Sudan

Groen: "Rapport heeft nut bewezen: regering maakte fouten"

Mensenrechtenorganisaties vragen opnieuw om opschorting repatriëringen richting Sudan

- Redactie, pg - Bron: Belga, eigen berichtgeving
1 De federale regering na de ministerraad deze ochtend. © BELGA

Volgens oppositiepartijen Groen en sp.a bewijst het Sudan-rapport dat de regering fouten maakte in haar asielbeleid. Die moeten worden bijgestuurd. In tussentijd moeten repatriëringen nog steeds worden opgeschort, vinden ook verschillende mensenrechtenorganisaties.

Het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) stelde vandaag haar Sudan-rapport voor. Daar besluit het "geen bewijzen" te hebben dat teruggestuurde Sudanezen na hun terugkeer gefolterd werden. Maar er kan ook niet "met absolute zekerheid" worden vastgesteld dat de folteringen niet hebben plaatsgevonden. Volgens het commissariaat-generaal kan de verwijdering of terugkeer van mensen naar Sudan opnieuw georganiseerd worden, als voor elke persoon "ten gronde" is nagegaan of de betrokken persoon al dan niet nood heeft aan bescherming.

De oppositie ziet in het rapport het bewijs dat de regering fouten heeft gemaakt. "Het Sudan-rapport bewijst zijn nut. Het beleid van staatssecretaris Francken wordt op verschillende punten bijgestuurd", zei Wouter De Vriendt (Groen). Hij vindt dat er geen repatriëringen kunnen gebeuren voor de bijsturingen zijn doorgevoerd.

Ook sp.a-parlementslid Monica De Coninck had in een reactie aan onze redactie al aangegeven tevreden te zijn met het rapport. "Het CGVS doet dezelfde aanbevelingen die wij vanuit de oppositie al de hele tijd doen", stelt De Coninck vast. Ze is, net als De Vriendt, tevreden dat er een externe opvolgingscommissie komt die het hele terugkeerbeleid onder de loep moet nemen. "We willen goed voorbereide, kwalitatieve procedures, ook met de betrokkenheid van derden."

Mensenrechtenorganisaties

"Of het rapport al dan niet onomstotelijk kan vastleggen dat er bewijzen van foltering zijn, is van minder belang", zeggen de drie organisaties in een gemeenschappelijk persbericht. "Van belang is dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich moet houden aan de vereisten van artikel 3 van het EVRM (die stelt dat niemand wordt teruggestuurd wanneer er een reëel risico is dat die persoon aan ernstige mensenrechtenschendingen zal worden onderworpen)."

Share

'De vraag mag niet zijn 'is er iemand gefolterd?', de vraag moest zijn 'zal er iemand gefolterd worden?''

Liga voor Mensenrechten

"Het rapport van het Commissariaat bevestigt dat de situatie in Sudan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse", klinkt het. "België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan."

Ook de Nederlandstalige tak van de Liga voor Mensenrechten sluit zich aan bij het standpunt van de drie organisaties. "De vraag mag niet zijn 'is er iemand gefolterd?', de vraag moest zijn 'zal er iemand gefolterd worden?'", zegt de woordvoerster van de Liga voor Mensenrechten.

Alle organisaties vragen dan ook om tot dan de repatriëringen naar Sudan op te schorten. Ook zullen ze maandag een brief sturen naar de speciale VN-rapporteur inzake foltering. Die wordt gevraagd om snel een nieuw onderzoek te starten naar mogelijke folteringen in Sudan.

nieuws

cult

zine