Gemeentefusies

Louis Tobback: "Tijd is rijp voor verplichte gemeentefusies"

1 Leuvens burgemeester Louis Tobback. © photo_news

De resultaten van de stadsmonitor zijn volgens Leuvens burgemeester Louis Tobback "een pleidooi voor de fusie van gemeenten in Vlaanderen tot 50 à 100 entiteiten". Volgens Tobback blijkt immers duidelijk de onmacht van kleinere plattelandsgemeenten om problemen als mobiliteit, wonen, veiligheid en onderwijs aan te pakken.

Gemeenten moeten volgens de Leuvense burgervader gefuseerd worden op basis van de stadsregio's die zich gevormd hebben. "Als je de kaarten van de stadsmonitor bekijkt, zie je meteen die stadsregio's verschijnen. Kleine gemeenten beschikken immers duidelijk niet over de nodige hefbomen om de problemen aan te pakken waarover hun inwoners in de stadsmonitor klagen."

Verwijzend naar het feit dat de oproep tot vrijwillige fusies in Vlaanderen slechts zeven resultaten opleverde, is de tijd volgens hem rijp voor het opleggen van fusies.

Leuven moet verdubbelen

Tobback deed zijn uitspraken vandaag tijdens een persconferentie waarop hij de resultaten van de stadsmonitor voor zijn eigen stad besprak. Hij stelde hierbij dat ook Leuven nood heeft aan een schaalvergroting om de dure woningproblematiek te kunnen aanpakken. 

"We zullen dit niet kunnen oplossen zolang het Leuvense grondgebied niet verdubbelt. Fuseren is bovendien de enige manier om bij nieuwe woningbouw de open ruimte in stand te houden", aldus Tobback. 

Om meer woonentiteiten te creëren, is Leuven voorstander van verantwoorde hoogbouw zoals in de plannen voor de Hertogensite in de binnenstad. Terwijl een woning met een tuin in Leuven peperduur is blijft de prijs van een appartement, door het toegenomen aantal, schommelen rond het gemiddelde van de centrumsteden.

nieuws

cult

zine