politiek

N-VA moet op zoek naar nieuwe Europese bondgenoten

Door brexit verliest N-VA haar voornaamste conservatieve partner in Europees Parlement

Should I stay or should I go. De N-VA piekert: door het vertrek van de Britse conservatieven uit het Europees Parlement dreigt de partij in de onthoofde fractie achter te blijven. Maar ook een verhuis ligt moeilijk.

De N-VA stelt vanmiddag haar Europese lijst voor. Bovenaan staan uittredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois, vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko en gewezen minister Johan Van Overtveldt. Behoudens een spectaculaire terugval van de partij, lijken hun zetels in het toekomstige Europees Parlement verzekerd. Toch heeft dit nieuwe triumviraat hoofdbrekens: er moet nagedacht worden over tot welke fractie men straks wil behoren.

Share

Nu de Tory’s Europa verlaten door de brexit, dreigt de N-VA verweesd achter te blijven in het gezelschap van onder meer de geviseerde Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid en de extreemrechtse Zweedse Democraten

In het Europees Parlement maakt de N-VA vandaag deel uit van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), die zich ‘eurorealistisch’ noemen en waarvan de Britse conservatieven de ruggengraat vormen.

nieuws

cult

zine