Armoedebestrijding

Deze maatregelen kunnen de armoede écht aanpakken

Wetenschappers en armoede-experts in Vlaanderen pleiten voor een cultuuromslag in het armoedebestrijdingsbeleid dat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voert. Het Vlaamse Actieplan armoedebestrijding 2015-2019 volstaat niet, zeggen ze. Vooral op het vlak van arbeid is er nog werk aan de winkel.

In de discussie wie welke cijfers op zijn of haar conto mag schrijven, blijft de vraag welk beleid werkt en welk niet. Nochtans zijn armoede-experts het in grote lijnen wel eens: de overheid moet een structureler beleid voeren om de armoede echt aan te pakken. Het huidige beleid volstaat niet om de ambitieuze doelen die minister Homans heeft vooropgesteld, te halen. 

Share

'Met enkel flankerende en zonder structurele maatregelen kun je eigenlijk niet zeggen dat je de armoede aanpakt'

Wim Van Lancker, Universiteit Antwerpen

“Het probleem is dat het armoedebeleid blijft steken op flankerende maatregelen", zegt professor Wim Van Lancker van de Universiteit Antwerpen.

nieuws

cult

zine