Woensdag 08/02/2023

John Crombez

"Ik ken maar één sp.a-voorzitter die nooit openlijk kritiek heeft gekregen van Louis Tobback"

John Crombez:
John Crombez: "Het geld moet uiteindelijk toch weer bij de zieken en de gepensioneerden worden gehaald. Op den duur zal het publiek dat doorhebben."Beeld Wouter Van Vooren

Hij ligt onder vuur in eigen rangen, omdat hij niet links genoeg zou zijn. Onzin, vindt sp.a-voorzitter John Crombez. ‘Onder mij is de partij sociaal-economisch naar links opgeschoven.’ Wat migratie betreft, kiest hij voor een centrumkoers. "Soms is links meer geneigd om alle vormen van migratie zomaar te ondergaan. Daar verzet ik mij tegen."

Joël De Ceulaer

“Ik zie het probleem niet”, zegt John Crombez. “Ik heb Elio Di Rupo ondertussen gehoord en hij snapt heel goed waarom ik niet alle voorstellen in zijn nieuwe boek deel. Dus ik begrijp de heisa eerlijk gezegd niet goed.”

De heisa begon toen journalisten de sp.a-voorzitter om een reactie vroegen op de ideeën die zijn PS-collega in een nieuw boek had gelanceerd. Crombez bleek niet meteen razend enthousiast over de linkse verlangens van Di Rupo, waaronder de vierdaagse werkweek met loonbehoud. Vreemd, vonden waarnemers. Is Crombez niet meer links, of wil hij niet meer in één adem genoemd worden met de door schandalen aangetaste oud-premier? Vorige zaterdag liet Het Laatste Nieuws Louis Tobback in een interview uithalen naar Crombez, die volgens de Leuvense burgemeester “de pedalen kwijt is”. Op Facebook riep een aantal militanten Crombez op om linkser te worden.

U maakt nu mee wat een van uw voorgangers, Caroline Gennez, ook meemaakte: gemor ter linkerzijde van de partij.

John Crombez: “Toch zou ik die twee situaties totaal niet met elkaar vergelijken. Ik heb allesbehalve te klagen over de steun van de militanten. En sinds mijn voorzitterschap is de partij sociaal-economisch duidelijk naar links opgeschoven. Toen PS’er Paul Magnette zijn boek schreef over de toekomst van links, waren er meer raakvlakken dan nu met Di Rupo. Magnette en ik pleiten los van elkaar voor een modern en complexloos links. Met onder meer het wegwerken van de verschillen tussen de statuten van werknemer, zelfstandige en ambtenaar.”

Tussen dat boek van Magnette en dat van Di Rupo liggen de PS-schandalen. Daarom lijkt het alsof u nu per se afstand wil nemen van uw zusterpartij.

“Toen ik na Publifin en Samusocial het ontslag eiste van Brussels burgemeester Yvan Mayeur, was de scheiding inderdaad groot. Maar niet alles wat vandaag gebeurt, moet in dat licht worden gezien. De sp.a is het op sommige punten eens met Elio, op andere punten niet. Wat is het probleem?”

Het punt is dat u twee jaar geleden nog samen een persconferentie gaf om uit te pakken met de boodschap dat u de grootste familie bent in de federale Kamer.

“Zeer juist. En ik denk dat niemand dat nog weet. Opmerkelijk, niet?”

Het valt niet echt op.

“Tja, dat is het echte probleem vandaag: dat socialisten hun sociaal-economische agenda niet in de markt gezet krijgen. De 62 rijkste mensen bezitten evenveel als de helft van de wereld. Duitsland wordt een succesmodel genoemd, terwijl daar 7 miljoen werkende mensen arm zijn. Duitse gepensioneerden verzamelen lege flesjes voor statiegeld. In de meeste ontwikkelde landen wordt de ongelijkheid groter. En toch beheersen die thema’s de agenda niet. Daar worstelen alle links-progressieve partijen mee, ook wij.”

Zou u wél scoren mocht het sociaal-economische debat de agenda beheersen?

“Dat denk ik wel. Ik heb het er onlangs nog over gehad met de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn: die had hetzelfde aan de hand en zakte altijd maar in de peilingen. Tot het debat plots over gezondheidszorg ging. En dan moet u weten dat journalisten een paar maanden geleden nog maar één vraag hadden voor hem: waarom begrijpt u niet dat u beter opstapt als leider van Labour?”

En daar trekt u zich aan op?

“Nee, ik trek mij daar niet aan op. Ik zeg alleen dat wij erin moeten slagen om onze sociaal-economische thema’s in de markt te zetten. De grofste beslissing in het zomerakkoord van de federale regering is dat Vlamingen die meer dan 40 jaar gewerkt hebben en op latere leeftijd worden ontslagen, tot 140 euro minder pensioen in de maand zullen krijgen. Toch is dat geen groot nieuws geweest.”

Hoe komt dat?

“Geen idee. Maar het gaat voorbij zonder veel commotie. Terwijl het iedereen kwaad zou moeten maken. Dat is onze uitdaging: die kwaadheid vertolken.”

Is dat niet een van uw problemen: mensen zien nooit kwaadheid bij u.

“Is dat zo? Ik kan nochtans heel kwaad worden. Deze week nog in de Oostendse gemeenteraad: als N-VA de jeugdzorg aanvalt, word ik hondskwaad. Maar ook als Zuhal Demir als staatssecretaris voor Gelijke Kansen mensen met een beperking die minder dan tien jaar in ons land zijn geen steun meer geeft.”

U verwijst naar Labour en Corbyn, maar moet u de sp.a niet veeleer vergelijken met de Nederlandse PvdA en de Franse PS? Die zijn bijna van de kaart geveegd.

“Als je je echtheid kwijt bent, word je van de kaart geveegd. In Frankrijk heeft de PS de rechten van arbeiders teruggedraaid. In Nederland heeft de PvdA meegewerkt aan de afbraak van de zorg. En de Nederlandse PvdA’er Jeroen Dijsselbloem heeft als voorzitter van de Eurogroep Grieken­land op de knieën gezet. Dat wordt afgestraft.”

Bent u ‘echt’, zoals u dat noemt?

“Ik mag het hopen. Anders zou ik niet zoveel steun van de leden hebben. Ik ben geen klassiek gekweekte politicus. Ik ben socialist geworden dankzij de Broeders van Liefde. Sinds mijn vijftiende ging ik als vrijwilliger op zomervakantie met mensen met een beperking. Daar heb ik geleerd hoe affreus het is om te zeggen dat iedereen zijn kansen maar moet grijpen. Zo heb ik onrecht leren kennen. Zo ben ik socialist geworden.”

null Beeld Wouter Van Vooren
Beeld Wouter Van Vooren

U hebt de steun van de leden, maar u slaagt er niet in uw partij groter te maken. Bent u wel geschikt voor die taak?

“Ik ben niet de grote redenaar, als u dat bedoelt. Maar als voorzitter van de afdeling West-Vlaanderen heb ik sp.a daar toch doen stijgen, tegen de trend in. Na mijn eerste jaar als partijvoorzitter waren de peilingen beter. Pas na de affaires met Publifin en Samusocial zijn we weer beginnen te zakken. Daarmee zeg ik niet dat ik zo geweldig geschikt ben als voorzitter, maar het is niet aan mij om dat te beoordelen. Ik heb zelfs de regel geïnstalleerd dat het partijbureau desnoods de voorzitter kan afzetten.”

Wordt u omringd door jaknikkers of durven mensen u te bekritiseren?

“Natuurlijk durven ze dat. Al is er nooit kritiek genoeg.”

Dan was u blij toen Louis Tobback zei dat ‘men’ de pedalen kwijt is? Ik denk dat hij daarmee u bedoelde.

(lacht) “Ik zou niet durven te gokken wat Louis zou bedoelen. En Louis mag vinden wat hij wil. Hij is lid van het partijbureau en mag daar ook zeggen wat hij wil. Alleen zijn er nu veel leden die mij zeggen dat je in moeilijke tijden de eigen partij niet openlijk kunt blijven aanvallen, zoals Louis deed. Socialisten beleven altijd hun goede momenten als ze aan hetzelfde zeel trekken. Die uithaal van Louis snappen de leden echt niet. Ik zie er ook het nut niet van in.”

Hebt u hem gebeld toen u zijn interview las?

“Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?”

Om hem eens terdege uit te kafferen, misschien?

“Nee, hoor. Ik heb respect voor hem en heb regelmatig contact met hem.”

Gennez heeft destijds ook veel kritiek gekregen van de oude Tobback.

“Alle voorzitters hebben de voorbije decennia kritiek gekregen van Louis. (lacht) Ik ken maar één sp.a-voorzitter die nooit openlijk kritiek heeft gekregen van Louis Tobback.”

Zijn zoon Bruno.

“Tegen wie ik het heb opgenomen toen hij voorzitter was, en bij die verkiezing heb ik een sterk mandaat gekregen van bijna 80 procent van de leden.”

Misschien vond Louis Tobback het ook niet prettig dat u hem in de wind hebt gezet met uw kritiek op Geert Bourgeois. Die trekt als minister-president een extra schepenpensioen van 900 euro per maand. Maar Tobback is burgemeester van Leuven en heeft een parlementair pensioen van 6.000 euro.

“Mijn stelling is al maanden dezelfde: het hele systeem moet op de schop, omdat het grondig fout zit. Ik wil het daarbij niet over individuen hebben. Het gaat over alle partijen, over iedereen. Ik heb al verschillende keren gevraagd aan de andere voorzitters om eens samen te zitten en dat systeem te veranderen. Maar er gebeurt niets.”

Waarom wachtte u zo lang om gewoon toe te geven dat Tobback ook een extra pensioen krijgt, toen Lorin Parys van N-VA dat suggereerde op Twitter?

“De bedoeling van die suggestie was om een schandaal te creëren en schade toe te brengen. Daar doe ik niet aan mee. Als er in dat hele debat over vergoedingen één partij transparant is, dan is de sp.a.”

Maar u communiceert soms zo onbeholpen. U maakt het vaak alleen maar erger, in plaats van kordater en sneller duidelijkheid te scheppen.

“Nu hebt u dezelfde opmerking al verschillende keren gemaakt, altijd op een andere manier. Blijkbaar is wat ik zeg oké, maar deugt mijn communicatie niet.”

Of wat u zegt oké is, weet ik niet. Maar uw communicatie kan beter.

“Tja, misschien ben ik geen politicus zoals alle andere. Als ik huisbezoeken doe, hoor ik in elk geval nooit dat ik slecht communiceer. Alleen van journalisten krijg ik dat te horen. Ik ga dus gewoon blijven doen wat ik doe.”

Nog een voorbeeld: in Gent hebt u kandidaat-burgemeester Tom Balthazar laten vallen. Zou u dat opnieuw doen?

“Ik denk dat Tom mij in die omstandigheden opnieuw zijn ontslag zou aanbieden, ja. Hij vond dat hij niet meer kon functioneren omdat het vertrouwen weg was. Daar heb ik respect voor. Men kan zich afvragen waarom anderen niet dezelfde conclusie hebben getrokken.”

In Antwerpen is N-VA-boegbeeld Koen Kennis, die veel meer mandaten cumuleert en meer verdient dan Balthazar, gewoon schepen gebleven.

“Dat kan ik alleen maar beamen, en ik zou het ook appreciëren als u die opmerking ook letterlijk zo uittikt.”

Uiteraard.

“Blijkbaar worden zulke dingen bij de sp.a harder uitvergroot. Ik heb daar nog nooit een opmerking over gemaakt, maar als u het zegt, moet ik dat bevestigen. Elders is het soms veel erger, en daar bestaat die reflex niet.”

Anders geformuleerd: Bart De Wever laat zijn mensen niet zo snel vallen als u.

“Ik heb Tom niet laten vallen, ik heb hem alleen niet gevraagd om toch te blijven. Een politicus weet dat als het vertrouwen weg is, je niet meer kunt functioneren. Als ik omwille van die overtuiging harder in de wind moet staan dan andere partijvoorzitters, dan is dat maar zo.”

U hebt al drastische beslissingen genomen in uw partij. Een loonplafond voor mandatarissen, een decumul. Gaat u van dat laatste geen spijt krijgen?

“Hoegenaamd niet. Van mij mogen burgemeesters een lijst steunen, maar ze mogen hun mandaat niet combineren met een parlementair mandaat.”

Is sp.a-burgemeester Peter Vanvelthoven geen goed volksvertegenwoordiger?

“Hij is een uitstekend volksvertegenwoordiger. En een uitstekend burgemeester.”

Precies. De combinatie is mogelijk.

“Maar de leden hebben anders beslist, omdat wij meer dan genoeg goede mensen hebben om geen cumul meer nodig te hebben. Ik geloof daar keihard in. Een moderne partij moet zo werken.”

Laten we eens over uw twee recente boeken praten, Ctrl Alt Del, delen 1 en 2. Wat is daarin voor u de kern van de zaak?

“Die boeken gaan over de grote vraagstukken in verband met arbeidsmarkt, sociale zekerheid en fiscaliteit. Ons model moet eenvoudiger en rechtvaardiger. In de publieke ruimte is er weinig over gedebatteerd, maar ik heb veel positieve reacties gekregen op mijn voorstellen: volledige tewerkstelling, een basispensioen voor iedereen, de kosten van een rusthuis mogen niet hoger zijn dan die van uw pensioen, 42 jaar werken is genoeg voor iedereen, enzovoort. Stuk voor stuk sterke socialistische standpunten.”

U noemt zichzelf een socialist, geen sociaal-democraat?

“Ja. Wat waarden en beginselen betreft, is er geen verschil. Maar ik ben zo stellig omdat de sociaal-democratie een term was die het socialisme moest verzoenen met de derde weg van Tony Blair. U weet wat Margaret Thatcher haar grootste verwezenlijking vond? Dat haar tegenstanders haar ideeën hadden overgenomen. Ik zet mij daartegen af. Socialisme gaat over herverdeling. Dat is solidariteit.”

John Crombez:
John Crombez: "Ik begrijp niet waarom een telefoniste wel en een loketbediende geen hoofddoek zou mogen dragen."Beeld Wouter Van Vooren

Dat gebeurt toch in ons land?

“In juli zijn twee studies verschenen waaruit bleek dat de sociale bescherming en sociale mobiliteit in België bij de wereldtop horen. Allemaal de schuld van de socialisten. U zult het vast weer aan mijn communicatie wijten dat niemand dat in de verf heeft gezet. Toch is het vandaag enorm moeilijk om die basissolidariteit te bewaren.”

De grote vraag is hoe u dat allemaal zult betalen. Misschien is dat een probleem voor uw partij: dat mensen niet meer geloven dat uw ideeën betaalbaar zijn en blijven. En dat het besparingsverhaal van centrumrechts geloofwaardiger is.

“Als er één parallel is tussen de regering-Di Rupo en de regering-De Wever, dan is het wel dat ze allebei een tekort op de begroting hebben. Komt daarbij dat De Wever toegeeft dat hij de mensen voor de verkiezingen blaasjes heeft wijsgemaakt. Betaalbaarheid is een kwestie van keuzes. Door de taxshift ontvangt Vlaanderen 384 miljoen minder. Dat is allemaal geld dat wordt weggesneden uit de budgetten voor onderwijs en zorg. Maar nieuwe straaljagers, met een contract dat in 9 miljard gaat kosten, kunnen we wel betalen.”

Hebben we die niet nodig om onze veiligheid te garanderen en internationale verplichtingen na te komen?

“Met een straaljager hou je in Brussel een gek met een mes niet tegen. We hebben 4.000 extra politieagenten nodig. Noem mij maar een populist, maar ik stop die miljarden liever daarin, en in degelijke rusthuizen en crèches. En over betaalbaarheid gesproken: een van de gevaarlijkste dingen die deze regering doet, is inkomsten overschatten zodat het geld uiteindelijk toch weer bij de zieken en de gepensioneerden moet worden gehaald. Op den duur zal het publiek dat doorhebben.”

Steunde u daarom deze week de vakbonden, toen N-VA-voorzitter Bart De Wever hen onder vuur nam?

“Ja. De voorbije weken hebben steeds meer werknemers, leerkrachten en zorgverleners aange­geven dat de besparingen onhoudbaar zijn. Tienduizenden mensen leveren pensioen in. Net als de sp.a vraagt de vakbond aan de regering om deze bezorgdheden niet naast zich neer te leggen, en te investeren in onderwijs, zorg en cultuur.”

Om dat te betalen, is geld nodig. Hoe zou u de fiscaliteit hertekenen?

“Simpel. Een euro is een euro. Dat schrijft Elio Di Rupo trouwens ook in zijn boek. Hoe je die euro verdient, maakt niets uit. De eerste duizend euro in de maand is belastingvrij, daarna wordt elke euro op dezelfde manier belast. Met dien verstande dat de belasting op werken met nog minstens 10 procent dalen. En dat heel wat aftrekposten zullen verdwijnen in dat systeem. Op die manier willen wij het systeem vereenvoudigen en moderniseren. En zo zullen we de solidariteit herstellen. Dat is de kerntaak van het socialisme.”

Wat is uw ambitie voor de gemeenteraads­verkiezingen van 2018?

“Vooruitgaan en besturen in zoveel mogelijk steden en gemeenten. Omdat het verschil in beleid duidelijk is als je Antwerpen vergelijkt met Gent. In Gent is het progressieve kartel van sp.a en Groen erin geslaagd om met het circulatieplan de files te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegen alle kritiek in, is men in de wind gaan staan. Dat moet je als politicus durven.”

Wat is het verschil met Antwerpen?

“Kijk naar de resultaten. Wij investeren in de leefbaarheid van een stad. Gent en Leuven waren allebei genomineerd voor een internationale duurzaamheidsprijs, en Leuven heeft die prijs gewonnen.”

In Leuven is ‘men’ de pedalen nog niet kwijt, blijkbaar.

“Nee. In Gent ook niet. (lacht) En in Oostende zouden we dat niet over een kameraad durven te zeggen, dat hij de pedalen kwijt is. Ook op andere punten zijn de contrasten met Antwerpen groot. Het eerste wat ik hoorde toen De Wever burgemeester werd, was dat hij de straathoekwerkers van straat wou halen. Ik kon dat zelfs niet geloven, maar het is gebeurd. En de toegang tot loketten voor mensen die het moeilijk hebben, is afgeschaft. Mensen moeten eerst online een afspraak maken, wat voor velen onhaalbaar is.”

Toch zal het moeilijk worden om De Wever uit het stadhuis te krijgen.

“We zullen zien. Stel u voor dat de N-VA minder stemmen haalt, en sp.a en Groen samen de op één na grootste formatie worden. Ik weet niet wat er dan zal gebeuren.”

Is het trendsettend dat Groen in Antwerpen de leiding zal nemen over de eenheidslijst die daar met sp.a in de steigers staat?

“Waarom zou dat trendsettend zijn?”

Omdat Groen steeds duidelijker de leiding neemt op links.

“Dat verklaren ze zelf, ja. Maar zo werkt dat niet. Wacht eerst maar even op de volgende verkiezingen. Groen heeft de wind in de zeilen momenteel, dat wel.”

Misschien komt dat onder meer omdat die partij veel consequenter is op thema’s als migratie, diversiteit en identiteit.

“Ik sluit op die thema’s aan bij wat mijn partij in de jaren 90 deed. Wat asiel en migratie betreft, en ook gemeenschapsvorming, heeft de sp.a toen een centrumkoers gekozen, met Louis Tobback en Johan Vande Lanotte als boegbeelden.”

Dat was de zogenaamde ‘flinkse’ periode, toen Louis Tobback asielzoekers vergeleek met meeuwen op een stort.

“Dat vond ik een schandalige uitspraak als jongeling, van een politicus die ik nochtans zeer hoogachtte. Ik werd daar erg kwaad van. Maar verder vond ik het discours van mijn partij op die punten toen wel oké en consequent. Na Louis kwam de periode waarin over die onderwerpen niet meer werd gepraat, omdat we het gat in de haag niet groter moesten maken.”

Dat vond wijlen Steve Stevaert.

“En daar was ik het niet mee eens. Wij moeten wél over die onderwerpen praten. Twee maanden nadat ik verkozen was als voorzitter, heb ik een duidelijke lijn gekozen over de migratie- en vluchtelingencrisis: je kunt niet iedereen hier helpen, dus moet je ook hulp bieden in de gebieden waaruit mensen vluchten. Dat zegt Angela Merkel nu ook: mensen op de vlucht moeten aan de Europese grenzen kunnen vernemen of ze in aanmerking komen voor asiel of niet.”

U werd er vorig jaar van beschuldigd voor pushbacks te hebben gepleit.

“Wat ik nooit heb gedaan. Nooit. Maar wat asiel en migratie betreft is de sp.a meer een centrumpartij. Wij lijken daar meer op CD&V dan op Groen. Dat is zo.”

John Crombez:
John Crombez: "Mijn mandaat loopt tot de verkiezingen van 2019. Als de uitslag dan tegenvalt, zal ik daaruit mijn conclusies trekken."Beeld Wouter Van Vooren

Wat is het verschil met links dan?

“Soms is links meer geneigd om alle vormen van migratie zomaar te ondergaan. Daar verzet ik mij tegen. Ik vind het normaal dat socialisten op dat punt in het centrum staan. Neem nu de open grenzen in Europa: de sociale dumping, die toelaat dat mensen uit Roemenië en Bulgarije tegen soms maar 2,6 euro per uur in ons land mogen werken, is voor mij onaanvaardbaar. De Franse president Macron verzet zich daar nu ook tegen. Jeremy Corbyn zit ook op die lijn, omdat hij weet dat de onvrede over sociale dumping mee tot de brexit heeft geleid.”

Hoe lost u dat op?

“Wie hier mensen tewerkstelt, doet dat aan de voorwaarden die hier gelden. Wie dat niet doet, moet keihard kunnen worden bestraft. Dat is de centrumpositie die socialisten moeten innemen. Wat ze niet altijd hebben gedaan. (grijnst) In een vorig interview heeft Louis toegegeven dat zijn generatie heeft verzuimd om een sociale standaard te organiseren in Europa. Mijn generatie zet die fout recht. Het socialisme moet opnieuw internationaal worden.”

De Roemeense en Bulgaarse socialisten zullen daar toch niet blij mee zijn?

“Nee, maar ik ben al sinds 2012 daarover met hen aan het praten, en ze zijn toch al in onze richting opgeschoven. Als we sociale dumping niet snel de kop indrukken, blijft de internationale solidariteit niet overeind. Vergeet niet dat die mensen uit Oost-Europa vaak zelf het slachtoffer zijn. Sommigen onder hen worden hier vreselijk uitgebuit, en leven in slechte omstandigheden. Voor een socialist is het erg belangrijk dat mensen kunnen samenleven, dat de dynamiek in wijken niet plots wordt verstoord.”

Hoe bedoelt u?

“Neem nu de opvang van asielzoekers. Het is niet omdat je opkomt voor mensen die de oorlog ontvluchten, dat je geen rekening moet houden met de leefbaarheid van de wijken waar zij terechtkomen. Concreet voorbeeld: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft Johan Vande Lanotte en mij gevraagd of er een asielcentrum met 300 mensen mocht komen in Oostende. Wij hebben nee gezegd.”

Pardon?

“Dat was ook de reactie van Groen. Maar wij zijn duidelijk: wij willen ons deel doen om die mensen op te vangen en te helpen, maar niet in een centrum met driehonderd plaatsen. Oostendenaars zijn bereid om te helpen, maar zoveel mensen op één plek, dat creëert een lastige dynamiek. Mensen moeten kunnen samenleven, dat mogen we niet onderschatten. Wij deden ons deel maar met een spreidingsplan, over verschillende wijken.”

Wat is uw positie in de debatten over diversiteit en identiteit?

“Iedereen moet op dezelfde manier worden behandeld. Discriminatie moet keihard worden aangepakt. Onze parlementsleden hebben de opdracht om daar op te blijven hameren. Kunstenaar Ish Ait Hamou zei ooit dat mensen met een migratieachtergrond altijd nieuwe drempels tegenkomen en nooit volwaardige burgers zullen worden. Dat is onaanvaardbaar. Tegelijk mogen we niet toegeven op onze verworvenheden, zoals de gelijkheid van man en vrouw.”

Wat met de hoofddoek?

“Wij vinden dat de hoofddoek moet kunnen, ook bij de overheid, omdat de neutraliteit van de dienstverlening zelf primeert.”

Ook aan het loket.

“Uiteraard. Ik begrijp niet waarom een telefoniste wel en een loketbediende geen hoofddoek zou mogen dragen. Symbolen worden vandaag gebruikt om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat is verkeerd. We mogen die debatten niet op de spits drijven.”

U weet toch nog met welke burgemeester die ellende begonnen is.

“Zeker. Met Patrick Janssens in Antwerpen. Ik was het toen, in 2006, al niet met hem eens. Vandaag is de partij daar zeer helder over.”

Blijft de partij niet gespleten op dat punt? Er is toch een vrijzinnige flank die liever geen hoofddoek ziet aan het loket.

“Dat is juist. De meningen zijn soms nog verdeeld. Maar ik zou het vreemd vinden als iedereen in een partij over alles precies hetzelfde zou denken. Ik wil niet alle sp.a’ers in een strak carcan stoppen en dezelfde voorgelepelde oneliners laten verkondigen. Of wilt u wel zulke eenheidsworst?”

Nee, maar een partij die om de haverklap van mening verandert en blijft zwalpen, is ook maar niets.

“De partijlijn is duidelijk. Daar bestaat niet de minste twijfel over.”

Wat doet u als de verkiezingen in 2018 en 2019 tegenvallen?

“Mijn mandaat loopt tot de verkiezingen van 2019. Als de uitslag dan tegenvalt, zal ik daaruit mijn conclusies trekken.”

Mag ik u tot slot vragen waarom u in godsnaam hebt meegedaan aan Perfect, dat onnozele gezondheidsprogramma van Karen Damen op Vier?

(lacht) “Ik dacht dat u het nooit zou vragen. Het antwoord is simpel. Ik leefde zeer ongezond, en het is niet gelukt om daar rond mijn veertigste iets aan te doen. Met camera’s erbij kon ik niet anders dan wél mijn best doen. Ik wist natuurlijk dat politieke commentatoren mijn deelname aan dat programma zouden verketteren, maar ik dacht: what the heck, ik doe het toch. Soms moet je niet te veel nadenken.”

Hoopte u niet via dat programma wat populairder te worden?

“Als politici aan zulke programma’s meedoen, weten ze dat het hun bekendheid geen kwaad zal doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er populairder door worden.”

Nee, maar dat hoopte u wel.

“Dat zal wel. Maar geloof me: het belangrijkste vind ik dat mijn gezondheid erop vooruitgegaan is. Ik rook nog altijd niet en loop nog altijd vier keer per week.”

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234