kinderbijslag

Raad van State wijst nieuw systeem kinderbijslag af

Derde kind geboren na 1 januari? Tot 95 euro minder kindergeld per maand

- Roel Wauters - Bron: eigen info
2 Wie nu al kinderen heeft en aan gezinsuitbreiding denkt, begint er beter snel aan met het oog op de kinderbijslag. © Thinkstock

De overgang naar de nieuwe kinderbijslag zit niet goed in elkaar, stelt de Raad van State in een kritisch advies. Het feit dat een kind voor of na 1 januari 2019 wordt geboren heeft een te grote impact op de uitkering. 

Wie al twee kinderen heeft en plannen heeft voor verdere gezinsuitbreiding, begint er maar beter snel aan. Als zoon- of dochterlief na 1 januari 2019 wordt geboren, lopen de ouders meteen tot 95 euro per maand kindergeld mis. Tegen dat de kinderen achttien zijn, loopt dat bedrag op tot maximaal 156 euro. Omgekeerd: wie nog geen kinderen heeft, kan maar beter even wachten. Als het kind geboren wordt na 1 januari 2019, dan stijgt de uitkering met bijna 70 euro (zie grafiek).

Alles heeft te maken met de overgang naar de nieuwe kinderbijslag, die nu op de korrel wordt genomen door de Raad van State. De ongelijke behandeling voor kinderen die net voor of net na 1 januari 2019 geboren worden, wordt als "niet evenredig" beschouwd. "De ontworpen overgangsregeling moet op dit punt verfijnd worden", luidt de conclusie.

Hoe dat komt? Terwijl in het oude systeem de uitkering per extra geboren telg geleidelijk aan steeg, van 92 tot maximaal 254 euro per kind, kiest de regering nu om vanaf 1 januari 2019 voor elk kind 160 euro te geven. Binnen één gezin kunnen er dus kinderen zijn die in het oude en andere die in het nieuwe systeem vallen, wat vaak nadelig uitdraait.

Lees hieronder verder

2 © DM

Schommelingen

Share

'Dat hoort nu eenmaal bij een grote hervorming'

Nico Krols, woordvoerder minister Vandeurzen

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) erkent het probleem. "We hebben het niet graag over winnaars en verliezers, maar voor specifieke gevallen zullen er inderdaad schommelingen zijn", zegt zijn woordvoerder Nico Krols. "Maar dat hoort nu eenmaal bij een grote hervorming. En het globale plaatje zit wel degelijk rechtvaardig in elkaar." Eenzelfde geluid bij Kind en Gezin. "Het klopt dat het nieuwe systeem bepaalde keuzes heeft gemaakt", zegt woordvoerster Leen Dubois.

Vandeurzen is evenwel niet van plan rekening te houden met het advies van de Raad van State. Er gaan ook mensen op vooruit door de overgang, is de argumentatie van de regering, wat het evenwicht herstelt. Mensen met drie kinderen en een inkomen onder de 60.000 euro per jaar krijgen vanaf 2019 een sociale toeslag van 60 euro per maand. Ook komt er een nieuwe schooltoelage. 

Bovendien: als het verlies voor de 'gedupeerden' moet worden gecompenseerd, kost dat de overheid geld, tot 300 miljoen euro. Aangezien de nieuwe kinderbijslag budgetneutraal moet zijn, zou dat geld gezocht moeten worden bij andere uitkeringen. En het basisbedrag van 160 euro verlagen zou nog veel onrechtvaardiger zijn, wijst de regering de kritiek van de hand.

Gezinsvakantie

Share

'Als er een klacht komt bij het Grondwettelijk Hof, is de kans groot dat de regering een nieuwe regeling moet uitwerken'

Elke Van den Brandt, Groen

Elke Van den Brandt, Vlaams Parlementslid voor Groen, neemt geen genoegen met die uitleg. "Als er een klacht komt bij het Grondwettelijk Hof, is de kans groot dat de regering een nieuwe regeling moet uitwerken. Ze kan maar beter haar huiswerk nu al doen, te beginnen met het maken van degelijke berekeningen. Ook daar had de Raad van State kritiek op."  

De Gezinsbond wil het advies verder bestuderen, maar formuleerde eerder al een tegenvoorstel. "Het verschil is op jaarbasis al snel een gezinsvakantie", zegt woordvoerder Dieter Stynen. "Daarom zouden mensen met één kind moeten kunnen kiezen in welk systeem ze stappen. Gezinnen met twee kinderen of meer zouden onder het oude systeem moeten vallen. Zo gaat niemand erop achteruit."

nieuws

cult

zine