Middenveld

"Volgens N-VA mag de burger enkel spreken in het stemhokje"

Socioloog Luc Huyse mengt zich in debat rond het middenveld

1 Socioloog Luc Huyse. © RV

Is de macht van het middenveld voorbij en is dat dan een goede zaak, zoals N-VA-parlementslid Marius Meremans stelt? Twee keer nee, zegt socioloog Luc Huyse. 'Burgers zijn meer dan enkel kiezers.'

De Leuvense socioloog Luc Huyse schrijft al meer dan 50 jaar over politiek en samenleving. Over hoe besluitvorming tot stand komt, waar de breuklijnen lopen in de samenleving en wat de gevolgen zijn van de ontzuiling.

Deze week barstte het debat daarover opnieuw los met een opiniestuk van Peter Wouters, voorzitter van beweging.net, waarin hij stelde dat de overheid het middenveld monddood wil maken. N-VA reageerde scherp via Vlaams parlementslid Marius Meremans.

Voelen middenveldorganisaties zich terecht geïntimideerd, zoals beweging.net stelt?

Share

'Als N-VA voortdurend laat weten dat het betaalbaarder zou zijn om in gezondheidszorg niet meer via mutualiteiten te werken, dan moeten die dat wel degelijk als een intimidatie voelen'

Luc Huyse, socioloog

"Ik denk het wel. Er is ten eerste het ononderbroken bashen van N-VA op middenveldorganisaties.

nieuws

cult