Begroting Plus

Regering schuift hete aardappels door

1 Premier Michel, zijn vicepremiers en financiënminister Van Overtveldt (l.) mochten zondag een ‘geslaagde begrotingscontrole’ presenteren. ©Wouter Van Vooren

De begroting is dan wel rond, maar er blijven nog heel wat lastige dossiers op tafel liggen. Zo is er nog steeds geen akkoord over de responsabilisering van langdurig zieken, het mobiliteitsbudget en het afkopen van de studiejaren.

Responsabilisering langdurig zieken

De regering wil ervoor zorgen dat langdurig zieken vlotter weer aan de slag kunnen. De maatregel moest dit jaar 150 miljoen euro opleveren, maar bij de begrotingscontrole afgelopen weekend bracht de regering dat terug tot 100 miljoen. De meerderheidspartijen hebben immers nog steeds geen akkoord bereikt.

Ze zijn er nog altijd niet uit of ze een werkgever een sanctie willen opleggen wanneer die onvoldoende moeite doet om zijn langdurig zieke werkgever een reïntegratietraject of aangepast werk voor te stellen.

nieuws