CD&V Gent

Gents Kamerlid Sarah Claerhout trekt zich opnieuw terug

Na een eerste ontslag en een intrekking van dat ontslag lijkt het Gentse Kamerlid Sarah Claerhout, de coming lady van CD&V in Gent en Oost-Vlaanderen, nu definitief alle bruggen met haar partij opgeblazen te hebben. In een open brief aan de Gentenaars heeft ze het over het "eindpunt dat bereikt is".

1 Sarah Claerhout, hier nog in betere tijden met CD&V-voorzitter Wouter Beke. © Wouter Van Vooren

"Waarde Gentenaars, jullie hebben intussen ongetwijfeld gehoord over wat er de laatste zeven dagen met mij en de politiek aan het gebeuren is. Nu het eindpunt bereikt is, laat mij kort vertellen waarover het ging", zo begint Claerhout haar online brief, die meteen duidelijk maakt dat ze haar carrière bij CD&V als afgesloten ziet. 

Share

'Onbekende figuren achter de schermen schrijven wetten en decreten over het volk en het is blijkbaar onmogelijk om hierover enig gesprek met de bevolking en haar vertegenwoordigers te voeren'

Sarah Claerhout

Claerhout is het zoals bekend niet eens met twee decreten die binnen de Vlaamse regering wachten op goedkeuring, onder andere over de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent. Claerhout geeft toe dat ze het dossier "helemaal niet kent", maar vindt de manier waarop de decreten tot stand zijn gekomen ongehoord. "Als volksvertegenwoordiger moet ik de algemene belangen van de samenleving en van kleinere gemeenschappen in de samenleving vertegenwoordigen en verdedigen. (...) Onbekende figuren achter de schermen schrijven wetten en decreten over het volk en het is blijkbaar onmogelijk om hierover enig gesprek met de bevolking en haar vertegenwoordigers te voeren. Niet verkozen mensen, die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, bepalen en beslissen zo over het lot van het volk. In plaats van ten dienste te staan van het volk en zijn vertegenwoordigers, dicteren zij hoe beide zich moeten gedragen. Men moet gewoon ondergaan."

Haar functie heeft dan ook geen enkele zin meer, vindt Claerhout. "Als het onmogelijk is om algemene belangen te vertegenwoordigen en te verdedigen, dan heeft mijn functie als volksvertegenwoordiger geen enkele inhoud en betekenis. Dan zit ik als volksvertegenwoordiger niet op de juiste plaats. Er is dan maar één conclusie mogelijk: me terugtrekken."

CD&V "neemt akte"

CD&V neemt akte van de verklaringen van Claerhout. Vanmorgen is er nog een gesprek geweest tussen voorzitter Wouter Beke en Claerhout, maar dat heeft blijkbaar geen resultaat opgeleverd.

Claerhout heeft wel een mening over het tweede dossier. "Wat het tweede decreet over de Universiteit Gent betreft heb ik wel een mening. Het voorstel maakt het onmogelijk voor twee mannen of twee vrouwen om op te komen als kandidaat-rector en vice-rector. Bekwaamheid wordt zo ondergeschikt gemaakt aan geslacht."

Persoonlijke band

De CD&V-politica geeft wel nog een andere reden aan voor haar standpunt. "Naast alles wat ik nu al verteld heb, is er ook een persoonlijke reden", zo schrijft ze. "Twintig jaar geleden is mijn leven gered door de artsen en het verplegend personeel van het UZ Gent. Mijn intellectuele vorming zou onmogelijk geweest zijn zonder de personeelsleden en de omgeving van de Universiteit Gent. Dit, en niet meer dan dat, is mijn persoonlijke band met die twee gemeenschappen; op dezelfde manier heb ik als Gentenaar een band met jullie allen."

Share

'Als ik door deze stap persoonlijke aanvallen over me heen krijg, de minst populaire figuur in Gent, Vlaanderen en België word, of werkloos op straat sta (wat nu het geval zal zijn), dan is ook dat allemaal ondergeschikt aan de algemene belangen van het volk en de samenleving'

Sarah Claerhout

Tegelijkertijd verdedigt Claerhout zich: "Ik ben me volledig bewust van de zaken die men zal aanhalen: uitspraken over mijn psychologie (een hysterische en onstabiele vrouw, etc.); oordelen over mijn motieven en doelstellingen (verborgen agenda’s, op postjes jagen, aandacht zoeken); beschrijvingen van mijn handelingen (onervaren, disproportioneel); veroordeling van mijn capaciteiten (geparachuteerd, niet voor rede vatbaar, kan de werkdruk niet aan); zelfs mijn capaciteit om te horen, praten en luisteren zullen in vraag gesteld worden (niet bereid een gesprek aan te gaan, luistert niet); enzovoort, enzoverder. Als u zo denkt en me op die manier beoordeelt en veroordeelt, wil ik daar niets tegen doen, behalve u eraan te herinneren dat al deze gedachten gevormd zijn op basis van deelfeiten."

De 39-jarige Claerhout kwam na de laatste verkiezingen voor het eerst in het parlement terecht. Ze was pas enkele maanden geleden als lijsttrekster aangeduid voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Gent. Maar ze beseft dat haar politieke carrière er nu wellicht op zit, zo schrijft ze zelf: "Als ik door deze stap persoonlijke aanvallen over me heen krijg, de minst populaire figuur in Gent, Vlaanderen en België word, of werkloos op straat sta (wat nu het geval zal zijn), dan is ook dat allemaal ondergeschikt aan de algemene belangen van het volk en de samenleving. U mag zelf oordelen waarom ik deze stap gezet heb."

nieuws

cult

zine