Migratie

Vreemdelingen het land uit zonder veroordeling

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) wil criminelen makkelijker kunnen uitzetten

- Roel Wauters - Bron: Eigen berichtgeving

Van criminele feiten verdachte vreemdelingen zullen sneller en zonder veroordeling het land kunnen worden uitgezet. Dat staat zo in een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat vandaag wordt gestemd in het parlement. 

1
Theo Francken: 'We treden maximaal op binnen onze bevoegdheid.'
© Photo News

Maak het eenvoudiger om criminele vreemde­lingen uit te wijzen. Vandaag wordt in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd met dat uitgangspunt. Voortaan kunnen ook mensen die in ons land geboren zijn of naar België zijn gekomen toen ze jonger waren dan 12, worden uitgewezen. 

Voorts worden de procedures vereenvoudigd en de voorwaarden afgezwakt. Simpel gesteld gold vroeger dat hoe langer je in ons land was, hoe moeilijker het was om te worden uitgezet. Dat principe verdwijnt nu.

Het opvallende daarbij is dat er geen veroordeling nodig is om tot uitzetting over te gaan. “In principe kan elke vreemdeling die een bedreiging is voor de openbare orde of nationale veiligheid worden verwijderd, zelfs al is hij geen enkele keer veroordeeld”, staat in de toelichting bij de wet­teksten.

Het gaat hier om mensen die legaal in ons land verblijven, maar van criminele feiten worden verdacht of veroordeeld zijn. Dus niet om sans-papiers of erkende vluchtelingen. Staats­secretaris Francken wees er eerder in de Kamer op dat zo ook terroristen als Salah Abdeslam ­hadden kunnen worden aangepakt.

Share

‘Criminelen moet je berechten en opsluiten, in plaats van ze uit te zetten om er van af te zijn’

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen

Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd. “Terroristen en zware criminelen moet je berechten en zo nodig opsluiten in plaats van ze de grens over te zetten om er van af te zijn”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. “Ook vanuit het ­buitenland kan iemand een aanslag beramen.”

Voor alle duidelijkheid: momenteel is het al wettelijk mogelijk om mensen zonder veroor­deling het land uit te zetten. Het gebeurde eind oktober toen de radicale imam El Alami Amaouch (49) uit Verviers naar Nederland werd overgebracht wegens zijn activiteiten als haatprediker. Ook hij werd niet veroordeeld. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ging voort op verslagen van de staatsveiligheid en de politie.

Volgens de dienst zijn er jaarlijks hooguit twee van zulke gevallen, maar Groen vreest nu dat de deur wordt opengezet en de mogelijkheid veel vaker zal worden toegepast. “De doelgroep is verruimd en tegelijk krijgt de staatssecretaris en DVZ door de soepelere procedures meer slagkracht om mensen uit te zetten. En we kennen allemaal hun reputatie”, zegt De Vriendt.

Zwaarwichtige feiten

Geert De Vulder van DVZ wijst erop dat een uitwijzing zonder veroordeling alleen kan als er zwaarwichtige feiten aan het licht zijn gekomen. “Natuurlijk moet het gerecht zijn werk doen”, stelt hij. “Wij treden op als hun werk te lang op zich laat wachten.” Het gaat om een administratieve beslissing, bekrachtigd door de staatssecretaris. Daarna kan ze nog worden aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Ook Francken wijst de kritiek van de hand. “We treden maximaal op binnen onze bevoegdheid”, stelt zijn woordvoerder Katrien Jansseune. “In de praktijk zal er bijna altijd een veroordeling zijn, of minstens zwaarwichtige aanwijzingen, zoals van de staatsveiligheid.” 

De doelgroep moest volgens hem worden uitgebreid om recidivisten en terroristen die geen enkele intentie hebben zich te integreren, te kunnen uitzetten. “Vroeger kon je moeilijk tegen zulke personen optreden omdat ze voor hun 12 jaar naar België waren gekomen”, stelt Jansseune. 

Het wetsontwerp geniet de steun van ­alle ­meerderheidspartijen.

cult

zine