Werkloosheid

Werkloosheidsuitkering stijgt sterker voor wie lager loon had

- DDW - Bron: Het Laatste Nieuws
1 Minister van Werk Kris Peeters wil de 'dop' niet alleen activerender, maar ook socialer maken. © BELGA

De werkloosheidsuitkering zal tijdens de eerste zes maanden sterker stijgen voor wie een laag loon had dan voor wie goed z'n boterham verdiende. Zo wil minister van Werk Kris Peeters de 'dop' niet alleen activerender, maar ook socialer maken.

Het was het sluitstuk van de arbeidsdeal: het degressiever en dus activerender maken van de werkloosheidsuitkering. Dat wil zeggen: een bedrag dat de eerste zes maanden hoger ligt, maar vervolgens sneller dan vandaag tot het minimum zakt. "Tijdens het uitwerken van de hervorming heb ik echter enkele onrechtvaardigheden vastgesteld", zegt Peeters (CD&V). "Aangezien de uitkering berekend wordt op basis van het brutoloon - dat door de lastenverlagingen van de taxshift het sterkst gedaald is voor de laagste lonen - zou iemand die werkloos wordt met een salaris van 1.600 euro bruto direct 440 euro netto verliezen. Terwijl iemand die 2.500 euro verdiende amper 95 euro zou moeten inleveren. Ik wil dat corrigeren door niet meer enkel het brutoloon als basis te nemen."

Concreet zou de uitkering voortaan berekend worden als percentage van een vaste 'sokkel', met daarboven een variabel deel dat gunstiger is voor de laagste lonen. Professor Stijn Baert (UGent) juicht dat toe. "Door de laagste lonen met een hoger vervangingspercentage te laten starten, wordt het verschil tussen start- en bodembedrag echt voelbaar. Zo word je meer gestimuleerd om snel weer aan het werk te gaan. Dat is goed, want de lage werkzaamheid situeert zich vooral bij de laaggeschoolden."

Aangezien de hervorming budgetneutraal moest zijn, is het wel de vraag wie de rekening betaalt. Ofwel wordt de verhoging tijdens de eerste zes maanden beperkter voor de hogere lonen, ofwel zal de degressiviteit nog versterkt worden. Peeters wil die vraag niet beantwoorden voor hij de sociale partners geraadpleegd heeft. Afwachten ook of N-VA de hervorming nog wil steunen vanuit de oppositie.

nieuws

cult

zine