Dinsdag 07/02/2023

Interview

Theo Francken over de ‘smerige truken’ van CD&V, de wereldvreemdheid van de VRT en het gevecht tegen de kilo’s

Theo Francken: “Bart heeft mijn volledige steun. Hij heeft de laatste maanden nog maar eens bewezen dat hij de sterkste politicus van zijn generatie is.” Beeld Saskia Vanderstichele
Theo Francken: “Bart heeft mijn volledige steun. Hij heeft de laatste maanden nog maar eens bewezen dat hij de sterkste politicus van zijn generatie is.”Beeld Saskia Vanderstichele

Door de regeringsonderhandelingen hield Theo Francken (42) zich het voorbije halfjaar wat gedeisd, maar nu PS-voorzitter Paul Magnette zijn veto heeft gesteld tegen een regering met de N-VA en nieuwe verkiezingen steeds dichterbij komen, mag hij het campagnebeest in hem weer loslaten. Een openhartig gesprek over de ‘smerige truken’ van CD&V, de wereldvreemdheid van de VRT en het gevecht tegen de kilo’s. ‘Ik loop elke dag 5 à 6 kilometer.’

Raf Liekens

Het is de ochtend nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever in ‘Terzake’ op Canvas met de hand op het hart heeft gezworen dat hij ‘vanaf de eerste dag na de verkiezingen de moed heeft opgebracht om een regering met de PS te vormen’. Theo Francken is blij dat zijn voorzitter de Vlaamse partijen heeft opgeroepen om samen een front te vormen tegen ‘het dictaat van de Franstalige socialisten’. Maar zijn ogen gaan rollen van krantencommentaren als: ‘Het is ver gekomen als de voorzitter van een Vlaams-nationalistische partij bijna smeekt om België te besturen met een aartsvijand op wie hij al jaren inhakt.’

Theo Francken: ‘Alsof wij op onze blote knieën hebben gezeten om toch maar te mogen meedoen. Komaan, zeg.’

Begrijpt u niet dat mensen zich in hun koffie verslikken als ze Bart De Wever, die vijftien jaar lang onophoudelijk de PS heeft aangevallen, nu horen zeggen dat hij eigenlijk graag met die partij wil besturen?

“Er is geen alternatief, tenzij in de oppositie gaan en tandenknarsend toekijken hoe een linkse coalitie de Vlaming op kosten jaagt en alles ruïneert wat we in Vlaanderen opbouwen.

“Wij willen het land in een nieuwe plooi leggen. Paul Magnette en Koen Geens hebben binnenskamers ook toegegeven dat België onbestuurbaar is geworden, maar Magnette is gevlucht voor zijn afspraak met de geschiedenis, uit angst voor de Waalse kiezer.”

Moeten we straks opnieuw naar de stembus?

“Dat hangt vooral van CD&V af. Dat Open VLD een regering zonder Vlaamse meerderheid wil vormen met de PS, is duidelijk.”

In de peilingen heeft Vlaams Belang de N-VA al ruim ingehaald. Bent u bang voor nieuwe verkiezingen?

“Bang zijn zit niet in mijn aard. Wij kunnen elke Vlaming recht in de ogen kijken. De N-VA heeft de verkiezingen misschien wel verloren, maar de Vlaamse regeringsonderhandelingen gewonnen. Wij hebben cruciale posten binnengehaald en het regeerakkoord is voor ons het sterkste ooit. De frustratie daarover bij de politiek correcte kliek zit zo diep dat ze elke week wel ergens gaan roepen of met tomaten gooien.

“Op federaal niveau hebben we ons constructief opgesteld. Bart De Wever heeft bijna acht maanden gezwegen, ondanks alle druk van buitenaf. Als ik ergens ging spreken, vroegen de mensen: ‘Waar zit onze Bart?’ Wij hebben nooit aangestuurd op nieuwe verkiezingen. Maar ik weet zeker dat de Vlaming de arrogantie van de PS niet pikt. Waarom zouden we dan bang zijn?”

Hoe had een akkoord met de PS er moeten uitzien?

“Volgens het Deense model: een stevig beleid inzake veiligheid en migratie, gekoppeld aan sociale correcties, zoals de verhoging van de laagste pensioenen. Tijdens de campagne werd ik voortdurend aangesproken over te hoge facturen en te lage pensioenen. Dat kun je niet blijven negeren. De mensen hebben gelijk: het leven is duur geworden”

Was de regering-Michel dan te neoliberaal? Het is bekend dat u en Zuhal Demir totaal anders naar het sociaal-economische luik kijken dan uw partijgenoten Jan Jambon of Johan Van Overtveldt.

(voorzichtig) “Niet totaal anders. De hele partij wilde sociaal wat bijsturen. Ik heb het Deens model voorgesteld. We hebben dringend nood aan een nieuw sociaal contract met de burger.”

De PS schildert u al jaren af als een halve nazi. Hoe ging dat aan de onderhandelingstafel?

“Die gesprekken zijn correct verlopen. Je zit in hetzelfde schuitje. Als je het dan persoonlijk gaat spelen, wordt het helemaal onmogelijk. Gelukkig is dat niet gebeurd.

“Wie denkt dat je een fundamentele institutionele omslag kunt bereiken zonder met de PS aan tafel te gaan, kent er niks van. Bij elke grote hervorming zat de sociaaldemocratie mee aan tafel.Onze leden beseffen dat. Uit een bevraging van De Standaard bleek dat het overgrote deel van de N-VA-burgemeesters vindt dat we een akkoord moeten maken met de PS. Niet tegen elke prijs, maar het kan wel. Als je hen op 27 mei had gevraagd, was het njet geweest. Waarom heeft Le Soir de PS-burgemeesters nog niet gebeld om te vragen of zij met ons willen besturen? Misschien blijkt dan dat wij onze achterban in al die maanden veel beter hebben voorbereid dan de PS. Zij bleven hun achterban opjutten tegen ons en vonden het al gruwelijk dat ze een Waalse regering moesten vormen met de MR, omdat Charles Michel met ons had bestuurd. Wie gedraagt zich dan onverantwoordelijk?”

Mogen we daaruit afleiden dat de N-VA bij nieuwe verkiezingen voor het eerst in de geschiedenis geen veto meer zal uitspreken tegen de PS?

“Een nieuw veto -tegen de PS zou totaal ongeloofwaardig zijn. Ik zie hen niet zwaar verliezen, dus je kunt niet om hen heen.”

Hypocrisie

Een jaar geleden werd uw partijgenoot Melikan Kucam gearresteerd op verdenking van fraude bij het uitreiken van humanitaire visa aan Syrische christenen. Door de val van de regering was u toen geen staatssecretaris meer, maar toch liep u schade op. Hebt u getwijfeld over uw politieke carrière?

“Ik heb over alles getwijfeld. Die eerste weken heb ik er wakker van gelegen. Was ik te goedgelovig geweest? Naïviteit zit bij ons niet in de familie, wij zijn eerder argwanend. Melikan Kucam was één van meer dan 10 tussenpersonen voor de redding van vervolgde christelijke vluchtelingen in Syrië, hij was daarvoor aangeduid door de Assyrische gemeenschap in Mechelen. Hij leek me betrouwbaar, en hij schreeuwt nog altijd zijn onschuld uit.

“Maar voor mijn tegenstanders was het een kans om op mij te stampen, terwijl ik op de grond lag. Ze deden alsof ik zelf op de markt van Beiroet visa had staan verkopen voor grof geld. Absurd. Recent ben ik eindelijk verhoord over die affaire, als getuige. Mijn kabinetsleden en ik worden nergens van verdacht. Als blijkt dat die affaire een scheet in een fles is, zullen enkele journalisten en politici eens goed in de spiegel moeten kijken, want die mediastorm was bijna onmenselijk. Geen enkele Belgische politicus van de laatste twintig jaar is zo hard aangepakt als ik. En het blijft maar doorgaan. Zodra mijn naam valt, staat het schuim bij sommigen al op de lippen.”

U deelt zelf ook graag klappen uit.

“Maar dat betekent toch niet dat zomaar alles toegelaten is? Al die beschuldigingen hebben de verkiezingen beïnvloed. Gelukkig merkte ik tijdens de campagne snel dat de mensen wel wisten dat er geen geld aan mijn handen kleefde. Ik haalde de meeste stemmen van alle 150 Kamerleden: een grote opluchting.”

Zou u het opnieuw doen, zoveel mensen via de achterdeur binnenlaten?

“Ja! Wij hebben honderden Syrische christenen gered uit zeer bedreigende situaties. Recent heb ik een nieuwe resolutie ingediend voor de bescherming van de religieuze minderheden in het Midden-Oosten. Maggie De Block zou die reddingsoperaties moeten voortzetten.”

Is het migratieprobleem onder controle?

“Totaal niet. Toen Maggie De Block het departement Asiel en Migratie van mij overnam, zei ze dat ze niets dan chaos had aangetroffen. Dat is een leugen die ik nog niet ben vergeten: vraag maar eens bij de asieldiensten hoe groot de -chaos nú is. De achterstand is schrijnend. Op een toeristenvisum moet je négen maanden wachten. Veel mensen die naar België komen via gezinshereniging, worden zelfs niet meer gescreend, omdat de dienst in het werk verzuipt.

‘De mensen klagen over te hoge facturen en te lage pensioenen. Dat kun je niet blijven negeren’ Beeld Saskia Vanderstichele
‘De mensen klagen over te hoge facturen en te lage pensioenen. Dat kun je niet blijven negeren’Beeld Saskia Vanderstichele

“In 2015 kampte heel Europa met ongecontroleerde massamigratie, nu kent alleen België een asielcrisis. In Duitsland en Nederland daalt de instroom, bij ons is het aantal asielaanvragen vorig jaar met 18 procent gestegen. Minister De Block moet bijna wekelijks een nieuw asielcentrum openen, maar ze stuit overal op verzet. De bevolking pikt het niet meer. Burgemeesters procederen nu tegen haar omdat ze geen asielcentrum op hun grondgebied willen.”

Mieke Candaele van Fedasil wijst u aan als de grote schuldige, omdat u het aantal opvangplaatsen te drastisch hebt afgebouwd en te fors hebt gesnoeid in de administratie. Daardoor moeten Fedasil en het Rode Kruis nu elke maand zevenhonderd nieuwe opvangplaatsen vinden.

“MMieke Candaele dient vooral een liberale agenda. Ze is destijds door premier Guy Verhofstadt aangesteld bij Fedasil. Ik heb nooit meegemaakt dat een ambtenaar zo zwaar uithaalt naar een parlementslid. Ze mengt zich in allerlei discussies en beschuldigt me van nepnieuws. Maar als Maggie De Block fouten maakt, hoor ik haar niet. Er werken veel correcte en loyale mensen bij Fedasil, Candaele hoort daar niet bij.”

Maar is haar kritiek onterecht? Hebt u na de vluchtelingencrisis te snel capaciteit afgebouwd?

“CD&V en Open VLD hebben me daartoe gedwongen. ‘Als onze departementen moeten besparen, dan ook Asiel en Migratie’, zo luidde het. Tijdens de vluchtelingencrisis had ik veel nieuwe asielcentra geopend en extra personeel aangeworven. Medio 2018 liepen die contracten af. Een deel van die mensen had ik nog nodig, omdat de instroom opnieuw begon te stijgen en de meeste centra nog vol zaten. Alexander De Croo en Kris Peeters hebben toen mijn arm omgewrongen. Vlak voor het begrotingskernkabinet in het voorjaar van 2018 zeiden ze voor de camera’s dat ik moest besparen. Het compromis was dat ik 40 miljoen euro moest zoeken in mijn departement, en Open VLD 40 miljoen bij Ontwikkelingssamenwerking.

“Bij de begrotingsopmaak in het najaar kreeg ik geen extra geld. Kris Peeters en Alexander De Croo hoopten dat de situatie uit de hand zou lopen en dat ik in maart 2019, vlak vóór de verkiezingen, om geld zou moeten smeken. Dát vuile politieke spelletje zat erachter. Toen heb ik gezegd: ‘Jullie kunnen de boom in.’ En ik heb het quotum van maximaal vijftig asielaanvragen per dag ingesteld.”

Heilige Maggie

Vindt u het niet vreselijk dat kwetsbare mensen het slachtoffer worden van machtsspelletjes in de regering?

“Dat kun je mij niet verwijten. Ik heb gevochten voor mijn departement, maar ze hebben mij met de rug tegen de muur gezet. Geen enkele vrouw, kind of gehandicapte heeft door dat quotum op straat moeten slapen. We hebben hen allemaal ingeschreven, maar alleenstaande mannen niet meer.”

Maggie De Block heeft uw quotum afgeschaft, omdat het onwettig was.

“En ik betwist die interpretatie. Ze wou vooral haar morele superioriteit tonen, maar - oh ironie - ze doet nu zelf erg onwettige dingen. Recent werd ze veroordeeld omdat ze weigert om opvang te geven aan mensen die al in een ander land asiel hebben aangevraagd of gekregen. Rechters verplichten haar om die mensen toch een bed, een bad en brood te geven, op straffe van dwangsommen. Er lopen nog zestig procedures, en ze zal die allemaal verliezen.

“Door haar weigering slapen er nu vrouwen met kinderen op straat. Waar blijven de camera’s? Als ik dat zou doen, zou het dagenlang voorpaginanieuws zijn. De ngo’s namen destijds een foto van een moeder en een kind die door mijn quotum op straat stonden. Puur nepnieuws, want dezelfde dag hadden die mensen nog bed, bad en brood. Maar nu er wel kinderen op straat liggen, zwijgen de ngo’s om Maggie te sparen. Ik heb mijn buik vol van die twee maten. Men doet er nog altijd alles aan om haar af te beelden als de goeie, en mij als een racistische halvegare. Dat ben ik niet. Niemand heeft de laatste dertig jaar zoveel nieuwkomers op een correcte manier opgevangen als ik.”

Zou u die zogenaamde asielhoppers wél opvang verlenen?

“Nee. Ik heb een wetsvoorstel ingediend om de opvangwet te verstrengen. Daardoor wordt wat Maggie De Block doet, wettelijk geregeld. Ik heb geen problemen meer met haar. Ik probeer haar te helpen.”

Waarom?

“Omdat de bevolking structurele oplossingen vraagt. We moeten België minder aantrekkelijk maken. De gezinshereniging blijft de grootste toegangspoort tot ons land. Vluchtelingen kunnen hun familie bijna zonder voorwaarden laten overkomen tot 12 maanden na hun erkenning. Ons wetsvoorstel beperkt dat tot 3 maanden, het Europese minimum, en we willen ook de inkomensvoorwaarden omhoog. Op Vlaams niveau was het belangrijk dat de excessen in de kinderbijslag werden geschrapt. Vluchtelingen kregen hier bed, bad en brood zolang hun procedure liep. Na hun erkenning kregen ze daar nog ‘achterstallig’ kindergeld bovenop voor de periode waarin ze al in België hadden verbleven. Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, red.) moet die waanzin nu eindelijk stoppen.”

Steunt u het verzet tegen de nieuwe asielcentra?

“Ik begrijp dat de mensen er genoeg van hebben, maar ik heb zelf meer dan honderd opvangcentra geopend, waaronder één in mijn gemeente. Maggie ontziet haar eigen gemeente Merchtem, wat wel wat gemakkelijk is. Als ik in Zoutleeuw, Beveren of Kalmthout ga spreken, is dat niet om de mensen op te jutten tegen die nieuwe centra.”

U zei tijdens een lezing dat 80 tot 90 procent van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn. Fedasil liet weten dat het maar 38 procent is.

“Ik heb het meest recente cijfer eens voor u opgezocht. In december 2019 waren 7 op de 10 van de asielaanvragers in België van het mannelijke geslacht. Vindt u dat normaal? Bij echte oorlogsvluchtelingen verwacht je toch eerder het omgekeerde? Het is een ‘uncomfortable truth’ waar de media van blijven wegkijken. Mijn cijfer was niet 100% accuraat, dat klopt, maar mijn punt blijft hetzelfde. Ik heb die fout toegegeven, maar ik stond ervan te kijken hoe het werd uitvergroot. Vergissen journalisten zich nooit?”

Dan bent u er als de kippen bij om ons daarop aan te pakken. Niet?

“Ik hou jullie graag scherp (lacht). Ik kan boeken volschrijven met alle fouten die elke dag in de media verschijnen.”

Na de brand in het asielcentrum van Bilzen…

“Nog zoiets! Als er een vrouw wordt verkracht in een asielcentrum, roept iedereen dat dat eerst onderzocht moet worden, vooraleer er met de vinger kan gewezen worden naar de asielzoekers. Maar na die brand stond het meteen vast dat extreemrechts het had gedaan. Ik heb daar nog geen enkel bewijs van gezien, er is zelfs nog geen verdachte opgepakt. De mensen zijn niet dom: zij zien die twee maten en gewichten ook.”

Vlaams minister Bart Somers kreeg de dag erna luid applaus in het parlement, toen hij Vlaams Belang vergeleek met een clubje uit de Reichstag. N-VA-parlementsleden als Nadia Sminate applaudisseerden niet mee.

“Ik zou dat ook niet gedaan hebben. Dat was een groteske reactie en hhet grootste cadeau dat je die mannen kunt geven. Onderschat de underdogmentaliteit van de Vlaming niet. Die denkt: als ze altijd op Vlaams Belang schieten, stem ik er zéker voor.”

Volgens directeur Sofie Desseyn van het asielcentrum in Poelkapelle krijgen de racisten en verongelijkten te veel aandacht. “Ons centrum is nu tien jaar open, en we krijgen evenveel schenkingen als in het begin.”

“Dat bewijst alleen maar dat racisme níét in het DNA van de Vlaming zit. In Lubbeek hebben we ook een groot vrijwilligersnetwerk. Mensen zijn tegen illegale migratie en willen dat de Europese grenzen beter bewaakt worden, maar ze willen wel zorg dragen voor degenen die hier zijn.”

Theo Francken. Beeld Saskia Vanderstichele
Theo Francken.Beeld Saskia Vanderstichele

De uitwijzing van illegalen was de hoeksteen van uw beleid. België wijst maar 19 procent van zijn uitgeprocedeerde asielzoekers uit, onze buurlanden doen het veel beter. Hebt u gefaald?

“Die 19 % staat voor het aantal uitgevoerde uitwijzingsbevelen, maar sommige illegalen krijgen er meerdere per jaar. Je hebt er die daar een kamer mee kunnen behangen.Nederland en Groot-Brittannië halen bijna 100 procent, omdat ze op een oneerlijke manier tellen. Als iemand daar het bevel krijgt om binnen de dertig dagen het land te verlaten, gaat de politie op dat adres aankloppen. Treffen ze niemand aan, dan concluderen ze dat die het land heeft verlaten. Maar misschien is die persoon ondergedoken, of net de kinderen van school gaan halen. Als je zo telt, belazer je de kluit.

“Wij halen maar 19 procent, maar dat zijn mensen van wie we zeker weten dat ze zijn teruggekeerd. Ik heb dat al vaak uitgelegd in het parlement, en toch blijven mijn tegenstanders dat riedeltje herhalen.”

Maar ook onder uw bewind bleef het terugkeerbeleid een probleem, toch?

“k heb vooral veel meer criminele illegalen teruggestuurd. Tussen 2012 en 2014 repatrieerde De Block er gemiddeld 544 per jaar, wij hebben dat aantal verhoogd tot meer dan 1600 per jaar, wat de druk op het gevangeniswezen flink verlichtte. Maar een aantal mensen krijg je niet weg. Geen enkel Europees land repatrieert illegale Eritreërs. Met illegale Soedanezen heb ik het eens geprobeerd: mijn hoofd lag meteen op het hakblok. Uiteindelijk hebben we er elf teruggestuurd. De zevenhonderd anderen zijn nog hier. Ook voor andere nationaliteiten bots je op obstakels omdat ambassades niet meewerken, mensen hun nationaliteit verhullen of eindeloze beroepsprocedures aanspannen. Begin maar eens als een Somaliër zegt dat hij uit Soedan komt. Die landen hebben geen centraal volksregister.”

Dus als Tom Van Grieken of Dries Van Langenhove morgen minister van Asiel en Migratie wordt, zullen de terugkeercijfers niet hoger liggen?

(geamuseerd) “Ik daag hen uit. Ik zal hen graag de bal geven en zeggen: ‘Schieten jullie nu maar eens op doel, ik zal wel in de tribune gaan zitten.’ Ik heb alles gegeven als staatssecretaris. Soms zijn we juridisch creatief geweest om mensen buiten te krijgen. Ik heb rechtszaken verloren, maar ik heb er veel meer gewonnen. Een Vlaams Belanger kan dat niet beter. Qua dossierkennis, ervaring en diplomatie moeten die nog veel boterhammen eten. Hun grootste belofte was een migratiestop van tien jaar: stoer, maar waar blijven hun wetsvoorstellen? Zou het kunnen dat ze beseffen dat hun voorstel juridische lulkoek is? Het enige voorstel dat ze tot nu toe hebben ingediend, is de opsluiting van álle asielzoekers. Dat is onbetaalbaar, want je hebt miljarden nodig voor extra opvangcapaciteit en personeel. En het is juridisch onmogelijk, tenzij je alle internationale verdragen verscheurt en uit de Europese Unie en het Mensenrechtenverdrag stapt. Maar dan voetbal je op een andere planeet.

“Ik had terugnameakkoorden met Marokko, Irak, Iraaks Koerdistan en Tunesië. Ik wil Filip Dewinter weleens zo’n akkoord zien onderhandelen met Marokko. Hij mag daar waarschijnlijk niet eens binnen.”

Toch zegt Karel De Gucht dat u vandaag niet meer kunt roepen dat u het beter kunt dan Maggie De Block.

“Mijn cijfers voor gedwongen terugkeer waren niet goed, maar de hare zijn nog slechter. Dat komt door de transmigratiecrisis. Wat doe je met mensen die niet op je grondgebied willen blijven? Die krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten en zeggen: ‘Bedankt, dat is precies wat ik wil doen.’ Maar als ze niet in Engeland raken, blijven ze hier rondhangen. Die crisis was al drie jaar bezig, maar plots speelde CD&V het hard. Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen sloten enkele CD&V-burgemeesters toevallig hun snelwegparkings, en ze riepen dan dat Jan Jambon (toen minister van Binnenlandse Zaken, red.) en ik het niet meer onder controle hadden. Ze waren het beu om elke nacht transmigranten op te pakken die daar de volgende dag opnieuw stonden. Toen heb ik een vleugel in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel en in Brugge vrijgemaakt om die transmigranten op te sluiten. Daardoor had ik minder capaciteit voor echte terugkeerders, want die transmigranten zijn vooral Oost-Afrikanen die je toch niet weg krijgt. Mijn terugkeercijfers kelderden, maar ik had geen keuze na die smerige zet van CD&V.

“Na de val van de regering heeft Pieter De Crem (minister van Binnenlandse Zaken, red.) die vleugel in Steenokkerzeel gesloten, maar het probleem is nog even groot. Hoort u daar nog een CD&V-burgemeester over? Nee, want ze willen hun eigen minister niet aanvallen. Zo doorzichtig.”

Vlaams groen

Hebt u een verklaring voor het feit dat u bij de verkiezingen hebt standgehouden, terwijl uw partij een kwart van haar stemmen heeft verloren?

“Die ideeën hou ik voor mezelf. Ik had liever gezien dat ik had verloren en de partij het beter had gedaan.”

Een veelgehoorde kritiek is dat u de anti-elite-gevoelens voedt met uw communicatie, en daardoor de perfecte loopbrug bent tussen de N-VA en Vlaams Belang.

“Ik ben niet verantwoordelijk voor de comeback van Vlaams Belang. Dat wij veel stemmen aan hen hebben verloren, komt door de vluchtelingencrisis, de IS-strijders, de terreuraanslagen, de falende justitie en de communautaire stilstand, die veel mensen heeft ontgoocheld.”

Loopt u, door die problemen extra zichtbaar te maken, niet het risico dat mensen kiezen voor de partij die die thema’s al veel langer claimt?

“Als volkspartij mag je niet zwijgen over de belangrijkste thema’s van deze tijd. Tijdens de campagne hebben de media geprobeerd om het klimaatthema op te -dringen. De VRT heeft zich daar gigantisch in vergist. Dat hebben ze zelf toegegeven. Blijkbaar zit er op die redactie van vierhonderd man niemand die weet wat er leeft onder de gewone mensen.”

Gelooft u dat echt?

“Wellicht waren er wel kritische stemmen, maar die werden alleszins niet gehoord. Dat de heilige Greta en de heilige Anuna geen brokken zouden maken, had ik lang op voorhand voorspeld. De nuchtere Vlaming was die overdreven aandacht al na anderhalve maand beu en vond vooral dat jongeren op school moeten zitten.”

Vindt u de bedreiging van ons ecosysteem niet zo belangrijk?

“Jawel. Ik ben geen klimaatfanaticus, maar ook geen negationist. In Lubbeek ben ik bevoegd voor duurzaamheid en voer ik een heel groen beleid. Wij hebben verhoudingsgewijs de tweede grootste afdeling van Natuurpunt in Vlaanderen, bij ons leeft dat gedachtegoed sterk. Ik ben ook blij dat de N-VA met Zuhal Demir nu de bevoegde minister heeft. Als Vlaams-nationalist moet je je leefmilieu koesteren.”

Ik voel een ‘maar’ komen.

“Máár: in de campagne werd ik haast nooit aangesproken over klimaat. Wel over te lage pensioenen, massamigratie, de positie van de islam en problemen met multiculturaliteit. In onze grootsteden kun je er niet naast kijken. Met oudjaar is het elke keer koekenbak. Sommige jongeren vallen zelfs de brandweer en medische diensten aan. Dat maakt mensen echt bezorgd. Die emotie wordt in de Wetstraat nog altijd enorm onderschat. Wij moeten daar duidelijke standpunten over blijven innemen. In de jaren 90 werden die problemen doodgezwegen en groeide het Vlaams Blok bij elke verkiezing. Radicaal rechts rukt op in heel Europa. Is dat allemaal mijn schuld? Er was toch geen Theo Francken in Italië of Oostenrijk? En waarom heb ik in mijn provincie dan wel gewonnen, terwijl Dries Van Langenhove – hét toonbeeld van dat radicaal antivreemdelingdiscours – maar 11 procent haalde?”

Toch wilde u Vlaams Belang graag in de Vlaamse regering hebben.

“Om hun kiezers te tonen dat ze het helemaal niet beter kunnen dan wij. De breuk van het cordon sanitaire is niet mijn grootste droom, maar in een democratie moet je de grote winnaar van de verkiezingen in het bestuur kunnen opnemen, op voorwaarde dat die binnen de democratische lijnen loopt.”

Vindt u dat Vlaams Belang dat doet?

“Ja, dat is vorig jaar nog bevestigd door het Antwerpse hof van beroep: Vlaams Belang is geen racistische partij. De mensen zijn kwaad, omdat ze nog altijd niet mag meedoen, maar dat komt omdat CD&V en Open VLD het been stijf hebben gehouden. Wij konden niet anders dan met hen de Zweedse coalitie voortzetten. De regering gijzelen tot het einde der tijden was onverantwoord. Dan had je vandaag een politieke crisis op Belgisch én op Vlaams niveau gehad. Maar door Vlaams Belang uit te sluiten maak je hen alleen groter.”

Siegfried Bracke verklapte vorige zomer dat de N-VA diep verdeeld was over een eventuele coalitie met Vlaams Belang. In De Morgen lazen we dat sommige van uw partijgenoten vrezen dat de N-VA uit elkaar valt als u Bart De Wever zou opvolgen als voorzitter.

“Dat artikel was gebaseerd op anonieme commentaren. Die journalist hield zijn dromen voor werkelijkheid.”

Ook mij is verteld dat u zich sinds de verkiezingen gesterkt voelt binnen de partij en dat u Bart De Wever openlijk durft tegen te spreken.

“k ga niet in op die kwaadsprekerij. We hebben samen de federale onderhandelingen gevoerd, en we zitten op één lijn.”

Wilt u hem graag opvolgen als voorzitter?

“Dat weet ik niet. Eén ding is zeker: de N-VA is een goed georganiseerde partij. Zoals de PS.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Elio Di Rupo heeft zijn opvolging netjes geregeld, na interne consultaties en zonder interne verdeeldheid. Zo zal het ook bij ons gaan. Maar dat is nu niet aan de orde. Bart heeft mijn volledige steun. Hij heeft de laatste maanden nog maar eens bewezen dat hij de sterkste politicus van zijn generatie is.”

Hij heeft u aangeboden minister van Onderwijs te worden in de Vlaamse regering. U bent pedagoog, waarom hebt u dat aan Ben Weyts gelaten?

“Ben Weyts heeft het fantastisch gedaan in Vlaams-Brabant. Hij was Vlaams minister en onze Vlaamse lijsttrekker. Dan is het toch logisch dat hij minister van Onderwijs is geworden?

“Zelf was ik federaal onderhandelaar en had ik de ambitie om opnieuw te besturen, op voorwaarde dat we dingen konden veranderen. En anders zal ik me wel in de oppositie amuseren.”

In Het huis op Eén vertelde u tv-maker Eric Goens dat u tijdens elke verkiezingscampagne makkelijk 5 kilo bijkomt. Zijn die er weer af?

“Toch al 3 kilo. Ik heb goede voornemens gemaakt: sinds Nieuwjaar heb ik elke dag 5 tot 6 kilometer gelopen, 45 dagen na elkaar. Maar mijn probleem is dat ik ook graag eet. Ik ga graag op restaurant en ik ben een hobbykok.”

Hebt u een specialiteit?

“Ik maak graag wild klaar. Zonder een gram schuldgevoel, trouwens.”

En wat als er straks nieuwe verkiezingen komen?

“Vermageren tijdens een campagne is onmogelijk. Ik heb in ‘Het huis’ gezegd dat ik zeker wist dat de SP.A de toen op til zijnde verkiezingen zou verliezen, omdat John Crombez was afgevallen tijdens de campagne. De dag erna kwam ik hem tegen in de gang. ‘Zeg Theo, er is ondertussen wel al veel bij, hè!’ (lacht)

©Humo

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234