Antwerpen

Sp.a-politica kreeg Telenet-vergoeding die niet voor haar bedoeld was: "30.000 euro nooit opgemerkt"

- Tommy Thijs - Bron: VRT, eigen berichtgeving
2 Leen Verbist (sp.a). © BELGA

Antwerps gemeenteraadslid voor sp.a Leen Verbist heeft 30.000 euro aan bestuursvergoedingen gekregen van Telenet die eigenlijk voor schepen Koen Kennis (N-VA) bestemd waren. Ze stortte het geld ondertussen wel integraal terug. Kennis zal het geld aan een goed doel schenken.

Koen Kennis bevond zich deze week in het oog van de storm in de nasleep van de heisa rond de intercommunales. De Antwerpse schepen kwam in het vizier van Groen voor zijn grote aantal bezoldigde mandaten. Kennis maakte daarop zelf zijn inkomsten van 2015 bekend.

Maar, opmerkelijk: de functie van Kennis in de raad van bestuur van Telenet, en het loon dat hij daarvoor gekregen zou moeten hebben, stonden niet op de lijst. Nochtans staat het mandaat wel als 'bezoldigde functie' in de verplichte mandatenlijst die elke politicus moet indienen.

Kennis is sinds juni 2013 als voorzitter van Interkabel Vlaanderen bestuurder van Telenet Vlaanderen, een aparte nv onder de koepel Telenet Holding. Interkabel is dan weer de holding boven kabelnetwerkbeheerders Infrax en Integan. 

Geen vergetelheid

2 Koen Kennis (N-VA). © BELGA

Toch gaat het niet om een vergetelheid, zegt Kennis. "Ik heb nooit een loon ontvangen van Telenet, net zomin als de belastingfiche. Normaal gezien had ik voor mijn rol in de raad van bestuur in 2015 12.000 euro moeten krijgen." In de studio van Terzake bevestigde Kennis dat hij dat bedrag niet miste. Het bedrag werd via Telenet wel automatisch aangegeven in Kennis' online belastingaangifte.

Waar het geld dan naartoe ging? Naar Antwerps sp.a-gemeenteraadslid, ex-schepen en ex-OCMW-voorzitter Leen Verbist, zo blijkt. Zij zetelde tijdens de vorige legislatuur in de raad van bestuur van Telenet tot Kennis haar opvolgde, maar bleef het geld dat voor hem bestemd was dus ontvangen. Het gaat in totaal om 30.000 euro aan vergoedingen, zo bevestigt ze. Toch merkte ze het bedrag naar eigen zeggen al die tijd nooit op.

'Volledig terugbetaald'

Een duidelijk aangeslagen Verbist hamert erop dat ze volledig te goeder trouw is. "Koen Kennis heeft mij woensdag gecontacteerd om het probleem te melden, dat wij meteen gecontroleerd hebben. Wat blijkt: het bedrag werd met anderhalf jaar vertraging in drie schijven gestort op een rekening van mijn echtgenoot en mij, en dat heeft ook hij jammer genoeg nooit opgemerkt." Een attest of een bericht van Telenet kreeg Verbist nooit. 

Share

"Wij hebben het geld woensdag, toen we de vergissing inzagen, meteen teruggestort aan Telenet"

Leen Verbist (sp.a)

Hoewel Verbist in een eerste reactie aan de VRT over een zakenrekening sprak, ontkent de ex-schepen dat tegenover onze redactie formeel. "Het is geen zakenrekening. Het is de rekening waarop ook mijn wedde als schepen werd gestort. Wij hebben het geld woensdag, toen we de vergissing inzagen, meteen teruggestort aan Telenet."

'Nooit ander rekeningnummer gekregen'

"Wij dachten dat we het bedrag aan het storten waren op de rekening van Interkabel Vlaanderen, het bedrijf dat eerst door Leen Verbist en later door Koen Kennis vertegenwoordigd werd", klinkt het bij Telenet. "Maar het bleek dus de rekening van mevrouw Verbist te zijn. Wij hebben nooit doorgekregen dat het rekeningnummer moest worden gewijzigd. Die storting liep gewoon door via onze betalingssystemen."

De Antwerpse schepen bevestigde vrijdagavond dat wanneer hij het geld van Telenet zal ontvangen, hij het zal wegschenken aan een goed doel. Zijn toekomstige vergoedingen bij Telenet zal Kennis bovendien niet opnemen.

nieuws

cult

zine