Vrijdag 09/06/2023

FAQ De verkiezingen

FAQ milieu: Antwerpenaren vragen meer groen, propere straten en gezonde lucht, dit is het antwoord

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt

Willen we meer of minder groen? Na onze oproep stuurde u ons massaal vragen over wat u bezighoudt met betrekking tot (de toekomst van) uw stad. Antwerpenaars lijken zich te bekommeren om de luchtkwaliteit, maar evengoed om vuil in de straten. We verzamelden de frequently asked questions en legden ze voor aan de lijsttrekkers. Hun antwoorden leest u hier.

Redactie
null Beeld Tim Dirven
Beeld Tim Dirven

VRAAG 1: “Ik woon voor een publieke vuilnisbak. Elke dag staan er zakken vol restafval naast en zelfs grofvuil zoals matrassen, strijkijzers en waterkokers. Welke maatregelen willen jullie concreet nemen tegen zwerfvuil?” (Kristof)

Bart De Wever (N-VA)

"We botsen op een mentaliteitsprobleem bij een kleine groep Antwerpenaren. Daarom moet het aantal camera’s verdubbelen naar 1.000. Ook de stadsmariniers zullen direct aanspreekbaar zijn en strenger toezicht voorzien.

"Er zijn ook de sorteerstraten, waardoor we in de toekomst veel beter kunnen monitoren wie er bijvoorbeeld nooit gebruik van maakt. Wie hardnekkig sluikstort, moet een verplichte gemeenschapsdienst doen en vuil opruimen."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen inzetten op sensibilisering voor schoon publiek domein. Verder moet sluikstorten met alle wettige middelen vervolgd worden, gaande van het doorzoeken van afval op identificatie en heterdaadbetrapping tot cameratoezicht. We willen ook een systeem van grofvuilinzameling waarbij elk huishouden recht heeft op een gratis inzameling van één kubieke meter per jaar. Via sociale tewerkstelling willen wij extra mensen aanwerven om de stad schoon te houden."

Philippe De Backer (Open Vld)

"De pakkans moet omhoog met meer controles en slimme camera’s bij hotspots van vervuiling. De strafmaat moet omhoog met hoge boetes voor overtreders en een taakstraf. Zij die vervuilen, lopen mee met de stadsreiniging en kuisen een week lang zelf het afval in de stad op. Nieuwe burgers sensibiliseren we in verschillende talen."

Kris Peeters (CD&V)

"We willen het met een applicatie eenvoudiger maken om sluikstorten te melden. De inwoner die de melding doet krijgt een bericht als het zwerfafval is opgehaald. We zetten in op preventie met duidelijke boodschappen op sluikstortgevoelige plaatsen. We willen ook onderzoeken of camera’s met gezichtsherkenning kunnen inzetten om sluikstorters te vatten en sanctioneren – met respect voor privacy."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen wilt statiegeld op drankverpakkingen. We bannen plastic wegwerpzakjes, verpakkingen, bestek, drinkbekers,... Zo krijgen we minder zwerfvuil in de stad. De stad moet sluikstort ook snel opruimen, want afval trekt afval aan.

"We breiden sorteerstraatjes uit en experimenteren met mobiele containerparken in wijken met veel sluikstort. Ook de politie moet dit probleem aanpakken. Overtreders krijgen een boete of moeten in gemeenschapsdienst zelf de stad mee op te kuisen. Laat onze stad terug blinken!"

Peter Mertens (PVDA)

"Ook op stadsniveau moet de circulaire economie gestimuleerd worden. Zo willen we herstelateliers oprichten waar we gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken.

"We zijn voorstander van statiegeld op drankverpakkingen. We willen dat er ook opnieuw geïnvesteerd wordt in voldoende stadspersoneel, zodat er genoeg kuisploegen zijn in elke wijk. Ook moet er controle zijn, en moeten sluikstorters effectief geverbaliseerd worden."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Wij geloven niet dat prijzige sensibiliseringscampagnes de problemen rond sluikstorten zullen oplossen. Dat geld moet worden besteed aan repressie en handhaving. De enorme hoeveelheden zwerfafval en sluikstort moeten significant worden verminderd middels gerichte controles, het verhogen van de pakkans (met behulp van camera's) en hogere boetes."

Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever. Beeld Tim Dirven
Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever.Beeld Tim Dirven

VRAAG 2: “De lage-emissiezone brengt weinig zoden aan de dijk te midden van de drukste ring en de vervuilendste haven van het land. Hoe wordt Antwerpen gezonder?” (Rik)

Bart De Wever (N-VA)

"De lage-emissiezone (LEZ) is wel degelijk een efficiënte en effectieve maatregel. Niet enkel de uitstoot is gedaald, ook de luchtkwaliteit is sterk verbeterd. Om deze verder te verbeteren, voeren we een breed beleid rond alle bronnen van luchtvervuiling; de uitstootnormen in ons vergunningenbeleid zijn streng en er zijn verhoogde havenrechten voor schepen die meer fijn stof uitstoten."

Jinnih Beels (sp.a)

"De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. We willen van Antwerpen een klimaatneutrale, duurzame kringloopstad maken. Zonder de auto te bannen willen we de stad zo inrichten dat bewoners en bezoekers zich kunnen verplaatsen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Ook willen we de scheepvaart op schonere brandstof laten varen en moeten cruiseschepen bijvoorbeeld aan de walstroom."

Philippe De Backer (Open Vld)

"In de haven zetten we in op duurzaamheid door het installeren van walstroomkasten voor schepen zodat zij minder vervuilen wanneer ze aan wal liggen. Schepen zullen tegen 2050 50% minder moeten uitstoten. We zetten verder in op het verduurzamen van de mobiliteit in de binnenstad en een maximale overkapping van de Antwerpse ring."

Kris Peeters (CD&V)

"We willen opbrengsten van boetes voor LEZ-overtredingen investeren in de vergroening van Antwerpen. Voorts zetten we met deze opbrengst ook een subsidiesysteem op voor scholen om luchtzuiveringsinstallaties aan te kopen.

"De haven van Antwerpen ontpopt zich tot een duurzame haven, door de uitbreiding van walstroomvoorzieningen en uitstootnormen voor boten. De waterbus op het zuidelijke traject is een succesvol alternatief vervoersmiddel waarbij ook drie elektrische schepen zullen worden ingezet."

Wouter Van Besien (Groen)

"Groen heeft de invoering van de LEZ in Antwerpen altijd gesteund, al vinden we wel dat bij de invoering sociale steunmaatregelen moesten genomen worden.

"Wij zijn voorstander van de uitbreiding van de LEZ naar de andere districten. Met een doordacht mobiliteitsplan zorgen we voor meer voetgangers, fietsers en openbaar vervoer – inclusief elektrische bussen. In de haven voorzien we walstroom zodat schepen niet op vervuilende diesel blijven draaien als ze aangemeerd liggen."

Peter Mertens (PVDA)

"De PVDA stelt een ambitieus en geïntegreerd propereluchtplan voor dat de vier grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt: de industrie, het verkeer op de ring, de lokale uitstoot van auto’s, en de huisverwarming. Het is nodig om alle bronnen van luchtvervuiling, die elkaar versterken, aan te pakken. Het is absurd om bijvoorbeeld de industriële vervuiling, of het ringverkeer buiten schot te laten.

Wij willen de omschakeling stimuleren naar circulaire petrochemie om de industriële uitstoot van vervuilende stoffen en gassen drastisch te reduceren. We willen het vrachtvervoer zoveel mogelijk via water en spoor laten gaan, en dus weg van de ring.

De LEZ willen we behouden. Wie zijn of haar vervuilende wagen van de hand doet, kan rekenen op een sociaal corrigerende maatregel zoals een abonnement op De Lijn of een Velo-abonnementof een abonnement op een nieuw stedelijk autodeelsysteem, OTTO."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"De LEZ is onrechtvaardige geldklopperij die de automobilist pest en de oudere en armere Antwerpenaar treft. Het is een asociale maatregel die bovendien een te verwaarlozen invloed heeft op de luchtkwaliteit. Mobiliteitsmaatregelen die de dagelijkse files structureel verminderen, zullen ook een verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg hebben. Ook de steeds schoner wordende auto’s zullen daartoe bijdragen."

null Beeld Tim Dirven
Beeld Tim Dirven

VRAAG 3: “Zullen jullie de stad klimaatneutraal zullen proberen maken tegen 2050? Zo ja: hoe?” (Stefan)

Bart De Wever (N-VA)

"Dat een klimaatneutraal Antwerpen haalbaar is tegen 2050, blijkt uit het feit dat we in 2017 de doelstelling van 13,3% vermindering ruim gehaald hebben. De CO2-reductie bedroeg namelijk 14,5%. Het is dus ook haalbaar om tegen 2030 al een reductie van 50 tot 55% te zien. Op Rechteroever komt in de haven het grootste offshore-windmolenpark van dit land. We gaan restwarmte van de haven beter gebruiken en warmtetransport naar de stad realiseren."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen Antwerpen tegen 2040 klimaatneutraal maken. De verduurzaming en het CO2-neutraal maken van de havenindustrie is belangrijk om de chemische cluster in de haven te verankeren en het stedelijke gebouwenbestand klimaatneutraal te maken.

"De restwarmte van de havenindustrie willen we gebruiken om de gebouwen van de stad mee te verwarmen. We benutten ook maximaal de mogelijkheden om hernieuwbare wind- en zonnestroom in de haven te produceren."

Philippe De Backer (Open Vld)

"Met de LEZ, de overkapping van de ring en de gedempte Zuiderdokken zetten we belangrijke stappen voorwaarts. Ook de haven moet duurzamer worden met onder andere walstroomkasten en bijkomende windmolens.

"Met regelluwe zones creëren we ruimte voor innovatie. Denk maar aan de restwarmte, die we kunnen gebruiken voor stadslandbouw in de haven. Ook de stad (Stad Antwerpen als organisatie, niet de stad als entiteit, red.) moet het goede voorbeeld geven: we maken al onze gebouwen energiezuinig en plaatsen er zonnepanelen op. Zo engageren we ons om tegen 2024 al klimaatneutraal te zijn. Voor een klimaatneutrale stad scharen we ons achter de 2050-doelstelling."

Kris Peeters (CD&V)

"Met slimme warmtenetten, energiebesparende maatregelen en investeringen in hernieuwbare energie, willen we de gezamenlijke klimaatimpact van alle woningen met 20% verminderen tegen 2024. Denk aan super-geïsoleerde ondergrondse leidingen, restwarmte van industrie en windenergie. Alle nieuwe gebouwen in de stad worden meteen klimaatneutraal. De stad start een klimaatfonds om de noodzakelijke klimaatinvesteringen in de stad te financieren."

Wouter Van Besien (Groen)

"Wij willen Antwerpen klimaatneutraal in 2040. We trekken een Antwerpse energierevolutie op gang en investeren volop in 100% hernieuwbare stroom en warmte.

"We maken werk van ambitieuze energierenovaties van Antwerpse woningen, met lage energierekeningen tot gevolg.

"Er is nog heel veel ruimte over voor windturbines en zonnepanelen in de stad. Alle Antwerpenaars kunnen via een coöperatieve aan zonnedelen doen.

"Voor de verwarming van huizen gebruiken we restwarmte uit de haven, leveren we warmte aan huis via warmtenette of zorgen we voor warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare warmte op wijkniveau.

"Om de stad niet te laten oververhitten, laten we regenwater doordringen in de bodem. Groen zal straten en pleinen ‘ontharden’ en meer groen voorzien. Ook het aantal groendaken gaat fors de hoogte in.

"Ik kan niet wachten om er aan te beginnen."

Peter Mertens (PVDA)

"Wij willen de stad klimaatneutraal maken tegen 2040. We willen dat de stad zelf duurzame energie gaat opwekken voor alle inwoners. Wij pleiten voor een stedelijk energiebedrijf dat investeert in zonne- en windenergie, maar ook in groepsisolaties om het energieverbruik drastisch te reduceren.

"In het havengebied willen we een circulaire industrie. Met een stadsverwarmingsnet willen we de industriële restwarmte uit de haven aan de warmtevraag van de stad en de bedrijven koppelen.

"We willen in ‘power-to-gasinstallaties’ investeren om met energieoverschotten waterstof aan te maken. We willen de ontwikkeling van een circulaire petrochemie stimuleren die CO2 met behulp van hernieuwbaar waterstof vastlegt in duurzame producten. Zo kan Antwerpen echt een klimaattopper worden."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Dat is voor ons geen doelstelling."

Het stadspark van Antwerpen.  Beeld Tim Dirven
Het stadspark van Antwerpen.Beeld Tim Dirven

VRAAG 4: “Antwerpen is een stad met relatief weinig groen in het centrum. Daarbovenop worden de groene ruimtes die er zijn vaak verwaarloosd – kijk naar het stadspark. Hoe willen jullie dit aanpakken?” (Koen)

Bart De Wever (N-VA)

"Het klopt uiteraard dat sommige plaatsen van de stad meer groen hebben dan andere. De bevolkingsspreiding verschilt dan ook sterk, net als de historisch gegroeide stadsstructuur binnen de Ring.

"We zijn volop bezig met de bestaande groene ruimte te herwaarderen en uit te breiden. Denk aan de heraanleg van de Kaaien of het Droogdokkenpark. Buiten de binnenstad komt er een groene gordel rond Linkeroever, een opwaardering van Sint-Anneke en het nieuwe Park Groot Schijn."

Jinnih Beels (sp.a)

"We willen investeren in extra wijkparken, volkstuinen, ontpitte bouwblokken en beplanting op straten en pleinen. We stimuleren de aanleg van geveltuintjes, verticale tuinen en groenslingers en willen dat de stad op de gevels van haar gebouwen het goede voorbeeld geeft.

"Elk Antwerps kind moet op loopafstand van een wijkpark van minstens 1 hectare wonen. Parken dichtbij het treinspoor willen we vergroenen en verblauwen door het grondwaterpeil gevoelig te verhogen met de aanvoer van oppervlaktewater van het Schijn via een spooraquaduct."

Philippe De Backer (Open Vld)

"We planten een boom voor elke nieuwe Antwerpenaar en twee nieuwe bomen voor elke boom die gekapt wordt. Een parkenplan moet bestaande parken zoals het stadspark in ere herstellen en nieuwe parken ontwikkelen. Het overkappen van de Ring biedt de unieke kans op een Ringpark. Ons streefdoel? Toegankelijk groen binnen de 400 meter, waar je ook woont."

Kris Peeters (CD&V)

"Binnen de Singel moet elke Antwerpenaar binnen een straal van 300 meter van zijn deur een groen buurtpark kunnen vinden en binnen een straal van één kilometer een groot groen stadspark. We zullen pleinen en leegstaande panden omvormen tot groene gebieden.

"Alleen een folie in de vijver van het stadspark leggen, is niet genoeg. De sleutel ligt bij een ‘ontharde stad’ met minder beton en meer groene ruimte."

Wouter Van Besien (Groen)

"We zorgen ervoor dat elke Antwerpenaar zicht heeft op een boom, op 5 minuten wandelen een speel- en buurtparkje vindt, en op 10 minuten met de fiets een park of natuurgebied kan bereiken.

"We plannen meer parken en verbinden ze met elkaar via de overkapping van de Ring. Bestaande parken breiden we uit. In het centrum vergroenen we het stedelijk weefsel, met onder meer tuinstraten, pleinen met meer groen en laanstructuren.

"We investeren in het stadspark, om die Antwerpse parel terug te laten blinken. We brengen nieuwe verlichting, nieuwe banken en vuilnisbakken. En uiteraard water in de vijver."

Peter Mertens (PVDA)

"We hebben een globale visie nodig, waar een stadsecoloog een geïntegreerd beleid uitwerkt op drie niveaus. Het eerste niveau is dat van de grote groene zones: het Noordkasteel, het Rivierenhof, het Middelheimpark… Die vormen de groene vingers die we zo ver mogelijk tot in de stad doortrekken en met elkaar verbinden.

"Op een tweede niveau stimuleren we met de stad een actief beleid voor braakliggende terreinen en ongebruikte panden. Die vormen we om tot nieuwe publieke open ruimte, parken om te sporten, picknicken, spelen of barbecueën. Ons derde niveau is het straatbeeld vergroenen tussen de parken en groene zones in; tegeltuinen en gevelbegroeiing, groene daken of ecologische stadstuintjes."

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

"Het is een regelrechte schande hoe verloederd ons stadspark erbij ligt. Wij staan voor voldoende open ruimte en groen in de stad, maar stellen vast dat dit niet kan lukken als de bevolkingsgroei, die voor het overgrote deel het gevolg is van de aanhoudende immigratiestroom, aanhoudt.

"Er is immers steeds meer beton nodig en dat betekent minder groen en minder open ruimte. Wij pleiten er dus voor om, ten behoeve van meer groen en open ruimte, een inschrijvingsstop in te voeren voor nieuwe vreemdelingen."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234