Sociale fraude

Na privédetectives: gaat overheid straks ook zelf achter OCMW-fraudeurs aan?

- Jeroen Van Horenbeek - Bron: Eigen info

De federale regering wil de oprichting van een 'internationaal fraudebureau' onderzoeken. Zo'n bureau kan onder meer nagaan of OCMW-cliënten geen bezittingen verbergen in het buitenland. Antwerpen en Gent zijn voor.

Het idee komt uit Nederland. Daar bestaat al jaren het Internationaal Bureau Fraude-Informatie. Gemeenten kunnen dit bureau vragen om te controleren of hun inwoners geen sociale voordelen (leefloon, sociale woning, kortingen...) krijgen waar ze geen recht op hebben, omdat ze in het buitenland bezittingen hebben die ze niet aangeven.

Het Fraudebureau contacteert daarop de buitenlandse autoriteiten en duikt de registers van de betrokken landen in. Nederlandse cijfers leren dat een op de tien niet-westerse steuntrekkers vals zou spelen. De stad Tilburg gaat ervan uit dat een op de vijf van haar 'Nederturken' bezittingen achterhoudt in Turkije.

nieuws

cult

zine