Politiek

N-VA: "Pak rotte appels onder socio-culturele verenigingen aan"

1 Marius Meremans (N-VA). © BELGA

Socio-culturele verenigingen die Vlaanderen subsidieert moeten het decreet en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM) respecteren. Doen ze dat niet, dan moeten ze hun subsidiëring verliezen. Dat zegt N-VA-parlementslid Marius Meremans. "Pak de rotte appels aan", aldus Meremans. 

Gisteren kondigde minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) aan dat hij een onderzoek laat uitvoeren naar de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims). Dat onderzoek komt er nadat bleek dat de vzw mee de omstreden lezingenreeks van moslimprediker Al Houri organiseert. 

N-VA-parlementslid Marius Meremans is tevreden met dat onderzoek en met de "assertieve houding" van minister Gatz. Maar tegelijk is er volgens Meremans een scherper toezicht nodig op de socio-culturele bewegingen in het algemeen.
Meremans: "Elke organisatie dient zich te houden aan het decreet en moet dus het EVRM, en alle rechten en vrijheden, ten volle onderschrijven. De feiten bij VOEM bewijzen mijn gelijk: een grondig onderzoek is aangewezen."

Kif Kif

Aan de vrijheid van organisatie of meningsuiting wil Meremans naar eigen zeggen niet raken, maar hij vindt wel dat alle verenigingen die subsidies krijgen zich ook aan bepaalde regels moeten houden. Eerder stelde Meremans al vragen bij de "polarisering" van bepaalde sociale culturele verenigingen. De N-VA'er verwijst zelf naar Kif Kif. 

Meremans: "Verenigingen die bruggen bouwen zijn bijzonder belangrijk in de etnisch-culturele sector. Het kan niet zijn dat omwille van enkele rotte appels de belangrijke werking van deze organisaties in een slecht daglicht komt te staan. Pak dus die rotte appels aan."

Bij de volgende subsidieronde gelden er alvast strengere regels voor het subsidiëren van socio-culturele organisaties. Meremans: "Organisaties moeten onze sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden uitdrukkelijk onderschrijven. Organisaties die activiteiten organiseren of publicaties naar buiten brengen die niet stroken met die gemeenschappelijke sokkel zullen niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring."

cult

zine