Vrijdag 09/06/2023

FAQ De verkiezingen

FAQ mobiliteit: Antwerpen vraagt toegankelijkheid, fietspaden en vlot openbaar vervoer

null Beeld Laenen
Beeld Laenen

En of mobiliteit leeft in Antwerpen. Na onze oproep stuurde u ons massaal vragen over wat u bezighoudt met betrekking tot (de toekomst van) uw stad. Bezorgdheid om het openbaar vervoer en de zwakke weggebruiker kwam vaak naar voren, net als nieuwsgierigheid naar het ambitieuze Ringland. We verzamelden de frequently asked questions en legden ze voor aan de lijsttrekkers. Hun antwoorden leest u hier.

Redactie
null Beeld Wouter Van Vooren
Beeld Wouter Van Vooren

VRAAG 1: “Vaak zijn de vervoersmogelijkheden niet aangepast aan ouderen, gehandicapten en kinderwagens. Wat gaat u doen om hun mobiliteit te verbeteren?” (Rita)

Bart De Wever (N-VA)

"We willen iedereen – horeca, winkels, cultuurhuizen,… - aanmoedigen om te investeren in toegankelijkheid, bijvoorbeeld met gerichte subsidies en voorwaarden in samenwerkingsovereenkomsten. In de toekomst willen we ook een vlottere toegang tot premetrostations, zoals aan het Operaplein en de Groenplaats. Voor het stedelijk treinnet moeten ook alle stations verder worden uitgebouwd met toegankelijke perrons."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen investeren in toegankelijke en duurzame straten, parken en pleinen. Hoe zouden onze steden er uitzien mochten ze vormgegeven worden door moeders? Hellingen in plaats van trappen, rechte, brede voetpaden, haltes zonder drempels,…

"We wensen met Antwerpen de publieke ruimte volgens de universele ontwerprichtlijnen in te richten. Ook wensen we een stadsergonoom aan te stellen die erop toeziet dat de publieke ruimte en het straatmeubilair in het bijzonder aangepast zijn aan al wie in de stad vertoeft."

Kris Peeters (CD&V)

"Zowel het openbaar vervoer als onze straten en pleinen moeten integraal toegankelijk gemaakt worden voor wie minder mobiel is. Deze investeringen lonen voor iedereen. Op korte termijn willen we zorgen dat alle haltes van het openbaar vervoer bereikbaar zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Als dat nodig is kan de stad de ombouw financieren, en worden de kosten later teruggevorderd van De Lijn."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Ouderen en gehandicapten moeten altijd het stadscentrum kunnen bereiken. Als zij met het openbaar vervoer komen, zorgen we voor aangepaste perrons, werkende liften en lagevloertrams. Bij de aanleg van nieuwe straten en publieke ruimtes of gebouwen houden we rekening met mindervaliden. Bij de heraanleg van straten verhogen we het comfort van iedereen."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen zorgt er voor dat iedereen mee op de tram en bus kan. We voorzien drempelvrije bus- en tramhaltes en goed werkende liften. Waar dit onmogelijk is, voorzien we alternatieven zoals korting op gewone taxi’s of een fietstaxi.

"We zorgen voor drempelvrije straten en pleinen, zodat mensen met rolstoelen en buggy’s, blinden en slechtzienden zich makkelijk kunnen verplaatsen. Bij het plaatsen van straatmeubilair houden we rekening met vlotte doorgangen."

Peter Mertens (PVDA)

"Wanneer er bespaard wordt op het openbaar vervoer, zijn de zwakste gebruikers telkens weer de eerste slachtoffers. Verschillende wijken worden zelfs zonder openbaar vervoer gezet. De sleutel is dus om terug te investeren in het openbaar vervoer; in toegankelijke haltes en stations, in aangepaste bussen en trams. Dat staat haaks op het vandaag gevoerde besparingsbeleid bij De Lijn."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"De stokoude trams die nog altijd rondrijden moeten worden vervangen door de nieuwe types die lager tegen de grond liggen en bredere deuren hebben, waardoor ze goed toegankelijk zijn voor ouderen, gehandicapten en kinderwagens. Ook de perrons moeten zo worden aangelegd dat ze de bus of tram vlot en veilig kunnen betreden."

null Beeld Tim Dirven
Beeld Tim Dirven

VRAAG 2: “Bent u bereid om autoparkeerplaatsen en/of -rijstroken te vervangen door ruimte voor zwakke weggebruikers?” (Els-Katrien)

Bart De Wever (N-VA)

"Door de capaciteit van buurtparkings, ondergrondse en inpandige garages uit te breiden, kunnen we op termijn parkeerplaatsen op straat vervangen door meer groene, open ruimte. Dat komt voetgangers en fietsers ten goede, denk aan de heraangelegde Kaaien en Gedempte Zuiderdokken. Dankzij dit bestuur verdwijnen de parkings daar onder de grond en maken ze plaats voor groen en (be)leefruimte."

Jinnih Beels (sp.a)

"Wij willen fietspaden van twee meter breed in alle hoofdstraten, ook als daar parkeerplaatsen voor moeten sneuvelen. Het historische stadscentrum willen we autovrij maken en de Turnhoutsebaan moet een autoluwe boulevard worden. Straten die kreunen onder sluipverkeer willen we tot woonstraten omvormen. In schoolstraten willen we het autoverkeer bij het begin en het einde van de school bannen."

Kris Peeters (CD&V)

"Gezien de verwachte daling van het autobezit, willen we prioriteit geven aan brede fietspaden. Op die manier zorgen we dat fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen en moedigen we het gebruik van de fiets verder aan. Daarnaast moeten we zorgen voor een goede doorstroming van auto’s via verbindingsassen om sluipverkeer in de woonwijken tegen te gaan."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Op verschillende plaatsen in de stad verdient de zwakke weggebruiker meer bescherming. Daarom kiezen we voor meer, betere en vooral veiligere fiets- en voetpaden. Op sommige plaatsen kan dit betekenen dat autoparkeerplaatsen onder de grond gaan. Dit maakt deel uit van een overkoepelende mobiliteitsaanpak waar zowel zwakke weggebruikers, openbaar vervoer als auto’s een plaats hebben."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen gaan het openbaar domein heroveren, om er op te kunnen wandelen, fietsen of vertoeven. Voor de bewoners voorzien we buurtparkings. Bedrijfsparkings worden enkel nog vergund als zij na de bedrijfsuren openstaan voor de bewoners. Voor bezoekers van de stad voorzien we goed werkend openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen."

Peter Mertens (PVDA)

"Een toegankelijk en performant openbaar vervoer moet de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. Helaas wordt daar nu niet in geïnvesteerd.

"Een slimme ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat veel verplaatsingen niet meer hoeven, omdat veel voorzieningen dan aanwezig zijn in jouw wijk. Op die manier kunnen parkeerplaatsen en rijstroken van auto’s vervangen worden door ruimte voor fietsers en voetgangers, door meer groen of speelgelegenheid. Geef de buurt inspraak en haal de goede ideeën bij de buurtbewoners."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Dat moet van situatie tot situatie worden bekeken. Als een dergelijke ingreep niet tot gevolg heeft dat auto’s voortdurend in de file staan, kan dat worden overwogen. Er moeten dus duidelijke en rationele keuzes worden gemaakt, zodat de doorstroming alsook de veiligheid van de weggebruikers wordt gegarandeerd."

Tramhalte Luchtbal Beeld Tim Dirven
Tramhalte LuchtbalBeeld Tim Dirven

VRAAG 3: “Wanneer wordt er eindelijk voor gezorgd dat bezoekers buiten het centrum kunnen parkeren en vlot het centrum kunnen bereiken met openbaar vervoer, Velo of op een andere manier?” (Arduïn)

Bart De Wever (N-VA)

"We dringen aan bij deelsysteemoperatoren, voor fietsers en scooters, om uit te breiden tot aan de 'park & rides'. Het aantal Velostations is verviervoudigd. Er zijn er vandaag 308, nu ook buiten de Ring.

"Daarnaast willen we ook meer en betere parkeercapaciteit aan de treinstations in de omgeving van Antwerpen. De oprichting van de Antwerpse Vervoerregio met de omliggende gemeenten is daartoe een belangrijke sleutel."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen dat bezoekers van de stad hun auto zo veel mogelijk thuislaten of achterlaten aan de rand van de stad. Ze krijgen er snelle en comfortabele fietswegen en trein-, tram- en waterbusverbindingen voor in de plaats. Nieuwe park & rides moeten nog verder buiten de stadsgrenzen worden aangelegd."

Kris Peeters (CD&V)

"Wij realiseren ketenmobiliteit. We bieden ten eerste aantrekkelijke ‘park & rides’ aan met voldoende parkeerplaatsen en een aanvullend netwerk van mobiliteitsalternatieven. We bouwen de zone uit met beveiligde fietsenstallingen, (opgewaardeerde) velostations en aansluitingen op het openbaar vervoer. Ook deel(bak)fietsen en –auto’s willen we aantrekkelijk maken."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Met ‘park & rides’, de aanleg van een Singelbaan — een tram die rond de binnenstad rijdt — en het stimuleren van innovatieve deelplatformen bieden we bezoekers een alternatief. Bewoners krijgen wel voorrang. Zij kunnen parkeren in hun buurt, liefst in buurtparkings. Bezoekers leiden we naar andere parkings waar geldt: hoe dichter bij het centrum, hoe duurder.

"Tegelijk zetten we in op innovatie met een Antwerps vervoersbedrijf dat gemeenschappelijk vervoer, fiets en deelplatformen zoals Poppy, Cambio of Bluebike op elkaar afstemt."

Wouter Van Besien (Groen)

"Antwerpen mag niet langer het kneusje van de klas zijn op vlak van verkeer(sveiligheid). We maken het centrum autoluw en weren het doorgaand verkeer uit de stad. We bouwen 20 nieuwe, comfortabele en veilige fietssnelwegen. We zorgen voor meer, sneller en stipter openbaar vervoer en leggen park-and-rides/bikes aan op de knooppunten van openbaar vervoer aan de rand van de stad."

Peter Mertens (PVDA)

"Dit bestuur kiest ervoor om de ‘park & rides’ aan de rand van de stad betalend te maken – absurd. Wie met de auto naar de stad komt, moet die gratis kunnen achterlaten in randparkings met een snelle en frequente verbinding van het openbaar vervoer naar het stadscentrum. Dit moet ook beter aangekondigd worden."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Om Antwerpen toegankelijker te maken, stelt het Vlaams Belang voor om gratis randparkings te realiseren vanwaar om de tien minuten kleine elektrische stadsbussen de rand met het centrum van de stad verbinden. Ook het VELO-systeem kan naar die randparkings worden uitgebreid."

null Beeld Tommy Thijs
Beeld Tommy Thijs

VRAAG 4: “Zal er een fietspad komen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout?” (Leen)

Bart De Wever (N-VA)

"Vandaag is er onvoldoende ruimte op de Turnhoutsebaan om een veilig fietspad aan te leggen. Daarom hebben we werk gemaakt van een parallelle fietsroute.

"We hebben de ongebruikte tramtunnel onder de Turnhoutsebaan en het station Zegel in gebruik genomen. In een volgende fase openen we meer stations zodat de tram helemaal onder de grond kan. Zo kan de Turnhoutsebaan heringericht worden tot een toegangsas met aan beide zijden een parkeerstrook, een veilig fietspad en een breder voetpad."

Jinnih Beels (sp.a)

"De Turnhoutsebaan willen we als verlengstuk van de Meir en de De Keyserlei tot een autoluwe boulevard omvormen, met uiteraard een fietspad."

Kris Peeters (CD&V)

"Voor ons is het ideale scenario een Turnhoutsebaan met toegankelijke haltes voor de tram onder de grond, ten laatste tegen 2020. Zo ontstaat er bovengronds ruimte voor voetgangers, fietsers en wagens. De intussen aangelegde parallelle fietsstraat in de buurt van de Turnhoutsestraat is in afwachting van de heraanleg een goed alternatief."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Wij willen van de Turnhoutsebaan echte ‘ramblas’ maken. Dat kan enkel als we de baan terug aan de mensen geven. Daarom willen we de bovengrondse tram in de ondergrondse reuzenpijp laten rijden. Vervolgens maken we in samenspraak met de lokale inwoners van de Turnhoutsebaan een levendige openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. Daar hoort onvermijdelijk een fietspad bij."

Wouter Van Besien (Groen)

"Ik heb tien jaar op de Turnhoutsebaan gewoond, en nu fiets ik er nog bijna dagelijks. Ik kan getuigen: de verkeerssituatie is beneden alle peil. Het huidige stadsbestuur vindt dat de fietsers best een andere route nemen, Groen vindt dat het overal in de stad veilig moet zijn om te fietsen. Daarom geven we de Turnhoutsebaan een make-over, waarbij uiteraard ook een fietspad wordt aangelegd."

Peter Mertens (PVDA)

"We moeten snel werk maken van een fietsveilige Turnhoutsebaan met fietspad. Een parallelle fietsstraat alleen lost de problemen niet op, want veel fietsers moeten op de Turnhoutsebaan zijn met al haar winkels, verenigingen, horeca en scholen. Dit stadsbestuur schuift de fietsveiligheid van de Turnhoutsebaan tegen de wil van de Borgerhoutenaren op de lange baan."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Er is helaas te weinig ruimte om tram, bus, auto, voetganger én fietser voldoende plaats te geven. Vandaag is de Turnhoutsebaan voor fietsers in het bijzonder een onveilige straat en dit is vooral ook het gevolg van dubbelparkeerders. Alleen wanneer het tramverkeer volledig ondergronds zou worden gelegd, kan er ruimte vrijkomen om een fietspad aan te leggen."

null Beeld RV
Beeld RV

VRAAG 5: “Verbindt uw partij er zich toe om tijdens de komende legislaturen de plannen voor Ringland onverkort uit te voeren en hiervoor voldoende budget te voorzien?” (Bert)

Bart De Wever (N-VA)

"De overkapping van de ring is geen toekomstdroom meer, maar beslist beleid. Daarvoor is al €1,25 miljard voorzien. De spade steekt in de grond. Het is aan de volgende besturen om die motor draaiende te houden. N-VA is daartoe de beste garantie."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen niet dat de overkapping een speculatief project wordt en hopen dat de in het Toekomstverbond aangegane engagementen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat betekent: auto- en vrachtverkeer ver van de stad, investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, snelheidsverlaging en een gedifferentieerde tol op de Ring."

Kris Peeters (CD&V)

"Het Toekomstverbond moet worden uitgevoerd zoals voorzien. We stellen ons daarbij garant voor voldoende investeringen in de fiets, openbaar vervoer en ruimte voor voetgangers. We willen een overkapping die de luchtkwaliteit verbetert, zorgt voor meer groene zones en ruimte geeft aan speelplaatsen, jonge start-ups, sporters en verenigingen."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Uiteraard. Met de hulp van alle burgers en actiegroepen die bekommerd zijn om hun Antwerpen, zal de ring in 2027 nu eindelijk rond zijn. Mét een groen dak erop. Het is een unieke kans voor meer groen en om de verschillende stadsdelen beter met elkaar te verbinden. Het verbetert de kwaliteit van leven en doet Antwerpen weer beter ademen."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen is altijd voorvechter geweest van een volledige overkapping en heeft als enige partij tot nog toe een financieel plan hiervoor gepresenteerd . We roepen de andere partijen op om hierin mee te gaan. Het is de investering meer dan waard.

"De komende maanden worden cruciaal. Er zijn immers ook nog problemen met de voorlopige plannen. Zo is er de verbreding van de ring op verschillende plaatsen, terwijl we net minder auto- en vrachtverkeer willen."

Peter Mertens (PVDA)

"De volledige overkapping van de Antwerpse ring is essentieel voor een leefbare stad en de plannen van Ringland zijn veruit de beste en goedkoopste om dat te realiseren.

"Er moet prioriteit van gemaakt worden om het doorgaand verkeer rond de stad te leiden via de Liefkenshoektunnel en de nog aan te leggen A102, zodat de ring opnieuw een weg wordt voor wie in Antwerpen zelf moet zijn. Knooppunten worden zo kleiner, tunnels smaller en de aansluitingen compatibel met Ringland. Er is echter nog veel werk aan de uitbouw van efficiënt openbaar vervoer en van veilig fietsverkeer."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Wij zijn niet tegen de overkapping van de Ring, maar stellen vast dat het de Antwerpse verkeerschaos niet wezenlijk oplost. Met onze eigen voorstellen wordt de Ring al stevig ontlast, en zal dus ook de milieudruk afnemen. Inzake Ringland vraagt Vlaams Belang dat eerst de mobiliteit weer op gang wordt getrokken, waarna de overkapping van de Ring kan voltooid worden indien er voldoende financiële ruimte overblijft."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234