Vrijdag 02/06/2023

FAQ De verkiezingen

FAQ veiligheid: hoe geven de lijsttrekkers de Antwerpenaren een veilig nachtleven en voetbalavond

null Beeld Klaas De Scheirder
Beeld Klaas De Scheirder

Drugsbaronnen en hooligans; de Antwerpenaar ziet u niet graag! Na onze oproep stuurden inwoners van 't stad ons massaal vragen over wat hen bezighoudt. Veiligheid bleek een belangrijk thema. We verzamelden de frequently asked questions hieromtrent en legden ze voor aan de lijsttrekkers. Hun antwoorden leest u hier.

Redactie
null Beeld Belga
Beeld Belga

VRAAG 1: "Volgens sommigen is de drugscriminaliteit in Antwerpen de voorbije jaren teruggedrongen, volgens anderen heeft de ‘war on drugs’ niets uitgehaald of zelfs averechts effecten. Welke concrete oplossingen moeten er volgens jullie komen?” (Jannes)

Bart De Wever (N-VA)

"De stedelijke drugsaanpak heeft absoluut gewerkt. Het openlijk dealen in onze straten en op pleinen is teruggedrongen, dus ook de overlast en zogenaamde kleine criminaliteit.

"We plukken wel zure vruchten van het vroegere gedoogbeleid. Clans hebben zich opgewerkt in de voedselketen tot onderaannemers van internationale kartels. Er wordt meer dan ooit crimineel geld geïnvesteerd in malafide handelszaken. De voorbije jaren hebben we dit zeer goed in beeld gebracht en we zullen het nu bestrijden met het Kali-team. Misdaad mag niet lonen."

Jinnih Beels (sp.a)

"De ‘war on drugs’ werkt niet. De markt is niet ontwricht, want de straatprijzen zakken in plaats van te stijgen. Over gezondheidseffecten weten we niks. Minder overdosissen? Minder hepatitis? De garnalen worden beboet. De haaien gaan ongestoord verder en vechten met geweld hun oorlog uit in 't Stad.

"We willen een nieuw drugsplan dat focust op die grote haaien en meer controles stroomopwaarts in de drugsketen garandeert, met name in de haven. Tegelijk willen we voor gebruikers meer aandacht voor preventie, behandeling, activering en woonbegeleiding.

"Wij willen werk maken van schadebeperking (spuitenruil, substitutiebehandeling...) en van emanciperende programma’s. We versterken daartoe de laagdrempelige werking van de Antwerpse drughulpverleningscentra. We investeren meer in kleinschalige, zelfstandige woonvormen voor daklozen."

Kris Peeters (CD&V)

"We willen laagdrempelige wijkkantoren en herkenbare wijkteams. De wijkagent speelt meteen in op overlast en ‘kleine’ criminaliteit. We breiden de openingsuren uit zodat iedereen er ook ’s nachts terecht kan. Winkels die een dekmantel zijn voor drugshandel sluiten we.

"Ook in de Haven willen we de strijd tegen drugs verder opvoeren. Dankzij een cameraschild tegen drugs- en overlastverkeer en een intense samenwerking tussen overheden en partners in de strijd tegen drugs, maken we het criminelen moeilijker."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Dit stadsbestuur heeft het aanpakken van drugscriminaliteit hoog op de agenda gezet. De diensten werken samen om grote criminelen te pakken. Malafide handelszaken waar geld wordt witgewassen gaan onherroepelijk dicht. Maar we moeten nog verder gaan. Wij pleiten voor een financiële elite die de ingewikkelde constructies uitkleedt waarachter de drugsbaronnen hun geld verschuilen en hen zo drooglegt."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen wilt meer en betere douanecontroles. Doorgedreven opsporing en veroordeling van grote drugsdealers is cruciaal. Ook haven- of politiepersoneel dat hand- en spandiensten verleent aan drugshandelaars moet streng aangepakt worden.

"Ik steun op geen enkele manier ‘de oorlog’ tegen drugsgebruikers. Criminalisering van kleine gebruiker brengt mensen nog dieper in de problemen. Groen is voorstander van een preventieve aanpak en meer steun voor verslavingszorg."

Peter Mertens (PVDA)

"Het stadsbestuur zet repressief kleine gebruikers onder druk, terwijl het de grote drugsbaronnen met rust laat. Hierdoor versterkt men de macht van internationale criminele organisaties en drijft men net meer jongeren in de criminaliteit. De PVDA pleit voor een harde, gerichte aanpak van de grote drugskartels, een preventief beleid naar drugsgebruik en een hulpverleningsbeleid voor gebruikers."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"De ‘war on drugs’ is noodzakelijk. Drugs waren nog nooit zo aanwezig in Antwerpen. Maar de oorlog tussen de drugsbendes heeft niks te maken met het zogenaamde repressieve beleid. Terwijl de politie druk bezig is de kleine drugdealers van straat te halen, worden de drugsbaronnen ongemoeid gelaten. Men snoeit de takken van de bomen, maar de wortels blijven onaangeroerd."

Dealers en uitkijkers op het Koxplein in Borgerhout. Beeld Bas Bogaerts
Dealers en uitkijkers op het Koxplein in Borgerhout.Beeld Bas Bogaerts

VRAAG 2: “Nachtclubs verhuizen de laatste jaren van het centrum naar de stadsrand. Dus moeten feestgangers vaker de auto of fiets naar huis nemen, vaak na alcohol- of drugsgebruik. Bovendien gebruikt de jeugd op steeds jongere leeftijd drugs. Hoe kunnen jullie het nachtleven weer veiliger maken?” (Melanie)

Bart De Wever (N-VA)

"Steden veranderen: uitgangsbuurten zoals het Eilandje of Nieuw Zuid worden nu echte woonbuurten waar mensen ’s nachts rust willen. We zetten ons in voor een bruisend én veilig uitgaansleven.

"Stad, politie en de uitgaanssector werken daarvoor nauw samen. Aan de uitbaters vragen we om identiteitscontrole aan de ingang. De zaken die voldoen aan de veiligheidsvereisten en die respect tonen voor de buurt, willen we een ‘Safe Party-label’ uitreiken."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen streven naar een evenwicht tussen een bruisend nachtleven en nachtrust. Daartoe willen we een nachtburgemeester installeren die met alle betrokkenen in gesprek gaat. We hebben daarbij ook oog voor het structureel tekort aan fuif-, cantus- en repetitiezalen voor jongeren in de binnenstad."

Kris Peeters (CD&V)

"We willen blijvend inzetten op preventiecampagnes, zorgverlening en gepast politieoptreden. Dit alles in samenwerking met de uitgaanssector zelf. Zij werken met jonge vrijwilligers, dus garanderen we aansluiting met hun doelgroep. Daarnaast wil CD&V nachtelijk openbaar vervoer invoeren, zodat iedereen weer veilig thuis geraakt."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Elke zichzelf respecterende wereldstad heeft nachtbussen en -nachttrams. Feestvierders moeten natuurlijk in de eerste plaats zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent niet drinken als je moet rijden. Hierop moet de politie streng controleren. Jongeren blijven we sensibiliseren tegen drugsgebruik."

Wouter Van Besien (Groen)

"We maken plaats voor uitgaansplekken verspreid over de stad, zowel zaaltjes die kunnen gehuurd worden als nachtclubs. De grotere versies komen op plekken waar de overlast voor bewoners wordt beperkt. We leggen opnieuw nachtbussen en –trams in, zowel in het weekend als in de week."

Peter Mertens (PVDA)

"Er moet plaats zijn voor nachtclubs in de stad zelf, dat houdt onze stad levendig. Er moeten goede afspraken gemaakt waken rond nachtlawaai en overlast met buurtbewoners en uitbaters. De nachtbussen moeten heringevoerd worden en frequent rijden.

"Betrek ouders, scholen, jeugdbewegingen en sportclubs om drug- en alcoholgebruik op jonge leeftijd bespreekbaar te maken."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Om het nachtleven veiliger te maken zijn er meer politiepatrouilles nodig, zowel rond de uitgaansgelegenheden als op de routes die feestgangers gebruiken, en dit de hele nacht door."

De Kennedytunnel. Beeld Tim Dirven
De Kennedytunnel.Beeld Tim Dirven

VRAAG 3: “Wat is jullie standpunt over het uitbreiden van het slimme cameranetwerk (ANPR) voor nummerplaatherkenning, waarbij de deur openstaat voor gezichtsherkenning?” (Stijn)

Bart De Wever (N-VA)

"We hebben nu een 80-tal ANPR-camera’s. Die bewezen hun nut al voor de lage-emissiezone, de strijd tegen rondtrekkende daderbendes en geseinde personen.

"Er lopen experimenten met camera’s die bepaalde zaken kunnen herkennen, zoals een bepaald kledingstuk of een rugzak. Dat zal helpen bij het opsporen van verdachten, het herkennen van verkeersongevallen of iemand die door een hartinfarct ineenstuikt op straat. Uiteraard wordt bij alle gebruik van camera’s de strenge privacyvereisten gerespecteerd."

Jinnih Beels (sp.a)

"Wij zijn voor de uitbouw van een slim cameranetwerk, maar dan moet er voldoende opgeleid personeel zijn om de beelden te bekijken. De mens achter de lens waakt er professioneel voor dat beelden effectief gebruikt worden en dat privacy altijd wordt gerespecteerd. We willen dat camerabeelden veel meer worden gebruikt voor de aanpak van sluikstort en signalisatie van vreemde voertuigen zoals bestelwagens in de woonwijken."

Kris Peeters (CD&V)

"Daar zijn we geen voorstander van. Wij hebben in de federale regering net de camerawet grondig aangepast. Binnen enkele jaren zullen we die hervorming evalueren. Toch willen we onderzoeken of bestaande camera’s met gezichtsherkenning verstandig ingezet kunnen worden in de strijd tegen sluikstorten."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Het gebruik van slimme camera’s kan alleen na een publiek en parlementair debat. Ze kunnen helpen in de strijd tegen terreur, misdaad of sociale fraude. Dit moet altijd in verhouding staan tot de privacy van de burger.

"Als staatssecretaris voor privacy heb ik strenge grendels ingebouwd in de camerawet - zoals wie wanneer gegevens mag bekijken, het interne en externe toezicht hierop en het bijhouden van deze gegevens."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen gebruikt de nieuwe technologieën niet om burgers extra te bewaken of te betuttelen. Wel om de stad duurzamer te maken en meer participatie van de Antwerpenaren te organiseren. We zetten technologie en data in om samen met bewoners projecten voor stadsontwikkeling uit te werken.

"De ANPR-camera’s hebben we nodig voor de lage emissiezone, en zullen we ook nodig hebben om de stad autoluw te maken. We gaan de camera’s niet inzetten voor gezichtsherkenning."

Peter Mertens (PVDA)

"Het onveiligheidsgevoel mag niet als excuus dienen om het recht op privacy en organisatie te kortwieken. We eisen een strikt verbod op methoden van ‘racial profiling en technieken zoals gezichtsherkenning, die de privacy van ons allemaal schenden.

"Veiligheid en goed samenleven wordt in de eerste plaats bereikt door te investeren in mensen. De veiligheid op de pleintjes in Borgerhout is fel verbeterd door sociale projecten en wijkagenten. Die kan je niet vervangen door interventieploegen of camera’s."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Wij zijn een koele minnaar van het ANPR-cameranetwerk. Het is een feit dat de ongecontroleerde landsgrenzen zorgen voor terreurdreiging, rondtrekkende dievenbendes en geïmporteerde criminaliteit. De privacy van de brave burger zou hiervan niet het slachtoffer mogen worden."

De 'Bosuil', thuishaven van Royal Antwerp FC. Beeld BELGA
De 'Bosuil', thuishaven van Royal Antwerp FC.Beeld BELGA

VRAAG 4: “Voetballiefhebbers durven vaak niet meer met hun (klein)kinderen naar Antwerp of Beerschot te gaan kijken. Gaat er iets gedaan worden aan het voetbalvandalisme in Antwerpen?” (Carine)

Bart De Wever (N-VA)

"Een voetbalmatch moet een gezinsgebeuren zijn. We hebben de voorbije jaren flink geïnvesteerd in meer en betere veiligheidsvoorzieningen voor de grote traditieclubs in onze stad. Samen met hen willen we de stadions toegankelijk te houden voor jong en oud. Daar ligt uiteraard ook een verantwoordelijkheid voor de clubs zelf."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen dat voetbal een feest blijft, ook voor gezinnen met kinderen. Met het oog op goede openbare ordehandhaving bij voetbalwedstrijden wordt de werking van de Voetbalcel opnieuw autonoom gemaakt en geïntensifieerd in de strijd tegen hooliganisme en racistische spreekkoren. We willen een protocol tussen clubs, supporters en wijkbewoners om overlast minimaal te houden."

Kris Peeters (CD&V)

"De inzet van spotters en de versterking van de contacten met de supporters zelf zijn goede preventieve maatregelen. Investeringen in camera’s in en rond het stadion moeten repressief het nodige resultaat opleveren, net als een perimeterverbod, waarbij hooligans zich tijdens de wedstrijd niet in een straal van vijf kilometer rond het stadion mogen bevinden."

Philippe De Backer (Open Vld)

"De beveiliging van stadions kost de belastingbetaler veel geld. Samen met voetbal- en supportersclubs pakken we de relschoppers dan ook hard aan. We zorgen ervoor dat hooligans met een stadionverbod ook effectief niet meer binnen geraken in het stadion. Voetbal is een feest, hoor je vaak. Hoog tijd dat dit weer voor iedereen geldt."

Wouter Van Besien (Groen)

"Voetbal is een feest. Ik ga zelf regelmatig met mijn zoon en vrienden de Reds aanmoedigen op de Bosuil. We zien bij Antwerp en Beerschot gelukkig nog veel gezinnen met kinderen verschijnen.

"Een kleine minderheid van de supporters misbruikt voetbal helaas om geweld te plegen en andere mensen te intimideren. In volle samenwerking met de clubs moet er alles aan gedaan worden om die zogenaamde supporters weg te houden uit de stadions."

Peter Mertens (PVDA)

"Antwerpen telt fantastische voetbalploegen en fans. Het is ontstellend dat een heel kleine minderheid de fanbeleving van zovele anderen kan verbrodden. Het is essentieel om te steunen op de bestaande supportersclubs om samen met hen het vandalisme kordaat te bestrijden en de rotte appels aan te pakken."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Het inzetten van meer stewards en een betere samenwerking met de politie moet ervoor zorgen dat voetbal leuk is voor iedereen."

Het Operaplein in Antwerpen. Beeld Joris Casaer
Het Operaplein in Antwerpen.Beeld Joris Casaer

VRAAG 5: “Na een nachtje stappen word ik op de Meir vaak uitgemaakt voor ‘hoer’ of krijg ik oneerbare voorstellen. Nu heb ik mijn hakken ingeruild voor sneakers en draag ik geen diepe decolleté of te korte kleedjes meer. Hoe willen jullie ervoor zorgen dat vrouwen onbezorgd over straat kunnen lopen?” (Svenja)

Bart De Wever (N-VA)

"Antwerpen heeft al grootschalige campagnes gevoerd tegen seksuele intimidatie. We roepen slachtoffers op om er altijd melding van te maken. Zo kan de politie het probleem beter in kaart brengen.

"Camera’s zijn een ideaal middel tegen seksuele intimidatie. In onze scholen moeten we het fenomeen bespreekbaar maken. Respect voor elkaar staat voorop in onze stadsgemeenschap."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen elke vorm van seksuele intimidatie en seksisme in onze stad bannen. We hanteren nultolerantie op straat en in de stadsdiensten. Vrouwen en meisjes bepalen als vrouw, als moeder, als rolmodel, als werknemer of zelfstandige in grote mate de toekomst van onze stad. We willen er daarom alles aan doen om hen daadwerkelijk gelijke kansen te geven."

Kris Peeters (CD&V)

"In Brussel lanceerde Bianca Debaets (CD&V) de app ‘Blijf Van Mijn Lijf’ om een zicht te krijgen op hoe groot het probleem van die seksuele intimidatie net is, maar vooral ook om dergelijke zaken makkelijker te signaleren. In Antwerpen willen we deze app ook ontwikkelen.

"Daders van seksuele intimidatie moeten gevat en bestraft worden. Wie lastig gevallen wordt, moet altijd terecht kunnen bij de politie, ook 's nachts."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Elk meisje in Antwerpen moet kunnen dragen waar zij zich goed in voelt. Jongens die meisjes intimideren, moeten we opnieuw duidelijk maken dat een man hoffelijk, beleefd en respectvol is. Deze intimidaties moeten een prioriteit worden van de politie, maar ook ouders moeten we op hun opvoedingstaak te wijzen."

Wouter Van Besien (Groen)

"In Antwerpen moet iedereen zich kunnen kleden zoals die wil zonder zich ongemakkelijk te voelen. We moeten af van stoerdoenerij en de machocultuur.

"Eerst is er de preventie. Zo willen we een vak ‘burgerschap’ inrichten op school, waar respect en andere basisprincipes aan bod komen. Tegelijkertijd moet er ook harder opgetreden worden. Seksuele intimidatie is strafbaar en moet serieus genomen worden."

Peter Mertens (PVDA)

"We moeten inzetten op een algemene mentaliteitswijziging vanaf de kindertijd. Uitgebreide seksuele en relationele vorming op school is belangrijk. Seksistische reclame moet bovendien uit het straatbeeld geband worden.

"Goede verlichting van straten en parken is belangrijk. Bij bouwprojecten moeten ‘lege zones’ worden weggewerkt, en op bekende risicoplekken moet de wijkpolitie vaker aanwezig zijn.

"De stad moet ook werken aan de opvang en hulpverlening voor de slachtoffers. Nu zijn er 's nachts niet genoeg (wijk)kantoren van de politie open."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Dit heeft alles te maken met de islamisering van onze samenleving. Meisjes en vrouwen die zich westers kleden, uitgaan en alcohol drinken, worden door de islamitische leer als zondige ‘hoeren’ beschouwd. Hoe meer islam in onze stad, hoe minder vrouwen veilig en vrij zullen zijn. We moeten onze samenleving dus de-islamiseren, en dat begint bij een immigratiestop."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234