Klimaat

Het rapport van de milieuministers: “Schauvliege heeft niet gedaan wat nodig was. Dat zal ons duur te staan komen”

Al maanden roepen jonge en minder jonge manifestanten om een ambitieuzer klimaatbeleid. Eerst bedankte Joke Schauvliege de klimaatspijbelaars, uiteindelijk nam ze ontslag. Haar collega Marie Christine Marghem liep mee in de klimaatmars. Wat velen zich intussen afvragen: hadden onze klimaatministers de afgelopen jaren niet veel meer kunnen en moeten doen? Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu en klimaatwetenschapper Wim Thiery van de VUB houden hun beleid tegen het licht. 

VLAANDEREN: 'HAAR BESLISSINGEN DRUISTEN IN TEGEN ALLE LOGICA'

In de Vlaamse regering heeft Joke Schauvliege (CD&V), tot voor kort minister van Landbouw, Leefmilieu en Natuur tien jaar de tijd gehad om werk te maken van een solide klimaatbeleid. De belangrijkste doelstelling die Europa haar oplegde: een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 15,7 procent.

Share

‘Joke Schauvliege heeft niet gedaan wat nodig was. Dat zal ons duur te staan komen’

Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu): “Schauvliege heeft amper resultaten geboekt.

cult

zine