Jong VLD

Gat in de begroting? Legaliseer prostitutie

Jong VLD stelt voor om het gat in de begroting te helpen dichten door sekswerk te decriminaliseren. Prostitutie legaal maken kan volgens de jong-liberalen tot 200 miljoen euro aan nieuwe inkomsten opleveren.

2 De Gentse rosse buurt. © Bas Bogaerts

Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde hekelt de dubbelzinnige houding van onze samenleving ten opzichte van sekswerk. "Prostitutie zelf is niet strafbaar. De exploitatie ervan echter wel. Op vele plaatsen is er een gedoogbeleid en pikken lokale overheden een graantje van de inkomsten mee. Toch blijft sekswerk in de schemerzone van illegaliteit steken. Dat vormt de ideale voedingsbodem voor allerlei vormen van criminaliteit, zoals mensenhandel en uitbuiting", klinkt het in een persbericht.

2 Maurits Vande Reyde. © RV

"Een volwaardig sociaal statuut voor sekswerkers is daarom nodig", zegt Vande Reyde. "Vele prostituees werken nu in het zwart of als schijnzelfstandige, met weinig tot geen sociale bescherming. Een erkenning van hun beroep zorgt dat ze volwaardig kunnen bijdragen aan de samenleving en schept nieuwe werkgelegenheid. Voorbeelden in het buitenland tonen dat het kan. In Nieuw-Zeeland en Duitsland bijvoorbeeld is sekswerk al ruim een decennium lang gelegaliseerd. Ook organisaties als Amnesty International roepen om op prostitutie uit de illegaliteit te halen."

"Als banen scheppen en mensen aan het werk krijgen het doel is van de federale regering, dan is het decriminaliseren van sekswerk een van de meest simpele en doeltreffende maatregelen", besluit Vande Reyde.

Het voorstel kan op bijval rekenen van Jong CD&V, dat eerder ook al pleitte voor de decriminalisering van prostitutie.

nieuws

cult

zine