5 uur digitaal de krant van die dag inkijken.  

De bedeling van de papieren krant is in handen van bpost. Zij beloven de krant op weekdagen voor 7.30 uur te bezorgen, en op zaterdag voor 10u ’s ochtends.

Is De Morgen een linkse krant?

Antwoord tonen op deze vraag
Links en rechts zijn tegenwoordig eerder scheldwoorden geworden, en dus moeilijk hanteerbaar. De Morgen is zonder aarzeling een vooruitstrevende krant. Wij willen van de wereld graag een betere plek maken. De Morgen staat kritisch ten opzichte van de macht, en komt op voor feiten, voor nuance, en voor de rechten van alle burgers, in het bijzonder die van de zwakkeren in de samenleving. Wij strijden tegen ongelijkheid en voor inclusie en duurzaamheid.

De Morgen heeft geen partijpolitieke kleur. Bij ons staan ramen en deuren wijd open en zijn alle intelligente meningen en standpunten welkom. Het is onze bedoeling om onze lezers zo breed mogelijk te informeren, en om hen ook in contact te brengen met opinies die niet noodzakelijk de hunne zijn. Alleen door dialoog en wederzijds begrip kunnen we vooruitgang boeken.

Houdt De Morgen bij wat lezers lezen en hoe gaan jullie daarmee om?

Antwoord tonen op deze vraag
De Morgen brengt het leesgedrag van haar lezers in kaart, maar die data zijn wel geanonimiseerd. Het leesgedrag van individuele abonnees kennen we dus niet. Toch zijn die lezersdata interessant. Hoe beter we de collectieve behoeften van onze lezers in kaart kunnen brengen - wat u leest, maar ook wanneer en hoe u leest, luistert, kijkt - hoe beter we ons aanbod kunnen finetunen.

Dat doen we binnen het kader van onze opdracht: kritische, onafhankelijke journalistiek bedrijven. Een wezenlijk onderdeel van die opdracht is lezers verrassen, hen nieuwe dingen leren kennen, en hen met andere inzichten en opvattingen in contact brengen. Wij zetten als krant altijd zelf de agenda, kiezen zelf onze onderwerpen, en laten ons daarbij niet leiden door cijfers.

Hoe verhoudt de redactie zich tegenover uitgever DPG Media?

Antwoord tonen op deze vraag
De redactie voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd door de uitgeverij. Dat is wel eens anders geweest in de meer dan dertig jaar dat De Morgen deel uitmaakt van dit concern. Tegelijkertijd moet een redactie steeds alert, kritisch en onbevangen naar de machthebbers kijken, ook naar de machthebbers in eigen huis. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel essentieel.

Wie bepaalt welke advertenties op de website en in de krant komen?

Antwoord tonen op deze vraag
De advertentieafdeling bepaalt welke advertenties in onze krant en magazines verschijnen. Tussen de advertentieafdeling en de redactie is er geen contact. De hoofdredactie is wel op de hoogte van te verschijnen advertenties, om te garanderen dat advertenties niet indruisen tegen het DNA van de krant. Advertenties die kwetsend kunnen zijn, of die niet passen bij de kernwaarden van de krant, worden geweerd.

Wie maakt de nieuwsbrieven van De Morgen en wat is het voordeel hiervan?

Antwoord tonen op deze vraag
De nieuwsbrieven van De Morgen worden opgemaakt door de sitesamensteller die op dat moment van dienst is. Zij versturen de ochtend-, middag- en avondnieuwsbrieven en het verhaal van de dag.  

Daarnaast brengt De Morgen ook verschillende themanieuwsbrieven, die niet dagelijks verschijnen, bijvoorbeeld over financiën en de oorlog in Oekraïne. De verschillende themanieuwsbrieven worden opgesteld en verstuurd door redactieleden van de themaredacties zelf.  

Nieuw zijn de persoonsgebonden nieuwsbrieven, zoals ‘Leven in deze eeuw’, een nieuwsbrief over populaire cultuur en maatschappelijke verandering, samengesteld door journaliste Katrin Swartenbroux. Barbara Debusschere volgt in haar nieuwsbrief de ontwikkelingen op vlak van wetenschap en klimaat op de voet, en redacteur Bart Eeckhout doet hetzelfde met politiek.  

Zeker onze dagelijkse nieuwsbrieven zijn een toegankelijke manier om mee te blijven met het nieuws van de dag, en wat er leeft in de samenleving. Onze persoonsgebonden nieuwsbrieven geven dan weer de kans om, samen met een specialist op de redactie, dieper in een afgebakend thema te duiken.

Waar kan ik de podcasts van De Morgen terugvinden?

Antwoord tonen op deze vraag
Alle podcasts van De Morgen zijn terug te vinden in de app van De Morgen. Ook via Spotify of Apple Podcasts kan u onze podcasts beluisteren.

Wekelijks hebben we daar enkele vaste afspraken: op donderdagochtend verschijnt ‘Duidelijk’, waarin journalisten en experts helderheid verschaffen over nieuwsverhalen die ertoe doen. Vrijdagnamiddag komt onze ‘Lopende Zaken’-podcast online, waarin De Morgen-journalisten het nieuws filteren.

Daarnaast lopen er nog een aantal aanvullende podcasts, zoals ‘Het inzicht’, waarin redacteur Joël De Ceulaer denkers, wetenschappers en andere slimme mensen peilt naar hun meest waardevolle inzichten.

Hoe stuur ik een opinieartikel in?

Antwoord tonen op deze vraag
Heeft u een opinie in de pen zitten? Dan kan u daarvoor mailen naar onze chef opinie Ward Daenen via opinie@demorgen.be. Elke opinie wordt beoordeeld op relevantie, accuratesse en op schrijfstijl. We werken daarvoor met een vaste lengte van 3000 of 5000 tekens.

Ik heb nog een vraag. Hoe kan ik die stellen?

Antwoord tonen op deze vraag
Werd uw vraag niet beantwoord in het bovenstaande overzicht? Richt uw mail dan naar: info@demorgen.be, en we komen zo snel mogelijk bij u terug.
Foto van Feraye met als onderwerp social media
Foto van Di Rupo en De Sutter die er plezier in hebben
Foto van Acid
Foto van Veggie Jessie
Foto van een jonge vrouw die ontbijt
Foto van Nick Cave op Werchter Classic
Foto van Acid
Foto van Veggie Jessie
Foto van een jonge vrouw die ontbijt
Foto van Nick Cave op Werchter Classic

Onze mensen

De Morgen wordt elke dag gemaakt door getalenteerde journalisten, fotoredacteuren, lay-outers, eindredacteuren, fotografen, illustratoren, digitale profielen, samenstellers en nieuwsmanagers. Hier stellen zij zich aan u voor.

ontmoet onze mensen

De geschiedenis van De Morgen

De Morgen, opgericht in 1978, is de jongste krant van Vlaanderen. Hier brengen we een overzicht van hoe wij door de jaren heen evolueerden.

Ontdek de geschiedenis
Design – Roem

De week van de hoofdredacteur

Wat gebeurt er eigenlijk op de redactie van De Morgen? Waarom brengt de krant een bepaald artikel of juist niet? Op welke manier komt de voorpagina of de homepage van de site tot stand? De hoofdredacteur geeft wekelijks duiding.

Lees de column
De week van de hoofdredacteur
Design – Roem
Illustratie getiteld Erelonen

De prijzenkast van De Morgen

De journalistiek, zowel in tekst als beeld, van De Morgen heeft al verschillende (inter)nationale prijzen gewonnen. Ontdek hier waarmee de krant hoge ogen gooide.

Ontdek de prijzenkast
Foto van het gebouw waar DPG media gevestigd is

Werken bij De Morgen

De Morgen zoekt voortdurend getalenteerde journalisten, stagiairs en andere medewerkers. Spontane sollicitaties zijn daarom meer dan welkom.

Stuur een spontane sollicitatie in Doe een stage-aanvraag

Beelden

Eva Beeusaert
Damon De Backer
Stefaan Temmerman
Bart Leye
Eleni Debo

Landingspagina

Roem